ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Kaliumsulfidi

Kaliumsulfidi on kemiallinen yhdiste, jonka kaava on K 2 S. Kaliumsulfidia voidaan käyttää reagenssina analyyttisessä kemiassa tai orgaanisessa synteesissä valmistettaessa tioleja. Kaliumsulfidia tuotetaan kaliumsulfaatin ja hiilen välisellä reak ...

                                               

Kalsiumsulfidi

Kalsiumsulfidi on kalsium- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää loisteaineiden ja voiteluaineiden valmistukseen sekä tekstiiliteollisuudessa.

                                               

Molybdeenidisulfidi

Molybdeenidisulfidi eli molybdeenisulfidi on molybdeeni- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Luonnossa sitä tavataan molybdeenihohdemineraalina. Yhdistettä käytetään voiteluaineena ja katalyyttinä.

                                               

Molybdeenitrisulfidi

Molybdeenitrisulfidi eli molybdeenisulfidi on molybdeeni- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Molybdeenitrisulfidissa molybdeenin hapetusluku on +VI.

                                               

Natriumsulfidi

Natriumsulfidi on natrium- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa tekstiiliteollisuudessa ja muiden rikkiyhdisteiden valmistukseen.

                                               

Natriumvetysulfidi

Natriumvetysulfidi on natrium- ja vetysulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Ainetta käytetään metallien jalostuksessa, tekstiiliteollisuudessa ja orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Nikkelisulfidi

Nikkelisulfidi on nikkeli- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään metallisen nikkelin valmistuksessa ja katalyyttinä kemianteollisuuden prosesseissa. Luonnossa nikkelisulfidia esiintyy milleriittimineraalina.

                                               

Sinkkisulfidi

Sinkkisulfidi on sinkki- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Ainetta käytetään pääasiassa valkoisena väriaineena. Luonnossa sitä esiintyy sinkkivälkemineraalina.

                                               

Strontiumsulfidi

Strontiumsulfidi on strontium- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää loisteaineiden valmistukseen ja tekstiiliteollisuudessa nahkojen käsittelyssä.

                                               

Talliumsulfidi

Talliumsulfidi on tallium- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Sitä voidaan käyttää fotosähköisten kennojen valmistukseen.

                                               

Tiodiglykoli

Tiodiglykoli on väritöntä tai kellertävää viskoosia nestettä. Yhdiste liukenee hyvin veteen sekä etanoliin ja trikloorimetaaniin. Yhdiste kiehuu 283 °C:n lämpötilassa ja kuumennettaessa myös hajoaa muodostaen etikkahappoa, rikkivetyä ja rikin oks ...

                                               

Titaanidisulfidi

Titaanidisulfidi eli titaanisulfidi on titaani- ja sulfidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää elektrodimateriaalina litliumioniakuissa ja kiinteänä voiteluaineena.

                                               

Joseph Black

Joseph Black oli skotlantilainen lääkäri, kemisti ja fyysikko Glasgown ja Edinburghin yliopistoissa. Hän tutki perusteellisesti hiilidioksidia ja kehitti latentin lämmön sekä lämpökapasiteetin käsitteet. Black oli skottilaisen valistuksen ajan fy ...

                                               

Charles Tennant

Charles Tennant oli skotlantilainen kemisti ja teollisuusmies. Hänet tunnetaan parhaiten kankaiden valkaisumenetelmien parantamisesta ja teollisuusimperiumin luomisesta.

                                               

2-nitrobentsaldehydi

2-Nitrobentsaldehydi eli o-nitrobentsaldehydi on bentsaldehydin nitrojohdannainen. Yhdistettä käytetään synteitsoitaessa väriaineita. 2-Nitrobentsaldehydi on 3- ja 4-nitrobentsaldehydin isomeeri.

                                               

3-hydroksibutanaali

3-Hydroksibutanaali eli asetaldoli tai aldoli on aldoleihin kuuluva hydroksialdehydi. Yhdistettä käytetään pääasiassa orgaanisessa synteesissä.

                                               

3-metyylibentsaldehydi

3-metyylibentsaldehydi eli m-tolualdehydi on orgaaninen yhdiste ja bentsaldehydin johdos, jota käytetään esimerkiksi meklotsiini-nimisen pahoinvointilääkkeen valmistuksessa. 3-metyylibentsaldehydin kemiallinen kaava on C 8 H 8 O, moolimassa 120.1 ...

