ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101
                                               

Flavodoksiini

Flavodoksiini on syanobakteereissa, eräissä heterotrofisissa bakteereissa ja eräissä levissä esiintyvä proteiini. Se kuuluu flavoproteiineihin, eli siihen on liittynyt prosteettiseksi ryhmäksi flaviinimononukleotidi. Flavodoksiini kykenee osallis ...

                                               

G-proteiini

G-proteiinit ovat toisiolähettikaskadeihin liittyviä proteiineja. Niiden signaalinvälitysmekanismiin kuuluu guanosiinidifosfaatin korvaaminen guanosiinitrifosfaatilla. G-proteiinit kuuluvat GTPaaseihin. G-proteiinit ovat kenties tärkeimpiä signaa ...

                                               

GDP-mannoosikuljettaja

GDP-mannoosikuljettajat ovat kalvoproteiineja, jotka kuljettavat nukleotidisokeri GDP-mannoosia eli guanosiinidifosfaattimannoosia solulimasta Golgin laitteen solukalvon läpi itse Golgin laitteen sisään. Nukleoditisokerikuljettajia on erilaisia j ...

                                               

Gliadiini

Gliadiini on viljoissa esiintyvä glykoproteiini, joka voi aiheuttaa joillekin keliakiareaktion ohutsuolessa. Gliadiinin kemiallinen kaava on C 29 H 41 N 7 O 9 ja CAS-numero 9007-90-3.

                                               

Glutaredoksiini

Glutaredoksiini on monissa eliöissä esiintyvä pelkistimenä toimiva proteiini. Se osallistuu hapetus-pelkistysreaktioihin muun muassa DNA:n synteesiin tarvittavien deoksiribonukleotidien biosynteeseissä ja haitallisten peroksidien pelkistämiseen. ...

                                               

Gluteeni

Gluteeni eli vehnä- ohra, ruis- tai kauraproteiini on vehnän, ohran, rukiin ja kauran sisältämien gliadiini- ja gluteliini-ryhmän varastoproteiinien muodostama aine. Eri viljoilla on kullakin niille tyypilliset gluteenia muodostavat aineensa. Glu ...

                                               

Glykoproteiini

Glykoproteiini on proteiini, johon on liittynyt hiilihydraattiryhmä tai -ryhmiä. Proteiiniin liittyneitä hiilihydraatteja kutsutaan glykaaneiksi. Glykoproteiinit kuuluvat proteoglykaanien ja glykolipidien ohella glykokonjugaatteihin.

                                               

Hermokasvutekijä

Hermokasvutekijä on hermosolujen kasvutekijä eli sympaattisten ja sensoristen neuronien kasvua edistävä proteiini. Stanley Cohenille ja Rita Levi-Montalcinille myönnettiin 1986 Nobelin lääketieteen palkinto hermokasvutekijän ja muiden kasvutekijö ...

                                               

Histoni H2A

Histoni H2A on yksi nukleosomin kahdeksasta osaproteiinista. Nukleosomi osa kromosomin DNA:n pakkausmekanismia. Sen aminohapposarjan pituus on noin 119–125. Eri lajien H2A:t eroavat toisistaan jonkin verran, ja samalla lajilla on myös erilaisia h ...

                                               

Histoni H4

Histoni H4 on tumallisten solujen DNA:ta järjestävä proteiini, histoni, jota koodava geeni on HIST4H4. Yhdessä histoni H3:n kanssa H4 muodostaa tetrameerin, joka yhdessä histoneista H2A ja H2B muodostuneen dimeerin kanssa synnyttää kahdeksanmolek ...

                                               

Kaliriini

Kaliriini lähde? on muun muassa aivojen toimintaan vaikuttava proteiini, joka on havaittu olevan tärkeä aivojen synapsien välisten yhteyksien muodostumisessa. Kaliriinin geeni on mahdollisesti yhteydessä myös sydän ja verisuonisairauksiin. Reakti ...

                                               

Kalmoduliini

Kalmoduliini on kaikissa eukaryootteihin kuuluvien eliöiden soluissa esiintyvä proteiini. Kalmoduliini sitoutuu kalsiumioneihin ja toimii soluissa useita entsyymejä aktivoivana proteiinina sekä säätelee useita tärkeitä solujen toimintoja, muun mu ...

                                               

Karsinoembryonaalinen antigeeni

Karsinoembryonaalinen antigeeni on glykoproteiini, jota esiintyy suurina määrinä paksusuolen epiteelisoluissa sikiökaudella ja huomattavasti vähäisemmissä määrin aikuisen paksusuolessa. Erityisen suurina määrinä se ilmenee useissa pahanlaatuisiss ...

