ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164
                                               

Lohkeavuus

Lohkeavuus on mineraalien mekaaninen ominaisuus. Se on tapa, jolla mineraalit hajoavat tasaisia, jopa peilikirkkaita lohkopintoja myöten. Lohkeavuuteen vaikuttaa mineraalin atomien hilarakenne. Lohkeavuus on erilainen eri mineraaleilla. Lohkopint ...

                                               

Murros (mineralogia)

Murros on mineralogian termi, joka kuvaa kivilajin halkeamispintaa. Kaikilla mineraaleilla ei ole lohkosuuntia lainkaan. Tällöin on lohkopinta nimeltään murros. Murrospinnat voivat olla tasomaisia, epätasaisia tai simpukkamaisia. Simpukkamaisella ...

                                               

Viiru

Viiru on mineraalien määrittämiseen ja tunnistamiseen käytettävä menetelmä. Viirulla tarkoitetaan jälkeä joka jää lasittamattomaan posliiniin naarmutettaessa koetettavaa kiveä siihen. Lasittamaton posliini on riittävän kova ja karhea materiaali j ...

                                               

Kristallografia

Kristallografia eli kidetiede eli kideoppi on tieteenala, joka tutkii kiteisen aineen erikoispiirteitä kuten kiderakennetta eli atomien kaukojärjestystä.

                                               

Allotropia

Allotropia on alkuaineiden kyky esiintyä samassa paineessa ja lämpötilassa erilaisissa kemiallisissa muodoissa. Allotropia on seurausta saman alkuaineen atomien erilaisesta sitoutumisesta ja niiden muodostamasta kiderakenteesta. Yhdisteillä ilmiö ...

                                               

Brillouinin vyöhyke

Brillouinin vyöhyke on matematiikassa ja varsinkin kiinteän olomuodon fysiikassa käänteishilan alkeiskoppi. Samaan tapaan kuin suoraa hilaa esittävä Bravais’n hila todellisessa avaruudessa voidaan jakaa Wigner–Seitzin soluihin, voidaan käänteishi ...

                                               

Hilavirhe

Hilavirhe eli kidevirhe on kiteisessä aineessa esiintyvä poikkeama säännöllisestä kiderakenteesta. Kiteisissä aineissa atomit tai molekyylit sijaitsevat säännöllisessä järjestyksessä vakinaisella etäisyydellä toisistaan, minkä määrittävät hilavak ...

                                               

Kaksoskide

Kaksoskiteessä kaksi erillistä kidettä jakaa symmetrisesti jonkun kidehilan. Tällöin kaksi kidettä on kasvanut yhteen. Kiteet erottaa rakenteen kaksosraja. Kristallografia luokittelee kaksoskiteet lukuisten kaksoslakien mukaan. Kaksoslait koskeva ...

                                               

Kiderakenne

Kiderakenne on atomien järjestys kiteisessä aineessa. Kiderakenne koostuu alkeiskopeista, jotka toistuvat tasavälisessä avaruushilassa. Alkeiskopin särmien pituuksia kutsutaan kideakseleiksi ja niiden muodostamia kulmia hilakulmiksi.

                                               

Okkluusio

Okkluusio on tapahtuma ja sen tulos, joka kemian ja geologian alalla tarkoittaa kiteytymässä olevan kiinteän aineen sisään jää siihen adsorboituneita vieraita hiukkasia, esimerkiksi vieraita ioneja. Rakenteilla olevaan kiteeseen tämä aiheuttaa ki ...

                                               

Wigner–Seitzin solu

Wigner–Seitzin solu on kiinteän olomuodon fysiikassa ja kristallografiassa se kiteen kutakin atomia ympäröivä alue, joka on lähempänä kyseisen atomin ydintä kuin minkään muun atomin ydintä. Se on saanut nimensä kiinteän olomuodon fysiikan tutkijo ...

                                               

Kallioperä

Kallioperä on maapallon kiinteä ”kuori”, joka koostuu erilaisista kivilajeista. Kivilajit vaihtelevat sekä alueellisesti että syvyyssuunnassa muodostaen lohkoja ja kerroksia. Pinnalla kallioperä on yleensä rapautuneempaa ja rikkonaisempaa kuin sy ...

                                               

Devils Tower

Devils Tower on tuliperäisestä kivestä muodostunut butte, yksinäinen vuori Crookin piirikunnassa Wyomingin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Vuori on juureltaan 303 metriä korkea, ja sen huippu on 1 559 metriä merenpinnan yläpuolella. Paitsi nähtävyys ...

