ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131
                                               

Adeniini

Adeniini on guaniinin ohella toinen DNA:n puriiniemäksistä. Se muodostaa kahden vetysidoksen avulla emäsparin DNA:ssa tymiinin ja RNA:ssa urasiilin kanssa. Kun adeniini liittyy riboosisokeriin, syntynyttä nukleosidia kutsutaan adenosiiniksi ja de ...

                                               

Hypoksantiini

Hypoksantiini on puriinin johdannainen, jota syntyy muun muassa adenosiinin aineenvaihduntatuotteena.Se muodostaa yhdessä riboosisokerin inosiiniksi kutsutun nukleosidin. Ksantiinioksidaasi on entsyymi, joka hapettaa hypoksantiinin ksantiiniksi j ...

                                               

Terpeenit

Terpeenit ovat laaja hiilivetyjen aineryhmä. Ne tunnetaan myös nimellä isoprenoidit, sillä ne ovat isopreenin eli 2-metyyli-1.3-butadieenin polymeroitumistuotteita, joiden bruttokaava on n. Terpeenejä tavataan runsaasti havupuiden pihkasta, erity ...

                                               

2.3-oksidoskvaleeni

2.3-oksidoskvaleeni on triterpeeni ja skvaleenin hapettunut johdannainen. Yhdiste on tärkeä välituote useiden eri sterolien biosynteesissä.

                                               

Abietiinihappo

Abietiinihappo on rakenteeltaan trisyklinen diterpenoidi, jota esiintyy esimerkiksi pihkassa ja mäntyöljyssä. Yhdiste kuuluu havupuissa esiintyviin hartsihappoihin. Abietiinihapon kemiallinen kaava on C 20 H 30 O 2 ja moolimassa 302.458 g/mol, su ...

                                               

Betuliini

Betuliini eli betulinoli eli betuloli on lupaani-runkoinen pentasyklinen triterpeenialkoholi. Puhtaana aineena sen kiteet ovat neulasmaisia. Sitä esiintyy koivulajien kaarnassa. Rauduskoivun kaarnan kuivapainosta sitä on jopa 30 %. Sitä on myös p ...

                                               

Betuliinihappo

Betuliinihappo on betuliinin luonnossa esiintyvä pentasyklinen lupaanityyppinen triterpeenijohdannainen. Betuliinihappoa esiintyy useissa koivukasveissa kuten esimerkiksi rauduskoivun tuohessa.

                                               

Borneoli

Borneoli on bisyklinen terpeeni, missä yksi hiili kytkee toisiinsa hiilet kuusihiilisen renkaan vastakkaisilta puolilta. Borneolissa hydroksyyliryhmä osoittaa alaspäin suhteessa renkaan tasoon. Sen diastereomeerissa, isoborneolissa, hydroksyyli o ...

                                               

Dimetyyliallyylipyrofosfaatti

Dimetyyliallyylipyrofosfaatti on orgaaninen fosforiyhdiste, joka esiintyy kaikissa elämänmuodoissa. Se on tärkeä osa terpeenien synteesiä yhdessä isomeerinsä isopentenyylipyrofosfaatin kanssa.

                                               

Eukalyptoli

Eukalyptoli eli 1.8-sineoli on monoterpenoideihin kuuluva orgaaninen yhdiste ja rakenteeltaan rengasrakenteinen eetteri. Yhdistettä voidaan käyttää hajusteena, suuvesissä ja lääketieteessä. Sitä esiintyy useiden kasvien eteerisissä öljyissä, ja s ...

                                               

Farnesyylipyrofosfaatti

Farnesyylipyrofosfaatti on orgaaninen fosforiyhdiste ja mevalonaattireitin välituote terpeenien, terpenoidien ja useiden steroidien biosynteesissä.

                                               

Fenkoni

Fenkoni on terpeeneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hajusteissa ja aromiaineena. Fenkoni on kamferin isomeeri. Yhdistettä esiintyy kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden viestinnässä.

                                               

Fenkyylialkoholi

Fenkyylialkoholi eli fenkanoli on terpeeneihin kuuluva orgaaninen yhdiste, joka sisältää alkoholeille tunnusomaisen funktionaalisen ryhmän. Yhdistettä voidaan käyttää hajusteissa.