                                               

Keratiini

Keratiinit eli sarveisaineet ovat ryhmä kuitumaisia, säikeisiä ja veteen liukenemattomia proteiineja. Ihmisellä keratiinia on erityisesti hiuksissa ja kynsissä. Keratiinien rakenteelle ovat tyypillisiä rikkipitoiset kysteiini-aminohapot. α-kerati ...

                                               

Konneksiini

Konneksiinit ovat joukko solujen väliseen viestintään osallistuvia proteiineja, jotka muodostavat aukkoliitoksia solukalvolle. Näiden aukkoliitosten kautta pienet metaboliitit ja ionit pääsevät kulkemaan solusta soluun. Aukkoliitosten kautta tapa ...

                                               

Kopsiini

Kopsiini on proteiini, josta odotetaan korvaajaa perinteisille antibiooteille. Sitä saadaan hevosen lannasta, ja se on samantapaista kuin ihmisen iholle ja limakalvoille muodostuu suojaksi tulehduksia vastaan. Kopsiinin bakteereja tuhoavan vaikut ...

                                               

Kromograniini A

Kromograniini A on proteiini. Sitä testataan joskus kun, epäillään feokromosytoomaa. Sillä diagnosoidaan myös neuroendogrinologisia kasvaimia. Ennen näyttöön ottoa tarvitaan 8 tunnin paasto. Hoitava lääkäri antaa potilaalle ohjeet lääkityksen kes ...

                                               

Lewyn kappale

Lewyn kappaleet ovat poikkeavia proteiinikertymiä, joita syntyy hermosolujen sisälle Parkinsonin taudissa, Lewyn kappale -taudissa ja tietyissä muissa aivosairauksissa. Lewyn kappaleet koostuvat pääosin alfa-synukleiini-nimisestä proteiinista, mu ...

                                               

Liivate

Liivate eli gelatiini on proteiinista koostuva ruoka-aine, jota valmistetaan yleensä sian nahasta tai sian tai naudan luuytimistä, suolista ja jänteistä pitkään keittämällä. Ulkoisilta ominaisuuksiltaan puhdas liivate on kiinteää ja haurasta, läp ...

                                               

Lämpösokkiproteiini

Lämpösokkiproteiinit ovat proteiineja, joita solut tuottavat vasteena ympäristön aiheuttamaan stressiin. Tällaisia stressitilanteita voivat olla mm. korkea lämpötila, UV-säteily ja vieraat kemikaalit. Lämpösokkiproteiinit osallistuvat proteiiniag ...

                                               

Musiini

Musiinit ovat glykoproteiineihin kuuluvia valkuaisaineita, joita on muun muassa tuki- ja sidekudoksessa ja limakalvoissa. Musiini on niin sanottu lima-aine, runsashiilihydraattisten glykoproteiinien yleisnimi, joka sitoo runsaasti nesteitä. Musii ...

                                               

Myoglobiini

Myoglobiini eli lihaspuna on hemoglobiinin kaltainen rautapitoinen proteiini poikkijuovaisissa lihassoluissa, joka turvaa lihassolun hapensaannin kovassa rasituksessa. Myoglobiini luovuttaa hapen lihaksille vasta, kun lihassolun hapen osapaine on ...

                                               

Myosiini

Myosiinit ovat proteiineja, joita on aitotumallisten lihaksissa. Myosiinimolekyylejä on useita erilaisia, ja ne nimetään roomalaisin numeroin yhdestä kahdeksaantoista. Myosiini-II aiheuttaa lihassolujen supistuksen yhdessä aktiinin kanssa. Se muo ...

                                               

Myostatiini

Myostatiini on proteiini, joka säätelee lihasten kasvua. Se kuuluu transformoiva kasvutekijä beeta -geeniperheeseen, ja ihmisellä sitä koodaa MSTN-geeni. Myostatiini säätelee lihasten kasvua, ja sen toimimattomuus aiheuttaa lihasten liikakasvua. ...

                                               

Myotiliini

Myotiliini on proteiini, jota on poikkijuovaisessa lihaskudoksessa ja sydänlihaskudoksessa. Mutaatiot myotiliinigeenissä saattavat aiheuttaa lihassurkastumasairauksia.