                                               

Hoodoo (geologia)

Hoodoo on korkea, ohut kivitorni hedelmättömillä valuma-alueilla ja autiomailla. Niiden koko vaihtelee yhdestä ja puolesta metristä 45 metriin. Tyypilliset hoodoot koostuvat kovan kiven päällystämästä, suhteellisen pehmeästä kivestä. Mineraalit n ...

                                               

Olhavanvuori

Olhavanvuori on kiipeilijöiden suosiossa oleva kallio Repoveden kansallispuistossa. Vuonna 2000 Olhavanvuoren seinämästä löytyi vasenta kämmentä esittävä kalliomaalaus. Sitä pidetään yhtenä Etelä-Suomen parhaimmista kiipeilypaikoista. Sen päällä ...

                                               

Peruskallio

Peruskallio on syväkivilajeista ja metamorfisista kivilajeista muodostunut kallioperä. Suomen kallioperä on pääasiassa kallioperän pintaan ulottuvaa peruskalliota.

                                               

Sienikallio

Sienikallio muodostuu, kun tuulen lennättämä hiekka kuluttaa kiven alaosaa. Tuulen tekemä hiekkapuhallus aiheuttaa sen, että kiven muoto alkaa muistuttaa sientä, sillä sen alaosa kaventuu huomattavasti kulutuksen myötä. Tehokkainta kulutus on läh ...

                                               

Harmaakivi

Harmaakivi on usein graniitin vanhentunut nimitys, mutta se voi tarkoittaa myös muita harmaita kivilajeja, kuten granodioriittia ja gneissigraniittia. Suomen keskiaikaiset kivikirkot on pääosin rakennettu harmaakivestä. Alkujaan monien kirkkojen ...

                                               

Kerrostuma

Kerrostuma on maan sisässä olevaa maa-ainesta, joka on suunnilleen samanlajista ja levittäytyneenä levymäisesti laajelle alueelle. Kerrostumat muuttuvat kiveksi maan sisällä paineessa tai kuumuudessa. Kerrostumat näyttävät sivusta katsottuna raid ...

                                               

Red Crag

Red Crag on Itä-Englannissa oleva punaista maata sisältävä kerrostuma, joka on noin 2.6 miljoonaa vuotta vanha ja osuu nykyisen laskutavan mukaan pleistoseenin jääkausien alkuun. Tämän seudun kerrostumien nimissä esiintyvä termi crag tarkoittaa s ...

                                               

Sedimenttikivilaji

Sedimenttikivilajit eli kerrostuneet kivilajit ovat jään, tuulen tai veden vaikutuksesta lajittunutta ja sedimentaatioaltaaseen kerrostunutta kivennäis- tai eloperäistä ainesta, joka sedimenttikerroksissa kasvavan paineen ja kohoavan lämpötilan j ...

                                               

Argilliitti

Argilliitti on hienojakoinen sedimenttikivilaji, joka koostuu pääosin kovettuneesta savesta. Argilliitit ovat käytännössä kiinteytynyttä mutaa ja liejua. Ne sisältävät vaihtelevasti silttikokoisia hiukkasia. Argilliitit halkeilevat rapautuessaan ...

                                               

Arkoosihiekkakivi

Arkoosihiekkakivi on lähinnä kvartsia ja maasälpää sisältävä graniitin tai muun kivilajin rapautumistuotteen kivettynyt muoto. Se on hiekkakivi, jonka koostumus ja väri määräytyy sen sisältämien mineraalien määrästä.

                                               

Breksia

Breksia on seoskivilaji, joka on muodostunut iskosaineen yhteenliittämistä teräväsärmäisistä mineraalin tai kivilajin murtokappaleista. Yhdestä tai useammasta mineraalista tai kivilajista peräisin olevat palaset ja väleihin kulkeutuva täyteaine v ...

                                               

Evaporiitti

Evaporiitit ovat mitä tahansa mineraaleja, joita voidaan löytää vesiliukoisista suolakerrostumista. Ne kuuluvat sedimenttikivilajeihin ja ryhmään kuuluu lähes 100 eri mineraalia. Tyypillisesti evaporiitteja esiintyy entisillä, aikoinaan sulkeutun ...

