ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156
                                               

Metyylijasmonaatti

Metyylijasmonaatti on estereihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Rakenteeltaan se on jasmonihapon ja metanolin esteri. Yhdisteellä on merkittävä rooli kasvihormonina kasvinsyöjiä vastaan. Metyylijasmonaattia käytetään hajusteiden valmistamiseen.

                                               

Metyylimetakrylaatti

Metyylimetakrylaatti on huoneenlämpötilassa kirkasta nestettä. Yhdiste liukenee vain vähäisissä määrin veteen, mutta paremmin orgaanisiin liuottimiin kuten etanoliin, asetoniin ja dietyylieetteriin. Aine reagoi helposti muodostaen polymeerejä. Tä ...

                                               

Metyylipropionaatti

Metyylipropionaatti eli metyylipropanoaatti on propaanihapon ja metanolin esteri. Sitä esiintyy luonnossa eräissä hedelmissä, kuten kiiveissä. Yhdistettä käytetään aromina ja liuottimena. Metyylipropionaatti on väritöntä, hedelmäntuoksuista, vete ...

                                               

Propyyligallaatti

Propyyligallaatti on gallushapon ja propanolin esteri. Yhdistettä voidaan käyttää hapettumisenestoaineena muun muassa elintarvikkeissa.

                                               

Propyylipropionaatti

Propyylipropionaatti eli propyylipropanaatti on propanolin ja propaanihapon esteri. Propyylipropionaatti on väritöntä veteen niukkaliukoista nestettä. Se liukenee kuitenkin kaikissa suhteissa etanoliin ja dietyylieetteriin sekä näitä vähäisemmäss ...

                                               

Rasvahappometyyliesteri

Rasvahappometyyliesteri, eli FAME tarkoittaa rasvahapon metyyliesteriä, joka on valmistettu rasvahaposta ja metanolista vaihtoesteröinnillä. FAMEt ovat yleisiä kasviöljypohjaisissa biopolttoaineissa. FAMEja valmistetaan yleensä emäs-katalysoiduin ...

                                               

Selluloosaesterit

Selluloosaesterit ovat selluloosan ja happojen yhdisteitä, joita valmistetaan tavallisesti käsittelemällä alkaliselluloosaa alkyylihalogeeneilla tai alkyylisulfaateilla. Näistä valmistetaan varsinkin vesiliukoista karboksimetyyliselluloosaa.

                                               

Sykloheksyyliasetaatti

Sykloheksyyliasetaatti, jonka kemiallinen kaava on C 8 H 14 O 2 ja rakennekaava CH 3 COOC 6 H 11, on etikkahapon ja sykloheksanolin esteri. Siitä käytetään myös nimiä heksaliiniasetaatti ja asetaattisykloheksanoli. Normaaliolosuhteissa sykloheksy ...

                                               

Tetraetyyliortosilikaatti

Tetraetyyliortosilikaatti eli tetraetyylisilikaatti tai tetraetoksisilaani on piihapon ja etanolin muodostama epäorgaaninen esteri. Yhdistettä käytetään polymeeriteollisuudessa silikonien valmistamiseen, pinoitteissa, piidioksidin valmistamiseen ...

                                               

Trietyylifosfiitti

Trietyylifosfiitti on etanolin ja fosforihapokkeen esteri. Yhdistettä voidaan käyttää reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä ja muun muassa voiteluaineiden lisäaineena.

                                               

Trifenyylifosfiitti

Trifenyylifosfiitti on orgaaninen fosforiyhdiste. Rakenteeltaan se on fenolin ja fosforihapokkeen esteri. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Trimetyyliboraatti

Trimetyyliboraatti on huoneenlämmössä väritön neste. Aine hajoaa boorihapoksi ja metanoliksi joutuessaan kosketuksiin veden tai vahvojen happojen kanssa. Aine leimahtaa herkästi ja palaa kirkkaan vihreällä liekillä.