                                               

Proliferoivan solun tuma-antigeeni

Proliferoivan solun tuma-antigeeni on proteiini, joka mahdollistaa DNA-polymeraasi δ:n kiinnittymisen DNA:han solujakautumisen ja DNA:n korjauksen aikana aitotumaisissa soluissa. Proteiini saavuttaa puristuksensa ympäröiden DNA:n jolloin muodostu ...

                                               

Perforiini

Virusinfektoituneen tai pahanlaatuiseksi muuttuneen solun tunnistaessaan tappaja-T-solu vapauttaa eksosytoosilla perforiinia ja grantsyymeja kohdesolun pinnalle. Solunulkoisen nesteen korkean kalsiumpitoisuuden vaikutuksesta perforiini liittyy ko ...

                                               

Plastosyaniini

Plastosyaniini on useissa kasveissa sekä yhteyttävissä levissä ja syanobakteereissa esiintyvä kuparia sisältävä proteiini. Tämä proteiini osallistuu fotosynteesin niin kutsuttuihin valoreaktioihin ja toimii niissä elektroneja siirtävänä proteiinina.

                                               

Proteiinien kvaternäärirakenne

Proteiinien kvaternäärirakenne on joidenkin proteiinien rakenteen ylin käsitteellinen taso. Kvaternääriset proteiinit ovat komplekseja eli ne koostuvat kahdesta tai useammasta eri proteiiniyksiköstä, jotka ovat toisissaan kiinni ei-kovalenttisest ...

                                               

Proteiinin rakenne

Proteiinien rakenne on kolmiulotteinen. Aminohapot, joista proteiinit vähintään koostuvat, ovat niissä yhdistyneet peptidisidoksin pitkiksi polymeeriketjuiksi eli polypeptideiksi. Ketjut järjestäytyvät kullekin proteiinille ominaiseen kolmiulotte ...

                                               

Rauta-rikkiproteiini

Rauta-rikkiproteiini on proteiini, johon on kiinnittynyt rautaioni, joka ei ole sitoutunut hemiryhmään. Sen sijaan rauta on sitoutunut joko kysteiiniaminohappoon tai kysteiinin lisäksi rikkiatomeihin muodostaen klustereita, joissa rautaan voi oll ...

                                               

RBBP6

RBBP6 on proteiini, jota ihmisellä koodaa RBBP6-geeni. RBBP6-proteiini sitoutuu moniin muihin proteiineihin ja sillä on yhteysvaikutuksia YBX1-proteiinin kanssa. Se vaikuttaa syövän leviämiseen pyrkimällä estämään hallitsematonta solun kasvamista ...

                                               

Resiliini

Resiliini on elastomeerinen proteiini, jota löytyy monista hyönteisistä ja muista niveljalkaisista. Se tarjoaa pehmeän kumielastisuuden mekaanisesti aktiivisille elimille ja kudoksille. Esimerkiksi resiliinin ansiosta monien lajien hyönteiset voi ...

                                               

Rubredoksiinit

Rubredoksiinit ovat ryhmä rauta-rikkiproteiineja, joita esiintyy anaerobisissa olosuhteissa elävissä bakteereissa ja arkeissa. Rubredoksiinit osallistuvat muiden rauta-rikkiproteiinien tavoin elektroninsiirtoreaktioihin.

                                               

Serisiini

Serisiini eli silkkiliima on mulperiperhosen toukan liimarauhasesta erittyvä valkuaisaine, joka ympäröi luonnonsilkin kahta fibroiinisäiettä liimaten ne toisiinsa. Se on kova, kiilloton ja kellertävä aine, joka poistetaan silkkiä puhdistettaessa ...

                                               

Sisäinen tekijä

Sisäinen tekijä on maharauhasten katesolujen tuottama glykoproteiini, jonka avulla B 12 -vitamiini imeytyy. Se sitoutuu mahassa tai ohutsuolen alkuosassa B 12 -vitamiiniin ja muodostaa kompleksin, joka sitoutuu reseptoriinsa ohutsuolen loppuosassa.

                                               

SLC2A4

SLC2A4 on pääasiallinen sokeria verenkierrosta lihassoluihin siirtävä proteiini. Se on kalvoproteiini, joka suorittaa glukoosin passiivista kuljetusta solukalvon yli lihassoluihin. SLC2A4-proteiini kuljettaa glukoosia soluihin insuliinitasojen sä ...

                                               

Sytokromi c

Sytokromi c on useimmissa soluissa esiintyvä pieni hemiproteiini, joka osallistuu soluhengitykseen. Se koostuu melko lyhyestä peptidiketjusta ja hemistä. Hemi puolestaan koostuu raudasta ja porfyriinirenkaasta, ja toimii niin sanottuna prosteetti ...