                                               

Hiekkakivi

Hiekkakivi on sedimentti- eli kerroskivilaji, joka koostuu pääasiassa maasälvästä ja kvartsista. Koostumus kuitenkin vaihtelee sen mukaan, mitä mineraaleja hiekkakiven muodostaneessa hiekassa on ollut. Hiekkakiven väri voi olla harmaata, punertav ...

                                               

Konglomeraatti

Konglomeraatti on diageneesinoitunut eli iskostunut sedimenttikivilajia jossa on soramaisia vaihtelevan kokoisia kiven kappaleita joiden välissä on hienorakeista perusmassaa. Ne ovat iskostuneet yhteen toistensa kanssa tavallisimmin kiteytyneen k ...

                                               

Liitukivi

Liitukivi on eräs sedimenttikivi. Se on kalkkikiven puhdas muoto. Se on lähinnä muiden kivien palasista tai eläinten kuorista muodostuneita kiviä. Kerrostuneisuus ei aina näy pienessä kivenpalassa, mutta siinä voi olla fossiileja.

                                               

Luubreksia

Luubreksia on eläinten luista muodostunut sedimenttikivilaji, jossa luita yhteenliittävänä iskosaineena on tavallisesti kalkkisintteri tai joskus piihappo. Pääasiassa kalsiumfosfaattia sisältävä luubreksia kuuluu fosforiitteihin. Luubreksiaa on m ...

                                               

Mutakivi

Mutakivi on hienorakeista sedimenttikiveä, joka on alun perin ollut mutaa, silttiä tai lietettä. Raekoko on alle 0.06 mm; yksittäisiä rakeita ei voi havaita ilman mikroskooppia. Toisin kuin liuskeet, mutakivet eivät lohkea levymäisesti.

                                               

Savikivi

Savikivi on sedimenttikivilaji, joka on syntynyt savikerroksen vähitellen puristuessa kiveksi. Savikivi muuttuu kovan paineen alaisena kiilleliuskeeksi. Savikivi on sileää eikä esiinny yleensä suurina lohkareina. Se voi olla punaista, vihreää tai ...

                                               

Silttikivi

Silttikivi on sedimentti- eli kerroskivilaji, joka muodostuu kivirakeista ja sidosaineesta. Raekoko on pienempi kuin hiekkakivessä, mutta suurempi kuin savikivessä, eli 0.0039-0.063 mm. Sitä syntyy paikoissa, joissa vesi, tuuli tai jää kasaa silt ...

                                               

Tilliitti

Tilliitti on kivettynyttä moreenia. Moreeni on hiekan, soran ja kivien seosta, eli lajittumatonta maalaji-ainesta. Tilliittiä, joka on kivettyneestä moreeniaineksesta muodostunut sedimenttikivilaji tavataan kerrostumista, jotka ovat syntyneet jää ...

                                               

Travertiini

Travertiini on yksi kalkkikiven muoto ja eräs sedimenttikivilaji, jota käytetään rakennuskivenä. Kivityypin nimi juontaa latinan sanoista lapis tiburtinus. Nimi viittaa Tivolin kaupunkiin, jossa on suuret travertiinilouhokset. Tunnettuja rakennuk ...

                                               

Agglomeraatti

Agglomeraatti on kivilaji, joka on muodostunut sedimentistä jossa paljon pommiainesta sisältäviä pyöreitä vulkaanisia yli 64 millimetriä olevia fragmentteja. Sitä syntyy kun sitkeä hapan laava estää sisällään olevia kaasuja purkautumasta. Sen seu ...

                                               

Granitoidi

Suomen varhaisproterotsooiset syväkivet ovat valtaosin graniitteja, granodioriitteja ja tonaliitteja. Näistä happamista, pääasiassa maasälvistä ja kvartsista koostuvista kivilajeista käytetään yhteisnimitystä granitoidi. Lähde, sivu2

                                               

Hohkakivi

Hohkakivi on hohkainen, runsaasti kaasurakkuloita sisältävä, lasiksi jähmettynyt laava. Se on mineraalikoostumukseltaan tavallisesti lipariittia tai trakyyttiä mutta siinä saattaa olla myös andesiittia ja dasiittia. Hohkakiveä on vulkaanisessa po ...

                                               

Pegmatiitti

Pegmatiitti on hyvin karkearakeisista kivistä käytetty nimitys, ne esiintyvät tavallisesti erilaisina juonina ja linsseinä. Tällaisten pegmatiittijuonten leveys voi olla jopa 10 metriä, ja pituus satoja metrejä. Pegmatiittien koostumus on samanla ...

