ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143
                                               

Fluoririkkihappo

Fluoririkkihappo eli Fluorisulfonihappo on epäorgaaninen yhdiste ja superhappo, jonka kemiallinen kaava HFSO 3. Ulkomuodoltaan se on väritöntä nestettä. Hydrolyysissä siitä muodostuu fluorivetyä ja rikkihappoa.

                                               

Fosforihapoke

Fosforihapoke on diproottinen happo, ja se muodostaa protoneja luovuttaessaan vetyfosfiitti- ja fosfiitti-ioneja. Ensimmäisen protonin luovutukselle pK a -arvo on 1.5, ja se on vahvempi happo kuin fosforihappo. Toiselle protonin luovuttamiselle p ...

                                               

Fosforihappo

Fosforihappo on yleisesti elävässä luonnossa esiintyvä epäorgaaninen happo. Fosforihappo on kolmiarvoinen eli triproottinen, joten siinä on kolme protolysoituvaa vetyatomia. Näin se voi muodostaa kolmenlaisia suoloja. Fosforihapon suoloja sanotaa ...

                                               

Heksafluorifosforihappo

Heksafluorifosforihappo on vahva happo, joka protolysoituu vesiliuoksessa lähes täydellisesti heksafluorofosfaattianioneiksi ja oksoniumioneiksi. Heksafluorfosforihaposta tunnetaan kiinteä heksahydraatti HPF 6 6H 2 O, joka kiteytyy, kun heksafluo ...

                                               

Heksakloroplatinahappo

Heksakloroplatinahappo eli vetyheksakloroplatinaatti on platinan kompleksiyhdiste ja keskivahva happo. Yhdisteellä on käyttöä teollisuudessa katalyyttinä ja reagenssina analyyttisessä kemiassa ja valmistettaessa muita platinayhdisteitä.

                                               

Hypobromihapoke

Hypobromihapoke on yksi bromin happihapoista. Se on hyvin heikko happo ja suhteellisen pysymätön. Yhdistettä voidaan käyttää hapettimena, valkaisuaineena ja desinfiointiaineena.

                                               

Hypofosforihapoke

Hypofosforihapoke on keskivahva monoproottinen happo. Sen pK a -arvo on 2.1. Hypofosforihapokkeella on kaksi tautomerista muotoa. Toisessa molempiin happiatomeihin on liittyneenä vetyatomi ja lisäksi yksi vetyatomi on muodostanut sidoksen fosfori ...

                                               

Hypojodihapoke

Hypojodihapoke on epäorgaaninen yhdiste ja yksi jodin happihapoista. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä. Hypojodihapokkeen suolat ovat hypojodiitteja ja ne ovat hieman hypojodihapoketta pysyvämpiä.

                                               

Hypokloorihapoke

Hypokloorihapoke on yksi kloorin neljästä happi­haposta. Sitä ei ole kyetty eristämään puhtaana, vaan se tunnetaan ainoastaan liuoksina. Happamuudeltaan kloorihapokkeen liuokset ovat heikkoja. Yhdisteen suolat ovat hypokloriitteja.

                                               

Isosyaanihappo

Isosyaanihappo on keskivahva epäorgaaninen happo. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa orgaanisen kemian synteeseissä. Isosyaanihapon suolat ja esterit ovat isosyanaatteja.

                                               

Jodihappo

Jodihappo on erittäin vahva hapetin. Sitä voidaan valmistaa muun muassa hapettamalla jodia typpihapolla ja haihduttamalla näin saatu liuos kuiviin. Tällöin saadaan jodianhydridiä, dijodipentoksidia, joka liukenee veteen; liuosta haihdutettaessa k ...

                                               

Kammiohappo

Kammiohappo eli kamarihappo on aiemmin käytetty nimitys rikkihapolle, jota saatiin kammion pohjalta valmistettaessa rikkihappoa lyijykammiomenetelmällä. Kammiohapossa oli rikkihappoa 50–60 prosenttia. Sitä käytettiin sellaisenaan soodan ja superf ...

