ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161
                                               

Gaugiino

Gaugiino on nimitys hypoteettiselle hiukkaselle, joka esiintyy supersymmetrisissa mittakenttäteorioissa. Gaugiinot ovat mittabosonien superpartnereita ja näin ollen fermioneja. Minimaalisessa standardimallin supersymmetrisessä laajennuksessa MSSM ...

                                               

Higgsiino

Higgsiino on hypoteettinen hiukkanen, joka esiintyy supersymmetrisissa teorioissa. Se on Higgsin bosonin superpartneri ja siten fermioni. Supersymmetrisissa teorioissa, kuten MSSM, on vähintään kaksi Higgsin dublettia. Supersymmetrisessä mallissa ...

                                               

Kevyin supersymmetrinen hiukkanen

Kevyin supersymmetrinen hiukkanen on geneerinen erityisnimitys hypoteettiselle hiukkaselle supersymmetrisissä teorioissa. Useimmiten hiukkaseen viitataan nimityksellä LSP. Nimensä mukaisesti LSP on kevyin supersymmetristen teorioiden ennustama hi ...

                                               

Neutraliino

Hiukkasfysiikassa neutraliino on hypoteettinen hiukkanen, jonka olemassaolon supersymmetriset teoriat ennustavat. Koska Z-bosonin, fotonin ja neutraalin Higgsin bosonin superpartnereilla zino, fotiino ja kaksi higgsiinoa on samat kvanttiluvut, ni ...

                                               

Skvarkki

Skvarkki on hiukkasfysiikassa kvarkin hypoteettinen bosonipartneri, jonka olemassaolon ennustaa supersymmetria. Skvarkkeja on kuusi kappaletta, yksi jokaista kvarkkia kohti. Skvarkin nimi saadaan lisäämällä vastaavan kvarkin nimen alkuun s-kirjai ...

                                               

Sleptoni

Hiukkasfysiikassa sleptoni on hypoteettinen leptonin bosonipartneri, jonka olemassaolon supersymmetria ennustaa. Esimerkkejä ovat: selektroni, smyoni, stau ja sneutriinot.

                                               

Supergravitaatio

Supergravitaatioteoria on kenttäteoria, joka yhdistää supersymmetrian ja yleisen suhteellisuusteorian. Kuten mikä tahansa gravitaation kenttäteoria, supergravitaatioteoria sisältää spin-2-kentän, jonka kvantti on gravitoni. Supersymmetria vaatii, ...

                                               

Menneisyys

Menneisyys on lineaarisessa aikakäsityksessä se osa aikalinjasta, joka on jo tapahtunut. Menneisyyden vastakohta on tulevaisuus ja nykyhetki rajaa nämä kaksi ajanjaksoa toisistaan. Tällöin oletetaan myös, että menneisyys on syy-seuraus-suhteessa ...

                                               

Tulevaisuus

Tulevaisuus on lineaarisessa aikakäsityksessä se osa aikalinjasta, joka ei vielä ole tapahtunut. Tulevaisuuden vastakohta on menneisyys eli se osa lineaarisesta aikalinjasta, joka on jo tapahtunut. Näiden väliin asettuu nykyisyys, joka tapahtuu p ...

                                               

2020-luku

2020-luku on nykyinen kuluva vuosikymmen, joka alkoi keskiviikkona 1. tammikuuta 2020 ja päättyy maanantaina 31. joulukuuta 2029. Vuosikymmen on 2000-luvun kolmas vuosikymmen.

                                               

2027

FBI:n kansiot Martin Luther Kingin murhasta ovat luettavissa tänä vuonna. Täydellinen auringonpimennys Pohjois-Afrikassa 2. elokuuta. 7. elokuuta – Asteroidi 137108 1999 AN 10 ohittaa Maan lähietäisyydeltä 388 960 km.

                                               

2029

Joidenkin arvioiden mukaan robotit ovat saavuttaneet ihmisen tasoisen älykkyyden tähän vuoteen mennessä. Euroopan avaruusjärjestö, Kiina, Venäjä ja Intia suunnittelevat lähettävänsä miehitetyn lennon Kuuhun tähän vuoteen mennessä. 13. huhtikuuta ...