                                               

Ryoliitti

Ryoliitti on magmakivi, vulkaaninen ekstrusiivikivi eräänlainen graniitin vulkaaninen vastine. Ryoliitti koostuu suurelta osalta piistä. Sen rakenne vaihtelee afaniittisestä porfyyrinomaiseen. Sen tavallisesti sisältämät mineraalit ovat kvartsi, ...

                                               

Tulivuori

Tulivuori on paikka, josta Maan sisuksista pääsee purkautumaan sulia ja kaasumaisia aineksia. Sanalla viitataan usein myös purkausaineksista syntyneeseen vuoreen. Keskeisimpiä tulivuorityyppejä ovat jyrkkärinteiset kerros- tai laakeat kilpitulivu ...

                                               

Kilpitulivuori

Kilpitulivuori on leveä ja loivarinteinen tulivuorityyppi. Kilpitulivuoret syntyvät virtaavasta ja nopeasti juoksevasta laavasta, minkä vuoksi tulivuorten keilat muodostuvat mataliksi. Niiden purkaukset ovat muihin räjähdysmäisesti purkautuviin t ...

                                               

Laavakupoli

Laavakupoli on tulivuoreen liittyvä jyrkkärinteinen laavakumpare. Se syntyy laavasta, jota työntyy ulos purkausaukosta joko yhdellä kertaa tai yleensä useamman perättäisen purkauksen aikana. Laavakupoli syntyy samaan tapaan kuin laavavirta, kun m ...

                                               

Lahari

Lahari on mutavyöry, joka voi syntyä tulivuoren purkautuessa. Vesimassat, jotka voivat olla peräisin rankkasateesta, lumen sulamisesta tai kraatterijärven reunan sortumisesta, huuhtovat rinteeltä mukaansa ensin tuhkaa ja mutavyöryn kasvaessa yhä ...

                                               

Sivukeila

Sivukeila eli parasiittinen kraatteri on tulivuoren purkausaukko, joka ei ole sen pääasiallisen purkauskanavan suuaukko. Sivukeila syntyy, kun purkaus hakee uuden kanavan esimerkiksi vuoren kylkeen. Vuorenkyljen repeämästä tapahtuva purkaus keski ...

                                               

Tamu

Tamu on Tyynessämeressä sijaitseva kilpitulivuori, jonka on arvioitu olevan suurin maapallolla sijaitseva tulivuori. Tamu sijaitsee noin 1 600 kilometrin päässä Japanista itään. Tamun tulivuoren arvioidaan syntyneen 145 miljoonaa vuotta sitten ju ...

                                               

Tuffikeila

Tuffikeila tai tuhkakartio on tulivuorityyppi. Se koostuu irtonaisesta purkauksessa ilmaan lentäneestä materiaalista. Koostumukseltaan tuhkakartiot ovat yleensä basalttisia. Kun kaasupitoinen basalttinen magma purkautuu kraatterista, se jäähtyy j ...

                                               

Vog

Vog on ilmansaastetta, joka syntyy, kun rikkidioksidin ja muiden kaasujen ja hiukkasten päästöt purkautuvat tulivuoresta ja reagoivat hapen ja veden kanssa auringonvalossa. Termi on muunnelma englanninkielisistä sanoista ”volcanic” vulkaaninen/tu ...

                                               

Erkki Harjama

Erkki Sakari Harjama oli suomalainen filosofian maisteri ja meteorologi. Hän toimi 1970- ja 1980-luvulla Yleisradion tv-uutisten meteorologina. Hän laati 1970-luvulla viiden vuorokauden sääennusteita yhdessä meteorologi Erkki Laitisen kanssa viel ...

                                               

Axel Heinrichs

Axel Ossian Andreas Heinrichs oli suomalainen filosofian tohtori, fysiikanopettaja ja meteorologi. Hänen vanhempansa olivat ruukin isännöitsijä Anders Heinrichs ja Amanda Charlotta Brunström. Hänet vihittiin avioliittoon vuonna 1889 Johanna Matil ...

                                               

Artturi Similä

Artturi Similä oli suomalainen säätieteilijä, joka muutti 1950-luvulla Ruotsiin. Oppiarvoltaan hän oli filosofian tohtori. Hän oli erikoistunut nk. "pitkän tähtäimen sääennusteisiin" eli muutaman viikon mittaisiin ennusteisiin, joissa ennustettii ...