                                               

Kloorihappo

Kloorihappo on vahva happo. Se on melko epästabiili yhdiste, joka tunnetaan vain vesiliuoksenaan. Kloorihappoa valmistetaan sekoittamalla bariumkloraattia ja rikkihappoa. Reaktiotuotteena on kloorihappoa ja bariumsulfaattia, jotka erotetaan toisi ...

                                               

Klooririkkihappo

Klooririkkihappo eli kloorisulfonihappo on rikkihapon kloorijohdannainen, jossa yksi rikkihapon hydroksiryhmistä on korvautunut klooriatomilla. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisen kemian synteeseissä ja kuivausaineena.

                                               

Kromihappo

Kromihappo on vahva happo, joka tunnetaan vain liuoksenaan. Sitä muodostuu dikromihapon kanssa, kun kromitrioksidia liuotetaan veteen tai rikkihappoon tai kromaatti- ja sikromaattiyhdisteistä rikkihapolla. Myös kromitrioksidista, jota voidaan pit ...

                                               

Kuningasvesi

Kuningasvesi on väkevän suolahapon ja väkevän typpihapon seos. Kuningasvesi on voimakkaasti syövyttävää, höyryyntyvää, keltaista tai punaista nestettä. Se on yksi harvoista hapoista, jotka syövyttävät kultaa ja platinaa. Koska kulta ja platina ov ...

                                               

Metapiihappo

Metapiihappo n) on piin, hapen ja vedyn yhdiste. Se on heikko happo, yksinkertaisin piihapoista. Sitä voidaan valmistaa lisäämällä natriumsilikaatin väkevään liuokseen suolahappoa, ja poistamalla näin saadusta geelimäisestä saostumasta vettä käsi ...

                                               

Molybdeenihappo

Molybdeenihappo viittaa kemiassa molybdeenitrioksidin hydraatteihin. Molybdeenihapoksi voidaan kutsua joko valkoista tai hieman kellertävää monohydraattia tai keltaista dihydraattia

                                               

Nitrosyylirikkihappo

Nitrosyylirikkihappoa käytetään usein rikkihappoliuoksena. Yhdiste on vahvasti hapettava ja saattaa reagoida hyvin voimakkaasti emästen ja hapettuvien orgaanisten yhdisteiden kanssa. Nitrosyylirikkihappo syövyttää metalleja vapauttaen vetykaasua. ...

                                               

Oleum

Oleum eli savuava rikkihappo on väkevää rikkihappoa, joka sisältää myös rikkitrioksidia. Oleum on erittäin vahvasti hapanta ja syövyttävää, ja sitä käytetään eräissä orgaanisen synteesin reaktioissa.

                                               

Perjodihappo

Perjodihappo on epäorgaaninen molekyyliyhdiste ja yksi jodin happihapoista. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa hapettimena ja värjäysreagenssina biokemiallisissa tutkimuksissa.

                                               

Perkloorihappo

Perkloorihappo on voimakkaasti hapettava kloorin happiyhdiste. Perkloorihappo on vahva happo eli se protolysoituu lähes täydellisesti. Vahvana happona perkloorihappo on myös syövyttävää ja neutraloitumisreaktiossa emäksen kanssa muodostuu perklor ...

                                               

Permangaanihappo

Permangaanihappo on epästabiili yhdiste ja puhtaana sitä ei ole eristetty. Sen dihydraatti HMnO 4 2H 2 O sen sijaan tunnetaan myös kiteisenä alle 18 °C:n lämpötilassa. Permangaanihappo liukenee hyvin veteen ja vesiliuokset aina 20 % permangaaniha ...

                                               

Peroksidirikkihappo

Peroksidirikkihappo eli peroksodirikkihappo on rikkihapon johdannainen, joka sisältää peroksiryhmän. Happo saadaan elektrolysoimalla väkevää rikkihappoa. Happo on itse suhteellisen pysymätön, eikä sillä ole juuri teollista käyttöä. Sen suolat per ...