                                               

Geranioli

Geranioli eli trans-3.7-dimetyyliokta-2.6-dien-1-oli on monoterpenoideihin kuuluva tyydyttymätön alkoholi. Yhdistettä käytetään hajusteena ja makuaineena. Geraniolin cis-isomeeria nerolia käytetään samalla tavoin.

                                               

Geranyyligeranyylipyrofosfaatti

Dimetyyliallyylipyroosfaatin ja isopentenyylipyrofosfaatin reagoidessa muodostuu geranyylipyrofosfaattimolekyyli. Kun siihen liittyy isopentenyylipyrofosfaattimolekyyli, syntyy farnesyylipyrofosfaattia. Farnesyylipyrofosfaatista syntyy geranyylig ...

                                               

Geranyylipyrofosfaatti

Geranyylipyrofosfaatti on terpenoidi ja mevalonaattireitin välituote. Geranyylipyrofosfaattia syntyy isopentenyylipyrofosfaatin ja dimetyyliallyylipyrofosfaatin reaktiotuotteena. Organismit muodostavat geranyylipyrofosfaatista uusia yhdisteitä ku ...

                                               

Iridoidit

Iridoidit ovat monoterpenoideihin kuuluvia usein heterosyklisiä orgaanisia yhdisteitä. Iridoideja tavataan useista kasveista ja eräistä hyönteisistä ja rakenteeltaan erilaisia ryhmään kuuluviä yhdisteitä tunnetaan yli 3 000. Iridoidit ovat kasvei ...

                                               

Isoborneoli

Isoborneoli on terpeenialkoholeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Sitä esiintyy laajasti kasveissa ja sitä voidaan käyttää haju- ja aromiaineena sekä muiden yhdisteiden valmistukseen. Isoborneoli on borneolin stereoisomeeri.

                                               

Isopentenyylipyrofosfaatti

Isopentenyylipyrofosfaatti on välituote mevalonaattireitissä, joka tuottaa terpeenejä ja terpenoideja eliöissä. Useissa terpeeneissä toistuvat viiden hiilen yksiköt muodostuvat isopentenyylipyrofosfaatista ja sen isomeerista dimetyyliallyylipyrof ...

                                               

Kafestoli

Kafestoli on kahvissa oleva diterpenoidialkoholi. Kafestoli suurentaa veren LDL-kolesterolipitoisuutta ja voi olla yhteydessä joidenkin sydäntautien kehittymiseen. Suodatinkahvin valmistuksessa kafestoli jää paperisuodattimeen, eikä juomalla siks ...

                                               

Kamfeeni

Kamfeeni on terpeeneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä esiintyy luonnossa useiden kasvien eteerisissä öljyissä. Kamfeenia voidaan käyttää hajusteissa ja muiden orgaanisten yhdisteiden valmistamiseen.

                                               

Kantaksantiini

Kantaksantiini on väriaine, jota luonnostaan on esimerkiksi krilleissä, joissa on myös astaksantiinia. Niitä syödessään lohi saa punaisen värinsä. Flamingon väri on peräisin kantaksantiinia sisältävistä katkaravuista. Samoin kellosammakoiden alap ...

                                               

Karvoni

Karvoni on terpeeneihin kuuluva syklinen ketoni. Karvonia esiintyy lukuisissa kasvien eteerisissä öljyissä. Yhdistettä esiintyy myös kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden viestinnässä.

                                               

Lanosteroli

Kahden farnesyylipyrofosfaatin kondensoituessa syntyy skvaleenimolekyyli. Varsinainen lanosterolisynttesi tapahtuu yhdeksässä osassa, joista ensimmäisessä skvaleenimono-oksigenaasi eli skvaleeniepoksidaasi hapettaa skvaleenin 2.3-oksidoskvaleenik ...

                                               

Levopimaarihappo

Levopimaarihappo on rakenteeltaan trisyklinen diterpenoidi, jota esiintyy esimerkiksi pihkassa ja mäntyöljyssä. Yhdiste kuuluu havupuissa esiintyviin hartsihappoihin, tarkemmin abietaaneihin. Levopimaarihapon kemiallinen kaava on C 20 H 30 O 2 ja ...