                                               

1-naftoli

1-naftoli on aromaattinen orgaaninen yhdiste. Aine ja sen isomeeri 2-naftoli ovat fenolin naftaleenihomologeja. 1-naftolia käytetään orgaanisessa synteesissä valmistettaessa muun muassa väriaineita.

                                               

2-kloorifenoli

2-kloorifenoli on palava orgaaninen yhdiste, joka huoneenlämmössä esiintyy olomuodoltaan värittömänä nesteenä, joilla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 5 ClO ja rakennekaava C 6 H 4 ClOH. 2-kloorifenolista käytetään myös nimiä ...

                                               

2-naftoli

2-naftoli on orgaaninen aromaattinen yhdiste. Se ja sen isomeeri 1-naftoli ovat fenolin naftaleenianalogeja. Yhdisteestä käytetään myös nimityksiä beta-naftoli, 2-hydroksinaftaleeni, 2-naftalenoli ja isonaftoli.

                                               

2.4-dikloorifenoli

2.4-dikloorifenoli on palava orgaaninen yhdiste, joka normaaliolosuhteissa esiintyy olomuodoltaan värittöminä kiteinä, joilla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 4 Cl 2 O. 2.4-dikloorifenolista käytetään myös nimiä 2.4-DCP, 2.4- ...

                                               

2.5-dikloorifenoli

2.5-dikloorifenoli on palava orgaaninen yhdiste, joka normaaliolosuhteissa esiintyy olomuodoltaan värittöminä kiteinä, joilla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 4 Cl 2 O. 2.5-dikloorifenolista käytetään myös nimiä 2.5-DCP, 2.5- ...

                                               

4-tert-butyylikatekoli

4-tert-butyylikatekoli on katekolin johdannaisiin kuuluva aromaattinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään polymeeriteollisuudessa hapettumisenestoaineena ja estämään eräiden monomeerien polymeroitumista varastoinnin aikana.

                                               

5-hydroksi-indolyylietikkahappo

5-Hydroksi-indolyylietikkahappo on ihmiskehossa serotoniinin pääasiallinen aineenvaihduntatuote. Tähän biokemialliseen reaktioon osallistuvat entsyymit monoamiinioksidaasi ja aldehydidehydrogenaasi suurimmaksi osaksi maksassa. Kemiallisessa analy ...

                                               

Bisfenoli-S

Bisfenoli S on orgaaninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on 2 SO 2. Siinä on kaksi fenoliryhmää sulfonyyliryhmän molemmin puolin. Sitä käytetään kovettajana epoksiliimoissa.

                                               

Bisfenolit

Bisfenolit ovat ryhmä kemiallisia yhdisteitä, joissa kaikissa on kaksi fenyyliryhmää. Useimpien rakenne perustuu difenyylimetaaniin, lukuun ottamatta bisfenoleita S, P ja M. Kaikkien nimessä esiintyy sana "bisfenoli" ja kirjain, joka kertoo raken ...

                                               

Butyloitu hydroksianisoli

Butyloitu hydroksianisoli eli butyylihydroksianisoli tai BHA on fenoleihin kuuluvien 2- tert -butyyli-4-hydroksianisolin ja 3- tert -butyyli-4-hydroksianisolin seos. Yhdistettä käytetään hapettumisenestoaineena muun muassa elintarvikkeissa sekä p ...

                                               

Gallushappo

Gallushappo on fenoliyhdiste, jonka bentseenirenkaaseen on liittynyt kolme OH-ryhmää ja yksi COOH-ryhmä. Se on luonnon parkkiaineiden, tanniinien rakenneosa. Aine on palavaa normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, valkoisia, hygroskooppisia ...

                                               

Guajakoli

Guajakoli eli o-metoksifenoli on fenoleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Sitä tavataan luonnossa useiden kasvien eteerisissä öljyissä ja se on komponenttina useiden ruokien ja juomien aromeissa. Yhdistettä käytetään valmistettaessa muun muassa aro ...

