ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159
                                               

Difenyylisyklopropenoni

Difenyylisyklopropenoni eli difensyproni on iholle levitettävä kokeellinen lääke, jota voidaan mahdollisesti käyttää alopecia areatan ja alopecia totaliksen hoitoon. Se saattaa olla myös tehokas hoito hankalasti poistuvien syylien hoitoon. Vuonna ...

                                               

Dimedoni

Dimedoni on rengasrakenteinen diketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää reagenssina analyyttisessä kemiassa ja orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Fenasyylibromidi

Fenasyylibromidi eli 2-bromiasetofenoni, α-bromiasetofenoni tai ω-bromiasetofenoni on bromattuihin aromaattisiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muiden orgaanisten yhdisteiden valmistukseen ja reagenssina analyyttisess ...

                                               

Fenasyylikloridi

Fenasyylikloridi eli α-klooriasetofenoni tai 2-klooriasetofenoni on ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste ja asetofenonin kloorattu johdannainen. Yhdistettä voidaan käyttää valmistettaessa lääkeaineita ja aikaisemmin sitä on käytetty myös kyynelk ...

                                               

Fenyyliasetoni

Fenylasetonia voidaan valmistaa monella tapaa. Esimerkiksi bentseenin ja klooriasetonin välisellä Friedel–Crafts-alkyloinnilla. Muita tapoja valmistaa yhdistettä ovat fenyylietikkahapon ketonisointi 400–500 °C lämpötilassa ceriumoksidin toimiessa ...

                                               

Foroni

Foroni eli di-isopropylideeniasetoni on tyydyttymättömiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä sekä liuottimena.

                                               

Heksafluoriasetoni

Heksafluoriasetoni on fluorattuihin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena sekä lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Heksaklooriasetoni

Heksaklooriasetoni on ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste ja asetonin kloorattu johdannainen. Yhdistettä käytetään reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Isomaltoli

Isomaltoli on furaanijohdannaisiin kuuluva aromaattinen ketoni. Yhdistettä muodostuu useisiin elintarvikkeisiin hiilihydraateista kuumennuksen yhteydessä.

                                               

Jasmoni

Huoneenlämpötilassa jasmoni on kellertävää öljymäistä nestettä. Sillä on miellyttävä jasmiininkukkien tuoksu. Yhdiste liukenee vähäisessä määrin veteen ja hyvin useaan orgaaniseen liuottimiin esimerkiksi etanoliin, dietyylieetteriin ja tetrakloor ...

                                               

Jononi

Jononi on rengasrakenteinen ketoni, jota esiintyy monessa kasvissa. Se tuoksuu orvokille. Jononit ovat tuoksuvia yhdisteitä, joita on eteerisissä öljyissä, esimerkiksi ruusuöljyssä. Jononeja voidaan valmistaa myös synteettisesti. Jononilla on kol ...

                                               

Kalkoni

Kalkoni eli bentsylideeniasetofenoni on α,β-tyydyttymättömiin ketoneihin eli enoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena. Kalkonin johdannaisia kutsutaan kalkoneiksi.

                                               

Ketanseriini

Ketanseriini on lääke. Se parantaa ääreisverenkiertoa esimerkiksi haavoissa, kun niihin levitetään ketanseriinivoidetta. Se myös laskee verenpainetta suun kautta käytettynä. Ketanseriinia käytetään Suomessa hevosille tarkoitetuissa voiteissa, jot ...

                                               

Klooriasetoni

Klooriasetoni on kloorattuihin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Nykyään sitä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena, mutta sitä on myös käytetty kemiallisena aseena ensimmäisessä maailmansodassa.

                                               

Ksantoni

Ksantoni eli dibentsopyroni tai difenyleeniketonioksidi on ketoni. Ksantonin rakenne esiintyy useissa kasvien väripigmenteissä, kuten euksantiinissa ja gentisiinissä.

                                               

M-Hydroksiasetofenoni

m-Hydroksiasetofenoni eli 3-hydroksiasetofenoni on aromaattinen fenoleihin ja ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä valmistettaessa esimerkiksi lääkeaineita. m-Hydroksiasetofenonin isomee ...