                                               

Egyptin uusi pääkaupunki

Egyptin uusi pääkaupunki, työnimeltään Wedian, on suurhanke, jonka julkisti Egyptin asuntoministeri Mostafa Madbouly Egyptin kehittämistä käsitelleessä kokouksessa 13. maaliskuuta 2015. Uudella kaupungilla on toistaiseksi vasta työnimi, Wedian, k ...

                                               

Ennakointi

Ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden luotausta ja tulevaisuuden suunnittelua. Tulevaisuuden tekemisessä innovaatioilla on keskeinen rooli. Myös monet valinnat kuten lämmitetäänkö uusi omakotitalo maalämmöllä, öljyllä tai sähköllä ovat tulevaisuude ...

                                               

Heikko signaali

Heikko signaali on Igor Ansoffin 1970-luvulla kehittämä strategiatutkimuksen käsite. Sen perusajatus on, että organisaatioiden on vaikea vastata äkillisiin muutoksiin, joita ne eivät ole kyenneet ennakoimaan. Ansoff käytti havainnollistavina esim ...

                                               

Megatrendi

Megatrendi yleinen kehityssuunta tai laaja muutosten kaari, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti. Megatrendi on makrotason ilmiö, jolla odotetaan olevan suuria ja pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Kaupungistuminen ja digitalisaatio ovat täll ...

                                               

Aamu

Aamu on vuorokaudenaika yön ja päivän välissä. Yleensä aamun katsotaan alkavan auringon noustessa, mutta laajimmin aamuna voidaan pitää aikaa keskiyön ja keskipäivän välillä. Maissa, joissa kello on 12-tuntinen, näitä tunteja merkitään ante merid ...

                                               

Hämärä

Hämärä on vuorokaudenaika, jolloin Aurinko on jonkin verran horisontin alapuolella, mutta pimeys ei ole vielä alkanut tai on jo päättynyt. Ilmakehä sirottaa valoa, vaikka aurinkoa ei näy.

                                               

Yö on se aika vuorokaudesta, jona havaintopaikka planeetan pinnalla on kääntynyt poispäin Auringosta niin, ettei Auringosta tuleva valo osu siihen. Kuu tuo yleensä hiukan luonnonvaloa yöhön. Joka hetki hiukan alle puolella Maapallon pinnasta on y ...

                                               

Aritmeettis-looginen yksikkö

Aritmeettis-looginen yksikkö on digitaalipiiri, joka suorittaa aritmeettisia ja bittioperaatioita binäärijärjestelmän kokonaisluvuilla. Tämä eroaa matematiikkaprosessorista, joka toimii liukuluvuilla. ALU on keskeinen osa suorittimessa ja suoriti ...

                                               

Binäärikello

Binäärikello on kello, joka näyttää kellonajan binäärimuodossa. Nykypäivän binäärikellot näyttävät niin tunnit, minuutit kuin sekunnitkin binäärisinä. Vaikka on olemassa analogisiakin lajikkeita, useimmat binäärikellot ovat digitaalisia.

                                               

Bittioperaatio

Bittioperaatio on ohjelmointikielissä bittioperaattoreilla tehtäviä toimintoja. Bittitason operaattorit ovat: AND &: jos molemmat bitit ovat 1 tulos on 1, muutoin 0 0101 AND 0011 tulee 0001 0101 OR 0011 tulee 0111 OR |: jos jompikumpi bitti o ...

                                               

Digitaalisuus

Digitaalisuus on datan syöttämisessä, käsittelyssä, siirrossa, tallennuksessa ja esittämisessä käytettävä menetelmä, jossa data esitetään täsmällisinä arvoina, joita on rajallinen määrä. Tavallisin digitaalinen järjestelmä on binäärijärjestelmä, ...

                                               

FPGA

FPGA on usean sovelluksen toteuttamiseen soveltuva järjestelmäpiiri/mikropiiri, jonka sisältämä logiikka voidaan ohjelmoida helposti uudelleen. FPGA-piirit ovat kehittyneet 1980-luvulla aikaisemmista ohjelmoitavista logiikkapiireistä kuten CPLD- ...

                                               

Looginen portti

Looginen portti muodostuu kytkimistä, joiden avulla voidaan tehdä laskutoimituksia tai loogisia konnektiiveja Boolen algebran avulla digitaalisissa piireissä. Ne valmistetaan tavallisesti elektronisesti diodien ja transistorien avulla, mutta ne v ...

