ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154
                                               

Syklopentyyliamiini

Syklopentyyliamiini eli aminosyklopentaani on rengasrakenteisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Tetraetyleenipentamiini

Tetraetyleenipentamiini on alifaattinen polyamiini. Yhdistettä käytetään pääasiassa polymeeri- ja öljynjalostusteollisuudessa. Aineesta käytetään myös nimiä 3.6.9-triatsaundekametyleenidiamiini, 1.11-diamino-3.6.9-triatsaundekaani, tetreeni ja TEPA.

                                               

Tetrametyylietyleenidiamiini

Tetrametyylietyleenidiamiini eli TMEDA on tertiäärisiin diamiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisissa synteeseissä emäksisenä katalyyttinä ja parantamaan monien organometalliyhdisteiden reaktiivisuutta.

                                               

Triallyyliamiini

Triallyyliamiini on tyydyttymättömiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden yhdisteiden valmistukseen, katalyyttinä ja korroosionestoaineena.

                                               

Tributyyliamiini

Tributyyliamiini on alifaattisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa liuottimena, emäksenä ja orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa lähtöaineena.

                                               

Trietyleenitetramiini

Trietyleenitetramiini on polyamiini. Yhdistettä käytetään muun muassa muoviteollisuudessa lisäaineena. Yhdisteestä käytetään myös nimiä 3.6-diatsaoktaanietyleenidiamiini, 3.6-diatsaoktaani-1.8-diamiini, trientiini ja TETA.

                                               

Trietyyliamiini

Trietyyliamiini on tertiäärinen amiini. Aine on huoneenlämmössä osittain veteen liukeneva neste, jolla on ammoniakkia muistuttava haju. Kuten useat muutkin amiinit myös trietyyliamiini on emäs ja kykenee syövyttämään jopa kuparia.

                                               

Trimetyleenidiamiini

Trimetyleenidiamiini eli 1.3-diaminopropaani tai 1.3-propaanidiamiini on diamiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään lähtöaineena muiden orgaanisten kemikaalien synteeseissä. Trimetyleenidiamiini on propyleenidiamiinin isomeeri.

                                               

Trimetyyliamiini

Trimetyyliamiini on kolme metyyliryhmää sisältävä tertiäärinen amiini. Yhdistettä käytetään muun muassa kemiallisessa synteesissä ja valmistettaessa ioninvaihtohartseja. Trimetyyliamiini on yksi mätänevän kalan hajun aiheuttajista. Yhdistettä esi ...

                                               

Tropiini

Huoneenlämpötilassa tropaani on värittömiä hygroskooppisia kiteitä. Yhdiste liukenee erittäin hyvin veteen, etanoliin, dietyylieetteriin ja kloroformiin. Tropiinin hydroksyyliryhmä on renkaassa aksiaalisessa asemassa ja sen epimeeri, jossa hydrok ...

                                               

2.5-furaanidikarboksyylihappo

2.5-Furaanidikarboksyylihappo on heterosyklisiin ja aromaattisiin dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa polymeerien ja muiden orgaanisten kemikaalien tuotannon lähtöaineena ja se on herättänyt k ...

                                               

Adipiinihappo

Adipiinihappo on kaksi­emäksinen karboksyylihappo eli dikarboksyylihappo, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, hajutonta, väritöntä, kiteistä jauhetta. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 10 O 4 ja rakennekaava HOOC 4 COOH. Adipiinihap ...

                                               

Asetonidikarboksyylihappo

Asetonidikarboksyylihappoa on mahdollista valmistaa sitruunahaposta dekarboksyloimalla ja hapettamalla rikkihapon avulla. Asetonidikarboksyylihappoa käytetään muun muassa valmistettaessa sen diestereitä, joita käyettään esimerkiksi lääkeaineiden ...

                                               

Dikarboksyylihapot

Dikarboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalisena ryhmänä on kaksi karboksyyliryhmää -COOH. Molekyylikaavoissa dikarboksyylihapot voidaan ilmaista yleisessä muodossa ”HOOC-R-COOH”, jossa R kuvaa tavallisesti jotain hiilivetyk ...

                                               

Dodekaanidihappo

Dodekaanidihappo eli 1.10-dekaanidikarboksyylihappo on dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää polymeerien, hajusteiden ja voiteluaineiden valmistukseen.

                                               

Etyylimalonihappo

Etyylimalonihappo on dikarboksyylihappo ja malonihapon etyylijohdannainen. Etyylimalonihappo on osa isoleusiiniaminohapon aineenvaihduntaa.