                                               

Hydrokinoni

Hydrokinoni on orgaaninen yhdiste muodostuen bentseenirenkaasta ja siihen liittyneestä kahdesta para -asemassa olevasta alkoholiryhmästä. Hydrokinoni on huoneenlämmössä olomuodoltaan kiinteää, värittömiä tai valkoisia kiteitä, jotka ovat hajuttom ...

                                               

Isoeugenoli

Isoeugenoli on fenoleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Sitä esiintyy useiden kasvien eteerisissä öljyissä ja sitä käytetään hajusteiden ja muiden orgaanisten yhdisteiden valmistamiseen. Yhdistettä esiintyy myös kukkien tuoksuissa ja semiokemikaali ...

                                               

Kahvihappo

Kahvihappo on luonnossa esiintyvä fenolinen karboksyylihappo. Se on keltainen kiteinen happo, joka liukenee kuumaan veteen ja alkoholeihin. Sitä on useissa hedelmissä ja kasveissa, kuten kahvissa. Kahvihappo on kanelihapon johdos, jossa on lisäks ...

                                               

Karvakroli

Karvakrolia on useiden kasvien öljyissä. Yhdistettä sisältäviä kasveja ovat muun muassa oregano ja muut Origanum -suvun lajit, kynteli ja eräät ajuruohojen suvun kasvit, kuten kangasajuruoho.

                                               

Katekoli

Katekoli on orgaaninen yhdiste muodostuen bentseenirenkaasta ja siihen liittyneestä kahdesta hydroksyyliryhmästä. Katekoli on huoneenlämmössä olomuodoltaan kiinteää, värittömiä kiteitä, joilla on tunnusomainen haju. Kiteet muuttuvat ruskeiksi ilm ...

                                               

Kefadroksiili

Kefadroksiili on kefalosporiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään lääketieteessä ja eläinlääketieteessä antibioottina.

                                               

Kefoperatsoni

Kefoperatsoni on niin sanottu kolmannen sukupolven kefalosporiini ja sen antibioottiset ominaisuudet perustuvat bakteerin soluseinän synteesin estämiseen. Lääkeaine on laajakirjoinen ja tehoaa moniin grampositiivisiin ja gramnegatiivisiin bakteer ...

                                               

Kloorifenoli

Kloorifenolien hyötykäyttö on yleensä perustunut niiden pieneliöitä tappavaan vaikutukseen ja aineita on hyödynnetty liimoissa, maaleissa, nahkatuotteissa, rakennustarvikkeissa, valokuvausliuoksissa, kankaissa sekä teollisuuden kiertovesijärjeste ...

                                               

M-Aminofenoli

m-Aminofenoli eli 3-aminofenoli on aminofenoleihin kuuluva aromaattinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa lääkeaineiden ja väriaineiden valmistukseen. m-Aminofenoli on o- ja p-aminofenolien isomeeri.

                                               

M-Kloorifenoli

m-Kloorifenoli eli 3-kloorifenoli on kloorifenoleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään pääasiassa orgaanisen kemian synteeseissä. m-Kloorifenoli on o- ja p-kloorifenolien isomeeri.

                                               

M-Kresoli

m-Kresoli eli meta-kresoli on fenoleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa liuottimena sekä orgaanisessa synteesissä. Yhdistettä esiintyy kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden viestinnässä. m-Kresoli on o- ja ...

                                               

M-Nitrofenoli

m-Nitrofenoli eli 3-nitrofenoli C 6 H 5 NO 3 on orgaaninen yhdiste ja fenolin nitrojohdannainen. Yhdistettä voidaan käyttää pH-indikaattorina analyyttisessä kemiassa ja orgaanisten synteesien lähtöaineena. m-Nitrofenoli on o- ja p-nitrofenolien i ...

                                               

Metyylisalisylaatti

Metyylisalisylaatti on väritön tai kelta-punainen öljymäinen neste, jolla on tunnusomainen haju. Metyylisalisylaatin kemiallinen kaava on C 8 H 8 O 3. Siitä käytetään myös nimiä salisyylihapon metyyliesteri, metyyli-2-hydroksibentsoaatti, 2-fenol ...