                                               

Tau (proteiini)

Tau-proteiini edistää hermosolujen kasvua ja suojaa niiden tukirangan toimintaa. Tau-proteiini edistää hermosolujen aksonien tukirangan mikrotubuulien polymerisaatiota ja suojaa mikrotubuuleja de-polymerisaatiolta. Näin tau-proteiini edistää tubu ...

                                               

TECTA

Alfa-tectorin on proteiini, jota ihmisessä koodaa TECTA -geeni. Sillä on merkitystä sisäkorvan toiminnan kannalta. Ihmisten ja simpanssien perimää verrattaessa on todettu, että niillä on muun muassa siinä geenissä merkittäviä eroja. Tutkijat ovat ...

                                               

Tioredoksiini

Tioredoksiini on proteiini, jota esiintyy kaikissa organismeissa. Tioredoksiini osallistuu useisiin biokemiallisesti tärkeisiin prosesseihin eliöissä, muun muassa deoksiribonukleotidien biosynteesiin ja fotosynteesiin. Tioredoksiini toimii biokem ...

                                               

Tubuliini

Tubuliini on pallomainen proteiini, joka on osa eukaryoottisolujen tukirankaa. Tubuliini polymeroituu mikrotubuluksiksi, joilla on useita tärkeitä tehtäviä muun muassa solunjakautumisessa.

                                               

Tuumorinekroositekijä alfa

Tuumorinekroositekijä alfa on tulehdusreaktion syntyyn vaikuttava välittäjäaine eli sytokiini. TNF-alfa on pääasiassa makrofagien erittämä proteiini, joka osallistuu tulehdusreaktion lisäksi monenlaisiin biologisiin prosesseihin, kuten solunjakau ...

                                               

Tyreoglobuliini

Tyreoglobuliini eli tyroglobuliini on 132 tyrosiinimolekyylistä ja noin 40-kertaisesta määrästä muita aminohappoja muodostunut proteiini, jota esiintyy elimistössä ainoastaan kilpirauhasessa. Tyreoglobuliini toimii kilpirauhashormonien, tyroksiin ...

                                               

Ubikitiini

Ubikitiini on pieni säätelyproteiini, jota löytyy lähes kaikista kudoksista eukaryooteista. Ubikitiinin lisääminen proteiiniin ohjaa sen proteasomiin hajotettavaksi. Aaron Ciechanover, Avram Hershko ja Irwin Rose saivat Nobelin kemianpalkinnon vu ...

                                               

YBX1

YBX1 on proteiini, josta käytetään yleisesti myös nimeä YB-1. Nimen YB-1 antoivat proteiinin löytäneet tutkijat. Proteiinin nykyiset tutkimukset painottuvat kyseisen proteiinin osallisuudesta erilaisiin syöpätyyppeihin ja erityisesti etäpesäkkeis ...

                                               

Puriini

Puriini on typpipitoinen orgaaninen emäs, jolla on kaksoisrengasrakenne. Se on adeniinin ja guaniinin rakenneosa. Nukleiinihapoissa puriineja on kahta tyyppiä: adeniini ja guaniini G. DNA:n kaksoiskierre muodostuu puriinien pariutuessa vetysidoks ...

                                               

5-hydroksi-isouraatti

5-hydroksi-isouraatti on puriinijohdannainen, joka muodostuu uraattioksidaasin hapettaessa virtsahapoksi. 5-hydroksi-isouraatti hajoaa allantoiiniksi. Uraattioksidaasientsyymin arveltiin alun perin hapettavan virtsahapon suoraan allantoiiniksi. N ...

                                               

Adeniini

Adeniini on guaniinin ohella toinen DNA:n puriiniemäksistä. Se muodostaa kahden vetysidoksen avulla emäsparin DNA:ssa tymiinin ja RNA:ssa urasiilin kanssa. Kun adeniini liittyy riboosisokeriin, syntynyttä nukleosidia kutsutaan adenosiiniksi ja de ...

                                               

Hypoksantiini

Hypoksantiini on puriinin johdannainen, jota syntyy muun muassa adenosiinin aineenvaihduntatuotteena.Se muodostaa yhdessä riboosisokerin inosiiniksi kutsutun nukleosidin. Ksantiinioksidaasi on entsyymi, joka hapettaa hypoksantiinin ksantiiniksi j ...