                                               

Ftaalihappo

Ftaalihappo on aromaattinen dikarboksyylihappo, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan kiteistä jauhetta. Sen kemiallinen kaava on C 8 H 6 O 4 ja rakennekaava on C 6 H 4 2. Ftaalihaposta käytetään myös nimityksiä orto-ftaalihappo ja 1.2-bentseenid ...

                                               

Fumaarihappo

Fumaarihappo on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, hajutonta, väritöntä ja kiteistä jauhetta. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 4 O 4 ja rakennekaava HOOCCH=CHCOOH. Fumaarihaposta käytetään myös nimityksiä trans ...

                                               

Glutaarihappo

Glutaarihappo on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, värittömiä kiteitä. Sen kemiallinen kaava on C 5 H 8 O 4 ja rakennekaava COOH 3 COOH. Glutaarihapposta käytetään myös nimityksiä pentaanidihappo, 1.5-pentaa ...

                                               

Isoftaalihappo

Isoftaalihappo on aromaattinen dikarboksyylihappo, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä kiteistä jauhetta. Sen kemiallinen kaava on C 8 H 6 O 4 ja rakennekaava C 6 H 4 2. Isoftaalihaposta käytetään myös nimityksiä meta-ftaalihappo, m-f ...

                                               

Itakonihappo

Itakonihappo eli metyleenimeripihkahappo on tyydyttymättömiin dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa hartsien sekä muiden orgaanisten kemikaalien valmistamiseen. Itakonihappo on herättänyt erityi ...

                                               

Kelidonihappo

Kelidonihappoa esiintyy erityisesti keltamossa Chelidonium majus, kielossa Convallaria majalis sekä useissa Dioscoreales -, Asparagales -, Melanthiales -, Liliales - ja Haemodorales -kasvilahkojen lajeissa. Kasveissa kelidonihappo muodostaa kompl ...

                                               

Klorendiinihappo

Klorendiinihappo on kloorattuihin rengasrakenteisiin dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään polymeerien palonsuoja-aineena.

                                               

Limahappo

Limahappo eli galaktaarihappo on aldaarihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa metallien kelatoijana kosmetiikassa ja orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Maleiinihappo

Maleiinihappo on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, valkoisia kiteitä. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 4 O 4 ja rakennekaava HOOCCH=CHCOOH. Maleiinihaposta käytetään myös nimityksiä cis-1.2-etyleenidikarboksyy ...

                                               

Malonihappo

Malonihappo on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, valkoisia kiteitä. Sen kemiallinen kaava on C 3 H 4 O 4 ja rakennekaava HOOCCH 2 COOH. Malonihaposta käytetään myös nimityksiä propaanidihappo, metaanidikarbo ...

                                               

Meripihkahappo

Meripihkahappo eli butaanidihappo tai sukkiinihappo on tyydyttynyt dikarboksyylihappo. Se on eräs sitruunahappokierron välituote ja meripihkan tärkein kemiallinen rakenneosa. Huoneenlämmössä meripihkahappo on kiinteää. Sen leimahduspiste on 206 ° ...

                                               

Mesakonihappo

Mesakonihappo eli metyylifumaarihappo on tyydyttymättömiin dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää palonestoaineena ja eräiden hartsien valmistukseen. Mesakonihappo on sitrakoni- ja itakonihappojen isomeeri.

                                               

Mesoksaalihappo

Mesoksaalihappo eli ketomalonihappo tai oksomalonihappo on ketodikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdisteen suolat ja esterit ovat nimeltään mesoksalaatteja. Mesoksaalihappoa esiintyy sinimailasen ja juurikkaiden juurissa.

                                               

Metyylimalonihappo

Metyylimalonihappo on dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdisteen pitoisuuden määrittämistä voidaan käyttää lääketieteellisessä diagnostiikassa B12-vitamiinin puutoksen toteamiseen. Eliöissä metyylimalonihappoa esiintyy liittynee ...

                                               

Oksaloetikkahappo

Oksaloetikkahappo on ketodikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Oksaloetikkahappo on välituote useissa biokemiallisesti tärkeissä reaktioissa.

                                               

Omenahappo

Omenahappo eli hydroksibutaanidihappo on dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Nimensä mukaisesti omenahappoa on hedelmissä, etenkin omenissa, joissa se muodostaa 97 % kokonaishappopitoisuudesta. Sitä on runsaasti myös luumuissa, kir ...

                                               

Pimeliinihappo

Pimeliinihappo eli heptaanidihappo on dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään polymeeriteollisuudessa polyesterien ja polyamidien valmistuksessa.

                                               

Prefeenihappo

Prefeenihappo eli prefenaatti on tyydyttymättömän rengasrakenteen sisältävä dikarboksyylihappo. Yhdiste esiintyy tärkeänä välituotteena aromaattisten aminohappojen fenyylialaniinin ja tyrosiinin biosynteesissä.