                                               

Mesityylioksidi

Mesityylioksidi on tyydyttymättömiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Metyyli-isobutyyliketoni

Metyyli-isobutyyliketoni on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 12 O ja rakennekaava on CH 3 COCH 2 CH 2. Metyyli-isobutyyliketonista käytetään ...

                                               

Metyylietyyliketoni

Metyylietyyliketoni on orgaaninen yhdiste, joka on helposti syttyvää, huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on asetonia muistuttava haju. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 8 O ja rakennekaava on CH 3 COCH 2 CH 3. Metyylietyyliketon ...

                                               

Metyylipropyyliketoni

Metyylipropyyliketoni on orgaaninen yhdiste ja se on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 5 H 10 O ja rakennekaava CH 3 2 COCH 3. Metyylipropyyliketonista käytetään myös nimityk ...

                                               

Metyylivinyyliketoni

Metyylivinyyliketoni on orgaaninen yhdiste, joka on helposti syttyvää, huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on voimakas, pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on C 4 H 6 O. Metyylivinyyliketonista käytetään myös n ...

                                               

Muskoni

Muskoni on ketoni, joka on myskin pääkomponentti. Muskonin rakenteen selvitti ensimmäisenä Lavoslav Ružička. Muskoni on rengasrakenteinen ketoni, jonka rengas koostuu viidestätoista hiiliatomista. Kolmanteen hiileen on liittynyt metyyliryhmä. Luo ...

                                               

P-Hydroksiasetofenoni

p-Hydroksiasetofenoni eli 4-hydroksiasetofenoni on aromaattinen fenoleihin ja ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä valmistettaessa esimerkiksi lääkeaineita. p-Hydroksiasetofenonin isomee ...

                                               

Pinakoloni

Pinakoloni on alifaattisiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena valmistettaessa muita kemikaaleja.

                                               

Propiofenoni

Propiofenoni on aromaattisiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden aineiden valmistuksessa ja hajusteissa.

                                               

Sivetoni

Sivetoni on makrosylinen ketoni, joka on yksi vanhimmista tunnetuista hajusteista. Aine tuoksuu myskille ja sitä eristetään afrikansivettikissasta. Aineen haju on mielyttävä laimeina liuoksina.

                                               

Syklododekanoni

Syklododekanoni on syklisiin eli rengasrakenteisiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä muun muassa polymeerien ja hajusteiden valmistamiseen.

                                               

Sykloheksanoni

Sykloheksanoni kuuluu ketonien aineryhmään ja on homosyklinen yhdiste. Aineen kemiallinen kaava on C 6 H 10 O. Sykloheksanonista käytetään myös nimiä ketoheksametyleeni, pimeliketoni ja sykloheksyyliketoni. Sykloheksanoni on normaaliolosuhteissa ...

                                               

Sykloheptanoni

Sykloheptanoni eli suberoni on alifaattisiin rengasrakenteisiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa lääkeaineiden valmistukseen.

                                               

Syklopentadekanoni

Syklopentadekanoni eli eksaltoni on makrosyklisiin ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hajusteissa tuomaan myskin tuoksua.

                                               

Syklopentanoni

Huoneenlämpötilassa syklopentanoni on väritöntä nestettä, jolla on hieman piparmintun kaltainen tuoksu. Yhdiste liukenee vain niukasti veteen, mutta paremmin useisiin orgaanisiin liuottimiin esimerkiksi etanoliin ja dietyylieetteriin. Syklopentan ...

                                               

Sykloteeni

Sykloteeni on rengasrakenteisiin diketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hajusteissa ja elintarvikkeissa aromiaineena tuomaan karamellimaista tuoksua ja makua.

                                               

Vadelmaketoni

Vadelmaketoni on aromaattinen fenoleihin ja ketoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään elintarvikkeissa aromiaineena ja hajusteissa.

                                               

Laktonit

Laktonit ovat orgaanisessa kemiassa syklisiä estereitä. Laktonirengas muodostuu hydroksihapon alkoholiryhmän kondensoituessa karboksyylihapporyhmän kanssa. Viiden ja kuuden rengasatomin sisältävät laktonit ovat kaikkein pysyvimpiä. Laktonirengas ...