                                               

O-Aminofenoli

o-Aminofenoli eli 2-aminofenoli on aminofenoleihin kuuluva aromaattinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä valmistettaessa väriaineita, lääkkeitä ja maatalouskemikaaleja. Sitä käytetään myös väriä muodos ...

                                               

O-Hydroksiasetofenoni

o-Hydroksiasetofenoni eli 2-hydroksiasetofenoni on fenoleihin ja ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään pääasiassa orgaanisessa synteesissä. Se on m- ja p-hydroksiasetofenonien isomeeri.

                                               

O-Kresoli

o-Kresoli eli ortokresoli on fenoleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään väriaineiden, antioksidanttien ja muiden kemikaalien valmistuksessa. o-Kresoli on m-kresolin ja p-kresolin isomeeri.

                                               

O-Nitrofenoli

o-Nitrofenoli eli 2-nitrofenoli C 6 H 5 NO 3 on orgaaninen yhdiste ja fenolin nitrattu johdannainen. Yhdistettä käytetään valmistettaessa muun muassa väri- ja lääkeaineita ja analyyttisessä kemiassa indikaattorina. o-Nitrofenoli on m- ja p-nitrof ...

                                               

Orsinoli

Orsinoli eli 3.5-dihydroksitolueeni on fenolijohdannaisiin kuuluva aromaattinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää analyyttisessä kemiassa reagenssina muun muassa sokerien tunnistamiseen.

                                               

P-Hydroksibentsoehappo

p-Hydroksibentsoehappo eli 4-hydroksibentsoehappo on aromaattisiin karboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään valmistettaessa muun muassa lääkkeitä ja polymeerejä. Salisyylihappo ja m-hydroksibentsoehappo ovat p-hydroks ...

                                               

P-Kloorifenoli

p-Kloorifenoli eli 4-kloorifenoli on yksi kloorifenoleista. Sen isomeereja ovat o- ja m-kloorifenolit. Yhdistettä käytetään lähtöaineena orgaanisissa synteeseissä valmistettaessa muun muassa väriaineita ja lääkkeitä.

                                               

P-Kresoli

p-Kresoli eli para-kresoli fenoleihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään pääasiassa hapettumisenesto- ja stabilointiaineiden ja muiden kemikaalien valmistuksessa. Yhdistettä esiintyy kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden v ...

                                               

P-Nitrofenoli

p-Nitrofenoli eli 4-nitrofenoli on fenolin nitrattuihin johdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa lähtöaineena ja analyyttisessä kemiassa pH-indikaattorina. p-Nitrofenoli on ...

                                               

Pentakloorifenoli

Pentakloorifenoli on organoklooriyhdiste, jota on aikaisemmin käytetty torjunta-aineena ja desinfiointiaineena. Yhdisteestä käytetään myös nimeä PCP. Suomessa pentakloorifenolia on käytetty erityisesti puunkäsittelyssä sinistymisen estoon ja sien ...

                                               

Pinosylviini

Pinosylviini on stilbenoidi toksiini, jota erittyy kasveissa muun muassa sieni-infektioiden, otsonin aiheuttaman stressin ja fyysisten vaurioiden vaikutuksesta. Pinosylviini on sienille myrkky ja siten suojaa puuta sieni-infektioilta. Pinosylviin ...

                                               

Polyfenolit

Polyfenolit ovat ryhmä kasveista löytyviä aineita, jotka sisältävät useamman kuin yhden fenoliryhmän. Polyfenolit voidaan jakaa rakenteensa perusteella kahteen alaryhmään. Hydrolysoitavissa olevat tanniinit ovat glukoosin tai muiden sokereiden ja ...

                                               

Proantosyanidiinit

Proantosyanidiinit eli kondensoituneet tanniinit ovat kasvien tuottamia, useista flavonoidiyksiköistä koostuvia fenoliyhdisteitä. Proantosyanidiinien hydrolyysi hapon vaikutuksesta johtaa värillisten antosyanidiinien muodostumiseen. Proantosyanid ...