                                               

Peroksirikkihappo

Peroksirikkihappo on peroksidi-ryhmän sisältävä rikkihapon johdannainen. Yhdisteestä käytetään myös nimityksiä, peroksimonorikkihappo, peroksomonorikkihappo ja Caron happo.

                                               

Piihappo

Piihappo on yhteisnimitys muutamalle piin, vedyn ja hapen yhdisteille, joiden kemialliset kaavat ovat muotoa n. Tärkeimmät piihapot ovat: metapiihappo H 2 SiO 3 ortopiihappo H 4 SiO 4 dipiihappo H 2 Si 2 O 5 ja pyropiihappo H 6 Si 2 O 7. Nämä kai ...

                                               

Polyfosforihappo

Polyfosforihappo on eräs niin kutsutuista kondensoituneista fosforihapoista ja kuuluu fosforin happihappoihin. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Pyrofosforihappo

Pyrofosforihappo on huoneenlämpötilassa kiinteää väritöntä ainetta. Sillä on kaksi kidemuotoa; metastabiili muoto, jonka sulamispiste on 54.3 °C ja stabiilimpi muoto, joka sulaa lämpötilassa 71.5 °C. Sulassa tilassa muodostuu seos, joka sisältää ...

                                               

Pyrorikkihappo

Pyrorikkihappo on yksi rikin happi­hapoista. Yhdisteestä käytetään myös nimityksiä dirikkihappo. Pyrorikkihapon suolat ovat pyrosulfaatteja. Nimitys savuava rikkihappo tulee siitä, että pyrorikkihaposta vapautuu rikkitrioksidihöyryjä.

                                               

Rikkihapoke

Rikkihapoke on heikko happo, joka syntyy rikkidioksidin reagoidessa veden kanssa. SO 2 g + H 2 Oaq → H 2 SO 3 aq Rikkihapoketta ei tunneta puhtaana, vaan ainoastaan vesiliuoksena. Se on kahdenarvoinen heikko happo, ja se protolysoituu seuraavan k ...

                                               

Räjähdyshappo

Räjähdyshappo eli fulmiinihappo on epäorgaaninen happo ja syaanihapon isomeeri. Räjähdyshapon suolat ovat fulminaatteja. Brittiläinen kemisti Edward Charles Howard löysi räjähdyshapon hopeasuolan sattumalta vuonna 1800. Justus von Liebig ja Fried ...

                                               

Seleenihapoke

Seleenihapoke on keskivahva kaksiarvoinen seleenin happihappo. Seleeni voi muodostaa myös seleenihappoa. Seleenihapokkeen suolat ovat vetyseleniittejä tai seleniittejä.

                                               

Seleenihappo

Seleenihappo liukenee rikkihapon tavoin erittäin runsaasti veteen ja luovuttaa ensimmäisen protoninsa täydellisesti, muodostaen vetyselenaatti-ioneja. Rikkihapon tavoin seleenihappo absorboi helposti seleenitrioksidia SeO 3, jolloin muodostuu pyr ...

                                               

Sulfamiinihappo

Sulfamiinihappo on epäorgaaninen yhdiste ja rikkihapon johdannainen. Yhdistettä käytetään puhdistusaineena ja orgaanisessa synteesissä. Sulfamiinihaposta käytetään myös nimiä amidorikkihappo, aminosulfonihappo ja sulfamidihappo.

                                               

Syanamidi

Syanamidi on huoneenlämpötilassa väritöntä ja kiteistä ainetta. Sillä on kaksi tautomerista muotoa syanamidimuoto ja karbodi-imidimuoto. Tasapainotilassa vallitseva muoto on syanamidimuoto ja karbodi-imiditautomeeria esiintyy vain hyvin pieniä mä ...

                                               

Telluurihapoke

Huoneenlämpötilassa telluurihapoke on väritöntä kiteistä ainetta. Yhdiste on hyvin niukkaliukoinen veteen. Aine on heikko happo ja sen pK a -arvot ovat 2.48 ja 7.7. Telluurihapoke on suhteellisen epästabiili ja hajoaa hiemankaan kuumennettaessa t ...