                                               

Muistipiiri

Muistipiiri on elektroninen mikropiiri, jolla on kyky tallentaa tietoa eli kyky toimia tietokoneen muistina. Muistipiiri voi olla lukumuisti tai hajasaantimuisti. Piirit valmistetaan puolijohteista. Muistit voivat olla haihtuvaa muistia, jolloin ...

                                               

Summain

Summain on digitaalielektroniikassa piiri, jota käytetään binäärisen yhteenlaskuoperaation toteuttamiseen. Analogiaelektroniikassa summain laskee yhteen kahden tai useamman jännitteen tai virran suuruuden. Usein analogisia summaimia käytetään mik ...

                                               

Elektroniputki

Elektroniputki on elektroniikassa käytetty aktiivinen komponentti, joka voi toimia muun muassa vahvistimena, kytkimenä ja muistin elementtinä. Eletroniputken toiminta perustuu elektronien kulkuun tyhjiössä tai joidenkin purkausputkien tapauksessa ...

                                               

Hyppylanka

Hyppylanka on elekroniikassa ja sähköalalla käytetty termi hyvin lyhyelle johtokytkennälle kontaktipinnasta toiseen, joissa välietäisyydet ovat yleisesti korkeintaan muutamissa senttimetrissä. Sillä yhdistetään sähkökontaktipinta toiseen laitteen ...

                                               

Häiriönpoistokondensaattori

Häiriönpoistokondensaattorit ovat sähkölaitteiden verkkosyöttöön kytkettäviä kondensaattoreita, joiden tarkoitus on joko oikosulkea tulonapojen välillä esiintyviä häiriöitä tai johdattaa tulonapojen häiriöitä runkoon. Tulonapojen välillä olevia k ...

                                               

Jumpperi

Jumpperi on pieni oikosulkupala, jolla yhdistetään piirilevyllä sijaitsevat liitäntänastat sähköisesti toisiinsa ja saadaan näin erilaisia asetuksia tai toimintoja käyttöön tai pois käytöstä. Jumpperien sijasta voidaan käyttää myös pieniä DIP-kyt ...

                                               

Jäähdytyselementti

Jäähdytyselementti on "lämpönielu", alumiinista tai muusta lämpöä hyvin johtavasta metallista valmistettu passiivinen komponentti, jolla johdetaan lämpöä pois sähköisestä komponentista ympäröivään ilmaan. Vastaavanlaista rakennetta käytetään myös ...

                                               

Kaapeliholkki

Kaapeliholkki on sähkötarvike joka suojelee monisäikeisen johtimen säikeitä ruuviliitoksen aiheuttamalta kuormitukselta ja estää säikeiden erkaantumista toisistaan. Holkki tekee johtimen paikoilleen asettamisesta liittimeen helpompaa. Holkin puri ...

                                               

Kanavatransistori

Kanavatransistori eli FET on transistori, jossa varauksenkuljettajien liikettä ohjataan puolijohdekanavassa vaikuttavan sähkökentän avulla.

                                               

Kide (komponentti)

Kide on pietsosähköinen elektroniikan komponentti, joka on yleensä kvartsia. Kytkennässä kide värähtelee mekaanisesti ominaisvärähtelytaajuudellaan ja toimii sähköisenä resonanssipiirinä. Suuren induktanssin lähde? ja pienen sisäisen resistanssin ...

                                               

Komparaattori

Komparaattori eli vertailija on elektroninen piiri, joka vertailee kahden jännitteen tasoa toisiinsa. Ulostulona saadaan tieto kumman jännitelinjan jännite on suurempi. Komparaattorin annolla on kaksi tilaa, joko 0 tai 1. Tilojen jännitearvot mää ...

                                               

Krytron

Krytron on kylmäkatodinen kaasutäytteinen elektroniputki. Sitä käytetään sovelluksissa joissa tarvitaan erittäin nopeita kytkentäaikoja, kuten esimerkiksi ydinaseissa. Krytron on jokseenkin samankaltainen thyratronin kanssa, ja se on eräs EG& ...