                                               

3-metyylibutanaali

3-metyylibutanaali on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä helposti syttyvää nestettä, jolla on pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on C 5 H 10 O ja rakennekaava 2 CHCH 2 CHO. 3-metyylibutanaalista käytetään myös ni ...

                                               

4-hydroksinonenaali

4-hydroksinonenaali eli 4-HNE tai vain HNE on tyydyttymätön hydroksyyliryhmän sisältävä aldehydi. 4-hydroksinonenaali on solumyrkyllinen yhdiste, jota muodostuu lipidien peroksidaatiossa.

                                               

Aldolit

Aldoli on β-hydroksyyliryhmän sisältävä aldehydi tai ketoni. Alun perin nimitys aldoli tarkoitti erityisesti 3-hydroksibutanaalia mutta on sittemmin laajentunut tarkoittamaan muitakin yhdisteitä, jotka muodostuvat enolaattivälivaiheen kautta aldo ...

                                               

Anisaldehydi

Anisaldehydi eli p-metoksibentsaldehydi tai 4-metoksibentsaldehydi on aromaattisiin aldehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään hajusteissa sekä lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Asetaldehydi

Asetaldehydi on etikkahapon aldehydi, jonka kemiallinen kaava on C 2 H 4 O ja rakennekaava on CH 3 CHO. Siitä käytetään myös nimiä etanaali, etikkahappoaldehydi ja etyylialdehydi. Aine on etanolin aineenvaihduntatuote. Yhdistettä esiintyy kukkien ...

                                               

Bromaali

Bromaali eli tribromiasetaldehydi on halogenoituihin aldehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Sitä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä muiden yhdisteiden valmistukseen.

                                               

Butanaali

Butyyrialdehydi on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on voimakkaan pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 8 O ja rakennekaava CH 3 2 CHO. Butyyrialdehydista käytetään myös nimityksiä butanaa ...

                                               

Dekanaali

Dekanaali eli n-dekanaali eli kapriinialdehydi on suoraketjuinen orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan nestettä ja väriltään värittömästä vaaleankeltaiseen. Sillä on miellyttävä sitrusmainen tuoksu. Sen kemiallinen kaava on C ...

                                               

Diklooriasetaldehydi

Diklooriasetaldehydi on asetaldehydin kloorattu johdannainen. Yhdistettä käytetään orgaanisessa synteesissä valmistettaessa muita orgaanisia yhdisteitä.

                                               

Dodekanaali

Dodekanaali eli n-dodekanaali eli lauryylialdehydi eli dodekyylialdehydi on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan kirkasta tai vaaleankeltaista nestettä. Sen kemiallinen kaava on C 12 H 24 O ja rakennekaava CH 3 10 CHO. Dodeka ...

                                               

Etyyliheksaldehydi

Etyyliheksaldehydi eli 2-etyyliheksanaali on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 8 H 16 O ja rakennekaava C 4 H 9 CHCHO. Etyyliheksaldehydista käyte ...

                                               

Fenyyliasetaldehydi

Fenyyliasetaldehydi on aromaattisiin aldehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hajusteiden ja orgaanisten yhdisteiden kuten polymeerien ja lääkeaineiden valmistukseen. Yhdistettä esiintyy myös kukkien tuoksuissa ja semio ...

                                               

Fenyyliglyoksaali

Fenyyliglyoksaali on aromaattinen aldehydeihin ja ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää biokemiallisissa tutkimuksissa.

                                               

Formaliini

Formaliiniksi kutsutaan formaldehydin vesiliuosta, jossa formaldehydiä on 37–55 %. Vedessä formaldehydi esiintyy formaldehydihydraattina H 2 C 2. Liuokseen on usein lisätty metanolia polymeraatioinhibiittoriksi 5–15 %. Formaliinia käytetään yleis ...

                                               

Glykolialdehydi

Glykolialdehydi on huoneenlämpötilassa kiteistä väritöntä ainetta. Yhdisteellä on hieman makea maku. Aine liukenee hyvin veteen ja useisiin polaarisiin orgaanisiin liuottimiin kuten etanoliin ja pienemmässä määrin dietyylieetteriin. Monomeerina g ...

                                               

Glyoksaali

Glyoksaali on diaaleihin eli kaksi aldehydiryhmää omaaviin yhdisteisiin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa polymeeriteollisuudessa ja orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Glyseraldehydi

Glyseraldehydi on aldehydi ja yksinkertaisin monosakkarideista. Se on makea yhdiste, jota syntyy hiilihydraattien hajoamisessa. Glyseraldehydi on yksi Glyserolin hapettumistuotteista. Glyseraldehydi on myös vertailuyhdiste Fischerin projektiossa. ...