                                               

Limoniini

Limoniini on triterpeeneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä tavataan useissa kasveissa, erityisesti sitruspuissa ja se aiheuttaa niiden hedelmille kitkerän maun.

                                               

Mentoli

Mentoli on vahamaista, kiteistä, väritöntä tai valkoista, huoneenlämmössä kiinteää terpenoideihin kuuluvaa ainetta. Sitä saadaan piparminttu- ja muista minttuöljyistä ja valmistetaan synteettisesti. Luonnossa esiintyvän mentolin päämuoto on -ment ...

                                               

Myrseeni

Myrseeni on tyydyttymätön monoterpeeni. Sitä esiintyy lukuisten eri kasvien eteerisissä öljyissä. Myrseeni on keltaista öljymäistä nestettä, jolla on miellyttävä tuoksu. Se liukenee ainakin etanoliin, kloroformiin ja bentseeniin.

                                               

Neroli

Neroli eli cis-3.7-dimetyyliokta-2.6-dien-1-oli on monoterpeeneihin kuuluva tyydyttymätön alkoholi. Yhdistettä käytetään hajusteissa, kuten myös sen trans-isomeeria geraniolia. Yhdistettä esiintyy kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden v ...

                                               

Pimaarihappo

Pimaarihappo eli dekstropimaarihappo on rakenteeltaan trisyklinen diterpenoidi, jota esiintyy esimerkiksi pihkassa ja mäntyöljyssä. Yhdiste kuuluu havupuissa esiintyviin hartsihappoihin. Pimaarihapon kemiallinen kaava on C 20 H 30 O 2 ja moolimas ...

                                               

Pineeni

Pineeni on bisyklinen terpeeni, joka on tärpätin pääkomponentti. Pineenistä on kaksi rakenneisomeeriä, jotka ovat α-pineeni ja β-pineeni. Aineiden systemaattiset nimet ovat -2.6.6-trimetyylibisyklo-hept-2-eeni ja -2.6.6-dimetyyli-2-metyleeni--hep ...

                                               

Salvinoriinit

Salvinoriinit ovat yhdisteitä, joita esiintyy luonnossa ainakin mazatecinsalvia -kasvissa, jota käytetään yleisesti päihteenä. Pääasiallinen vaikuttava yhdiste on salvinoriini A.

                                               

Sekologaniini

Sekologaniini on terpeeneihin ja glykosideihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä esiintyy lukuisissa kasveissa ja se on keskeinen välituote alkaloidien biosynteesissä.

                                               

Seskviterpeenit

Seskviterpeenit kuuluvat terpeenien luokkaan. Niitä tunnetaan yli 9 000 eri yhdistettä, joten ne ovat terpenoideista kaikkein monimuotoisin ryhmä. Seskviterpeenin rakenteen tunnusmerkki on sen sisältämät kolme isopreeniyksikköä. Seskviterpeenejä ...

                                               

Sitraali

Sitraali eli lemonaali on tyydyttymätön aldehydi, joka on rakenteeltaan geometristen isomeerien seos. Se koostuu kahdesta E,Z-isomeeristä. E-isomeeria kutsutaan geraniaaliksi tai sitraali A:ksi ja Z-isomeeria neraaliksi eli sitraali B:ksi. Sitraa ...

                                               

Sitronellaali

Sitronellaali on tyydyttymätön aldehydi, jota syntyy sitronellolin hapettuessa. Sitronellaali on yksi sitruunamelissaöljyn ainesosista, joita ovat myös muun muassa neraali ja geraniaali.

                                               

Sitronelloli

Sitronelloli on luonnossa esiintyvä monoterpenoidi, jota esiintyy monien kasvien öljyissä. Sitronellolia tavataan kahtena enantiomeerina - ja -sitronellolina. Kasveissa on usein kumpaakin isomeeria. -Sitronelloli on vallitsevana muotona muun muas ...

                                               

Skvaleeni

Skvaleeni on eliöissä luonnollisesti esiintyvä hiilivety ja triterpeeni. Ensimmäisen kerran skvaleenia eristettiin haikalojen maksaöljystä. Myöhemmin yhdistettä löydettiin myös rotan maksasta ja hiivoista. Skvaleenia on runsaasti myös eräissä kas ...