                                               

Kytkin (sähkötekniikka)

Kytkin on elektroniikan tai yleisesti sähkövirtapiirin komponentti, joka kytkee tai katkaisee sähkövirtapiirin sähkövirran tai ohjaa virran tiettyyn piiriin. On olemassa mekaanisia, sähkömekaanisia ja elektronisia kytkimiä. Sähköisesti ohjattua k ...

                                               

Memristori

Memristori eli muistivastus on yksi elektroniikan neljästä peruskomponentista. Se on passiivinen komponentti, jonka resistanssi riippuu jännitteen ja sähkövirran lisäksi ajasta. Memristori muistaa, mikä jännite sillä on aiemmin ollut. Ensimmäisen ...

                                               

Muunnin

Muunnin on koje, joka muuntaa energiaa muodosta toiseen. Se muuntaa yleensä signaalin jostakin energiamuodosta toiseen muotoon. Muuntimia käytetään usein automaation, mittaamisen ja ohjausjärjestelmien rajoilla, joissa sähköiset lähetteet signaal ...

                                               

NTC-termistori

NTC-termistori on termistori, jonka resistanssin lämpötilakerroin on negatiivinen. Niitä käytetään lämpötila-antureina ja laitteiden alkukäynnistysvirran rajoittamiseen. NTC-vastuksen resistanssi pienenee 3–5 prosenttia astetta kohti. lähde? Tätä ...

                                               

Piirilevy

Piirilevy yhdistää elektroniikkalaitteissa komponentit toisiinsa ilman erillisiä johtimia ja toimii samalla niiden kiinnitysalustana. Yleisin piirilevy on lasikuituvahvisteiseen muovilevyyn epoksiliimalla kiinnitetty kuparifolio. Kytkentäkuvio mu ...

                                               

Pinni

Pinni myös nasta tai jalka tarkoittaa mikropiirin tai muun elektroniikkakomponentin jalkaa tai liittimen piikkiä. Pinnien tärkein tarkoitus on komponentin tai liittimen sähköinen ja mekaaninen liittäminen piirilevylle tai liittimen vastakappalees ...

                                               

Potentiometri

Potentiometri on elektroniikassa kolminapainen säätövastus, jota voidaan käyttää myös jännitteenjakajana. Potentiometrin keskeinen ominaisuus on portaaton säädettävyys. Vastaava portaittain säädettävä laite on nimeltään askelvaimennin. Koska pote ...

                                               

PTC-termistori

PTC-termistori on termistori, jonka resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa. PTC-vastuksia käytetään mm. lämpöelementteinä, ylikuormitussuojina ja kosketinkipinöinnin estämiseen. PTC-vastuksen käyttö ylikuormitussuojana perustuu siihen, että vast ...

                                               

Regulaattori

Virtaregulaattori on jänniteregulaattoria vastaava piiri, jonka tarkoituksena on reguloida sähkövirtaa. Monet virtaregulaattorit muistuttavat lineaarisia jänniteregulaattoreita, mutta niiden takaisinkytkentä säätyy virran, eikä jännitteen mukaan. ...

                                               

Reikäpiirilevy

Reikäpiirilevy on piirilevytyyppi joka on valmiiksi reiitetty niin että sen voi periaatteessa laittaa täyteen elektroniikan komponentteja. Rasterointi on piste- tai liuskarasterointi ja kolvaajan tehtävänä on komponenttien latomisen jälkeen tehdä ...

                                               

Rele

Rele on sähköisesti ohjattava sähkömekaaninen kytkin, jonka toiminta perustuu sähkömagneettiin. Releellä ohjataan erillisen ohjausvirran avulla suurempia jännitteitä ja sähkövirtoja. Suuria päävirtapiirin ohjaukseen tarkoitettuja releitä kutsutaa ...

                                               

Superkondensaattori

Superkondensaattori on kondensaattori, johon voidaan varastoida poikkeuksellisen suuri määrä energiaa, eli saavutetaan korkea energiatiheys verrattuna tavallisiin kondensaattoreihin. Yksinkertaistettuna superkondensaattori on kondensaattori, jonk ...

                                               

Säätökondensaattori

Säätökondensaattori, aiemmin säätökapasitori on elektroniikan komponentti jota käytetään oskillaattoreiden ja resonanssipiirien värähtelytaajuuden säätämiseen. Säädettävät kondensaattorit jaetaan kahteen ryhmään: jatkuvasäätöisiin säätökondensaat ...