                                               

Sebasiinihappo

Sebasiinihappo on kaksi­emäksinen karboksyylihappo eli dikarboksyylihappo, joka on palavaa. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan valkoista jauhetta, jolla on tunnusomainen selvennä haju. Aineen kemiallinen kaava on C 10 H 18 O 4 ja rakennekaa ...

                                               

Sitrakonihappo

Sitrakonihappo eli metyylimaleiinihappo on tyydyttymättömiin dikarboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hartsien ja muovinpehmentimien valmistamiseen. Sitrakonihappo on itakoni- ja mesakonihappojen isomeeri.

                                               

Suberiinihappo

Suberiinihappo on dikarboksyylihappoihin eli kahdenarvoisiin karboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää monomeerinä polyestereiden ja -amidien valmistuksessa. Suberiinihappoa esiintyy kasveissa ja semiokemikaalina ...

                                               

Tartronihappo

Tartronihappo eli hydroksimalonihappo on dikarboksyylihappo, joka sisältää myös hydroksyyliryhmän. Yhdistettä käytetään pääasiassa laboratoriokemikaalina.

                                               

Tereftaalihappo

Tereftaalihappo on aromaattinen dikarboksyylihappo, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan kiteistä valkoista jauhetta. Sen kemiallinen kaava on C 8 H 6 O 4 ja rakennekaava C 6 H 4 2. Tereftaalihaposta käytetään myös nimityksiä 1.4-bentseenidikarb ...

                                               

Viinihappo

Viinihappo eli 2.3-dihydroksibutaanidihappo on orgaaninen happo, jota on luonnollisesti useissa kasveissa, etenkin viinirypäleissä ja tamarindissä. Se on yksi viinin hapoista ja sitä lisätään myös joihinkin ruokiin tuomaan hapanta makua sekä käyt ...

                                               

Alfaketoglutaarihappo

α-Ketoglutaarihappo on glutaarihapon johdannainen ja β-ketoglutaarihapon eli asetonidikarboksyylihapon isomeeri. α-Ketoglutaarihappo on osa monia aineenvaihduntareittejä.

                                               

Anisoli

Anisoli on orgaaninen yhdiste, joka on syttyvää, huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä - keltaista nestettä, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 7 H 8 O ja rakennekaava on C 6 H 5 OCH 3. Anisolistä käytetään myös nimityksiä ...

                                               

Bis(kloorimetyyli)eetteri

Biseetteri eli BCME on kloorattuihin eettereihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Aikaisemmin yhdistettä on käytetty suurissa määrin polymeerien valmistukseen, mutta nykyään sitä käytetään vain hyvin rajoitetuissa määrin orgaanisen kemian synteeseissä ...

                                               

Di-isopropyylieetteri

Di-isopropyylieetteri eli isopropyylieetteri on alifaattisiin eettereihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja moottoreissa nakutuksenestoaineena.

                                               

Dihydropyraani

Dihydropyraani on huoneenlämpötilassa väritöntä nestettä. Yhdiste liukenee veteen ja polaarisiin orgaanisiin liuottimiin kuten etanoliin. Dihydropyraani voidaan pelkistää vedyttämällä tetrahydropyraaniksi.

                                               

Dimetoksimetaani

Dimetoksimetaani eli metylaali tai formaldehydin dimetyyliasetaali on asetaaleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa liuottimena ja reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Etofenamaatti

Etofenamaatti on antraniilihapon johdannaisiin kuuluva ei-steroidaalinen tulehduskipulääke. Yhdistettä käytetään lähinnä nivel- ja lihaskipujen hoitamiseen joko iholle levitettävänä geelinä tai lihakseen annettavana ruiskeena. Etofenamaatti reago ...

                                               

Etyylimetyylieetteri

Etyylimetyylieetteri eli metoksietaani on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, helposti syttyvä kaasu, jolla on lääkkeenomainen muistuttava makeahko haju. Sen kemiallinen kaava on C 3 H 8 O ja rakennekaava CH 3 OCH 2 CH 3. Se on etanolin m ...

                                               

Fenoksietikkahappo

Fenoksietikkahappo on karboksyylihappoihin ja aromaattisiin eettereihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä ja fungisidina.

                                               

Kantaridiini

Kantaridiini on hajuton, väritön terpenoidiluokan rasva-aine, jota erittävät monet toukohärät. Se aiheuttaa palovammoja ja on myrkky suurina annoksina. Sitä sisältäviä valmisteita käytettiin historiallisesti aphrodisiakeina. Kantaridiinia luonnol ...