                                               

2-pyroni

2-pyroni eli α-pyroni on heterosyklinen tyydyttymätön laktoni. 2-pyronia käytetään muun muassa kemiallisten synteesien lähtöaineena. 2-Pyroni on huoneenlämpötilassa nestemäinen helposti polymeroituva aine. 2-Pyronin rakenneisomeeri on nimeltään 4 ...

                                               

4-hydroksikumariini

4-Hydroksikumariinit ovat kumariinista johdettuja K-vitamiinin antagonisti antikoagulantteja. Ne on johdettu kumariinista lisäämällä hydroksiryhmä 4-kohtaan, mistä nimi "4-hydroksikumariini", ja sitten lisäämällä aromaattinen komponentti 3-kohtaa ...

                                               

6-fosfoglukono-δ-laktoni

6-Fosfoglukono-δ-laktonia muodostuu pentoosifosfaattireitin ensimmäisessä vaiheessa glukoosi-6-fosfaatista glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin katalysoimana. 6-Fosfoglukono-δ-laktonin lisäksi muodostuu myös 6-fosfoglukono-γ-laktonia ja nämä kaksi ...

                                               

Bryostatiinit

Bryostatiinit ovat joukko makrolideihin kuuluvia laktoneja jotka ensimmäisenä löysi George Pettit 1960 luvulla sammaleläimistä. Bryostatiini 1:n rakenne saatiin selvitettyä 1982. Bryostatiinien vaikutuskohteen arvellaan olevan proteiinikinaasi C. ...

                                               

Diketeeni

Diketeeni on tyydyttymätön laktoni ja keteenin dimeeri. Yhdistettä voidaan käyttää kemianteollisuudessa valmistettaessa polymeerejä, lääkkeitä ja väriaineita.

                                               

Dikumaroli

Dikumaroli on luonnossa esiintyvä antikoagulantti, joka vaikuttaa kuten varfariini K-vitamiiniin. Dikumaroli on kumariinin johdos. Kumariini ei itse vaikuta hyytymistekijöihin, mutta useat sienet muuttavat sen aktiiviseksi dikumaroliksi. Dikumaro ...

                                               

Kaprolaktoni

Kaprolaktoni on rengasrakenteisiin estereihin eli laktoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää polymeeriteollisuudessa monomeerinä tai muiden orgaanisten yhdisteiden valmistukseen.

                                               

Meldrumin happo

Meldrumin happo eli 2.2-dimetyyli-1.3-dioksaani-4.6-dioni on heterosyklisiin dilaktoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään yleisesti reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Nepetalaktoni

Nepetalaktoni on nimi usealle iridoidijohdannaisen stereoisomeerille. Nepetalaktoneita tuottavat aitokissanminttu ja useat muut kissanminttuihin kuuluvat kasvit, joissa ne toimivat kasveja syöviä hyönteisiä karkottavina aineina. Nepetalaktoneita ...

                                               

Pantolaktoni

Pantolaktoni on laktoneihin eli rengasrakenteisiin estereihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa vitamiinien valmistamiseen ja apuaineena orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Pentadekanolidi

Pentadekanolidi eli syklopentadekanolidi tai eksaltolidi on syklisiin estereihin eli laktoneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään hajusteissa synteettisenä myskinä.

                                               

Propiolaktoni

Propiolaktoni eli β-propiolaktoni on laktoneihin kuuluva heterosyklinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä. Aikaisemmin yhdistettä käytettiin myös desinfiointiaineena.

                                               

Tetronihappo

Tetronihappo on rengasrakenteisiin estereihin eli laktoneihin kuuluva heterosyklinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää valmistettaessa muita yhdisteitä.

                                               

Kaliumsyanaatti

Kaliumsyanaatti on kalium- ja syanaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Ainetta käytetään kemianteollisuudessa muun muassa orgaanisessa synteesissä ja metallurgiassa.

                                               

Natriumsyanaatti

Natriumsyanaatti on natrium- ja syanaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa teräksen valmistuksessa ja reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

1-dekaanitioli

1-dekaanitioli on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 10 H 21 SH. 1-dekaanitiolista käytetään myös nimitystä dekyylimerkaptaani.