                                               

Heksanaali

Heksanaali eli n-heksanaali on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on voimakas haju. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 12 O ja rakennekaava CH 3 4 CHO. Heksanaalista käytetään myös nimiä heksaldehydi j ...

                                               

Heptanaali

Heptanaali eli n-heptanaali on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on epämiellyttävä haju. Sen kemiallinen kaava on C 7 H 14 O ja rakennekaava CH 3 5 CHO. Heptanaalista käytetään myös nimeä heptalde ...

                                               

Hydroksimetyylifurfuraali

Hydroksimetyylifurfuraali eli 5-hydroksimetyylifurfuraali eli 5-hydroksimetyyli-2-furaldehydi on heterosyklisiin aromaattisiin aldehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Sen rakenne sisältää myös alkoholeille tunnusomaisen hydroksyyliryhmän. Yhdist ...

                                               

Hydroksipivaldehydi

Hydroksipivaldehydi on alifaattinen aldoleihin eli hydroksialdehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä valmistettaessa muun muassa polymeerejä ja lääkeaineita.

                                               

Indoli-3-aldehydi

Indoli-3-aldehydi on aldehydiryhmän sisältävä indolin johdannainen. Yhdistettä voidaan käyttää valmistettaessa värejä ja muita orgaanisia yhdisteitä.

                                               

Isobutyyrialdehydi

Isobutyyrialdehydi on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 8 O ja rakennekaava 2 CHCHO. Isobutyyrialdehydista käytetään myös nimityksiä 2-metyyli-1-pro ...

                                               

Klooriasetaldehydi

Klooriasetaldehydi on aldehydi ja asetaldehydin johdannainen. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisessa synteesissä ja puun kuoren poistoon.

                                               

Kloraali

Kloraali eli triklooriasetaldehydi on asetaldehydin kloorattu johdannainen. Yhdistettä käytetään nykyään lähinnä synteettisen orgaanisen kemian lähtöaineena.

                                               

Krotonaldehydi

Krotonaldehydi eli 2-butenaali on tyydyttymätön aldehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään kemian teollisuudessa laajasti valmistettaessa muita kemikaaleja. Luonnossa krotonaldehydiä esiintyy muun muassa vihreissä pavuissa, soi ...

                                               

M-Nitrobentsaldehydi

m-Nitrobentsaldehydi eli 3-nitrobentsaldehydi on orgaaninen yhdiste ja bentsaldehydin nitrattu johdannainen. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä valmistettaessa väriaineita ja lääkkeitä. Se on o- ja p-nitrobentsaldehydien isomeeri.

                                               

Malonidialdehydi

Malonidialdehydi eli malonialdehydi tai 1.3-propaanidialdehydi on aldehydi. Yhdistettä käytetään orgaanisessa synteesissä. Yhdistettä muodostuu eräiden tyydyttymättömien rasvahappojen hapettumisen seurauksena ja se on myrkyllinen yhdiste.

                                               

Metakryylialdehydi

Metakryylialdehydi on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 6 O ja rakennekaava CH 2 =CCHO. Metakryylialdehydista käytetään myös nimityksiä 2-mety ...

                                               

Metyyliglyoksaali

Metyyliglyoksaali eli pyruvaldehydi on yksinkertaisin ketoaldehydi eli se sisältää sekä aldehydien että ketonien funktionaalisen ryhmän. Yhdistettä käytetään orgaanisissa synteeseissä.

                                               

Nonanaali

Nonanaali eli n-nonanaali eli pelargonialdehydi on suoraketjuinen orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan kirkasta ruskeaa nestettä ja se tuoksuu ruusuisen sitruunaiselta. Sen kemiallinen kaava on C 9 H 18 O ja rakennekaava CH 3 ...

                                               

O-Aminobentsaldehydi

o-Aminobentsaldehydi eli 2-aminobentsaldehydi on aromaattisiin aminoaldehydeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä muun muassa valmistettaessa väriaineita. o-Aminobentsaldehydi on m- ja p-aminob ...

                                               

O-Klooribentsaldehydi

o-Klooribentsaldehydi eli 2-klooribentsaldehydi on bentsaldehydin kloorattuihin johdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden kemikaalien kuten lääke- ja väriaineiden valmistukseen. o-Klooribentsaldehydi on m- ja p-k ...