                                               

Telluurihappo

Huoneenlämpötilassa telluurihappo on väritöntä kiteistä ainetta. Yhdiste liukenee veteen ja on heikko happo. Telluurihapon pK a -arvo ensimmäiselle deprotonoitumiselle on 7.7. Telluurihappo muodostaa emästen kanssa useita telluraatti- ja vetytell ...

                                               

Tiorikkihappo

Tiorikkihappo on yksi rikin happi­hapoista. Rakenteeltaan se muistuttaa rikkihappoa, mutta yksi rikkihapon happiatomeista on korvautunut rikkiatomilla. Happo itsessään on pysymätön, mutta sen suolat, tiosulfaatit ovat pysyviä.

                                               

Tiosyaanihappo

Tiosyaanihappo on syaanihapon rikkianalogi ja epäorgaaninen vahva happo. Yhdiste on suhteellisen epästabiili, minkä vuoksi hapolla itsellään ei ole juurikaan käyttöä.

                                               

Typpihapoke

Typpihapoke on heikko happo, joka tunnetaan ainoastaan vesiliuoksena tai suoloinaan nitriitteinä. Typpihapoketta käytetään teollisuudessa muun muassa atsoväriaineiden valmistuksessa.

                                               

Typpihappo

Typpihappo eli HNO 3 on väritön, voimakkaasti syövyttävä happo. Typpihappo on myös vahva hapetin. Joissakin tilanteissa typpihaposta voidaan käyttää nimitystä aqua fortis eli ”voimavesi”. Typpihappoa käytetään paljon lannoitteiden, räjähdysaineid ...

                                               

Vetyatsidi

Vetyatsidin rakenteessa typpiatomit ovat lähes täysin lineaarisesti toisiinsa nähden. Sen rakennetta voidaan kuvata kahdella resonanssimuodolla ja sidosten kertaluvut ovat 1½ ja 2½ ja pituudet vastaavasti 1.24 Å ja 1.13 Å. Vetyatsidi on herkästi ...

                                               

Vetyjodidi

Vetyjodidi on jodin ja vedyn muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdisteen vesiliuos on voimakkaasti hapan ja liuosta kutsutaan usein jodivetyhapoksi. Vetyjodidia käytetään kemikaalien valmistuksessa ja pelkistimenä.

                                               

Vetysyanidi

Vetysyanidi on myrkyllinen, hyvin heikko happo. Se salpaa soluhengityksen ja suurina annoksina aiheuttaa välittömän kuoleman ihmiselle ja muille eliöille. Vetysyanidin suoloja kutsutaan syanideiksi. Yhdisteen vesiliuosta kutsutaan sinihapoksi. Si ...

                                               

Volframihappo

Volframihappo on epäorgaaninen volframin yhdiste, jota voidaan pitää volframitrioksidin hydraattina. Yhdistettä voidaan käyttää muiden volframiyhdisteiden valmistukseen ja keltaisena väriaineena.

                                               

Ammoniumfluoridi

Ammoniumfluoridi on fluoridiyhdiste, jota saadaan neutraloimalla ammoniakkia fluorivetyhapolla Se liukenee hyvin veteen hieman happamaksi liuokseksi, mutta hajaantuu kuumassa vedessä. Ammoniumfluoridia käytetään lasin etsaukseen, antiseptisenä ai ...

                                               

Arseenipentafluoridi

Arseenipentafluoridi on arseenin ja fluorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää fluoraavana reagenssina, elektroniikkateollisuudessa ja sähköjohtavien polymeerien valmistuksessa.

                                               

Bariumfluoridi

Bariumfluoridi on barium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää erikoislasien valmistamiseen, tuikeilmaisimissa ja hitsauksessa.

                                               

Ceriumfluoridi

Ceriumfluoridi on cerium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää metallisen ceriumin valmistamiseen, voiteluaineissa sekä apuaineena kaarihitsauksessa.

                                               

Cesiumfluoridi

Cesiumfluoridi on cesium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa katalyyttinä, tuikeilmaisimissa ja erikoislasien valmistukseen.