                                               

Terpenoidit

Terpenoidit ovat yhdisteryhmä, jota tavataan erityisesti kasveissa. Kasvien terpenoideihin kuuluu rakenteellisesti hyvin vaihtelevia yhdisteitä, jotka voivat olla kasvien primaarisia tai sekundaarisia aineenvaihduntatuotteita. Primaarisiin terpen ...

                                               

Terpineoli

Terpineolia ja sen isomerisia muotoja esiintyy pieniä määriä useiden kasvien aromaattisissa öljyissä, muun muassa havupuissa, laventelissa, kardemummassa, appelsiinissa ja muskottipähkinäöljyissä. Yhdistettä esiintyy myös semiokemikaalina eliöide ...

                                               

Verbenoni

Verbenoni on syklinen ketoni ja terpeeni. Luonnossa sitä esiintyy useissa vehka-, kämmekkä-, asteri-, ihmekukka-, purtojuuri-, huppukukka-, sinilatva-, huulikukkais-, öljypuu-, naamakukkais-, laakeri-, magnolia-, sypressi- ja kuismakasvien lajeis ...

                                               

BCoV-rokote

BCoV-rokotteella tarkoitetaan naudan koronavirus- eli BCoV-tartunnalta suojaavia rokotteita. Virustartunta ilmenee naudoilla. BCoV-rokotteita on saatavilla muun muassa lihakseen tai ihon alle pistettävinä yhdistelmärokotteina muun muassa kauppani ...

                                               

CCoV-rokote

CCoV-rokotteella tarkoitetaan koiran koronavirus- eli CCoV-tartunnalta suojaavia rokotteita. CCoV-tartunnat aiheuttavat koirille lähinnä lievää ripulia. Tartunnan voivat aiheuttaa kaksi pääasiallista genotyyppiä: CCoV1 ja CCoV2. Näistä genotyypei ...

                                               

DTP-rokote

DTP rokotteet ovat kurkkumädän, jäykkäkouristuksen ja hinkuyskän torjumiseen ja haittojen vähentämiseen tarkoitettuja rokotteita. Rokote ei sisällä aktiivisia taudinaiheuttajia. Suomessa käytettiin vuoden 2004 loppuun asti pääasiassa ns. kokosolu ...

                                               

FCoV-rokote

FCoV-rokotteella tarkoitetaan kissan koronavirus- eli FCoV-tartunnalta suojaavia rokotteita. FCoV:t jaetaan kahteen pääasialliseen serotyyppiin, jotka ovat FCoV1 ja FCoV2. Molemmista serotyypeistä on kaksi oireiltaan poikkeavaa alaryhmää, jotka o ...

                                               

Hib-rokote

Haemophilus influenzae tyyppi B -rokote torjuu Haemophilus influenzae tyyppi b -bakteerin aiheuttamaa invasiivista hemofilustautia. Suomessa se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan osana lasten DTaP-IPV-Hib -viitosrokotetta. Centers for Disease C ...

                                               

HPV-rokote

HPV-rokote on tarkoitettu ihmisen papilloomaviruksen eri muotoja ja niiden aiheuttamia haittoja vastaan. Papilloomavirusinfektio voi kehittyä joissakin tapauksissa syöväksi, joista kohdunkaulan syöpä ja peräaukon syöpä ovat yleisimmät papilloomav ...

                                               

Influenssarokote

Influenssarokote on influenssan torjumiseen ja haittojen vähentämiseen tarkoitettu rokote. Suomessa käytetään pistoksena otettavaa inaktivoitua influenssarokotetta, jossa vaikuttavana aineena on influenssaviruksen pintarakenteita sekä 2-6 -vuotia ...

                                               

Isorokkorokote

Isorokkorokote on isorokon torjumiseen tarkoitettu rokote. Rokote sisältää elävää vaccinia-virusta, jonka alkuperä on tuntematon. Alkujaan rokotteen kehitti Edward Jenner käyttämällä lehmärokkovirusta. Englannissa pakollisista isorokkorokotuksist ...

                                               

MPR-rokote

MPR-rokote eli ns. kolmoisrokote on eläviä viruksia sisältävä, tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaava rokote. Eläviä viruksia sisältävien rokotteiden on tarkoitus aiheuttaa tauti lievänä ja luoda saajalle immuniteettisuoja. MPR-roko ...