ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168
                                               

Topografinen prominenssi

Topografinen prominenssi on vuorten suhteellisen korkeuden luokittelussa käytettävä menetelmä. Huipun prominenssi on korkeus, jonka verran huippu on ylempänä matalinta korkeuskäyrää, joka ympäröi kyseistä huippua mutta ei mitään korkeampaa huippu ...

                                               

Ylänkö

Ranskan keskiylänkö Guyanan ylänkö Jergenin ylänkö Golanin ylänkö Apenniinien ylängöt Pyreneiden ylängöt Keski-Siperian ylänkö Mongolian ylänkö Boacon ylänkö Tiibetin ylänkö

                                               

Fyysinen maantiede

Fyysinen maantiede on maantieteen ja luonnonmaantieteen osa-alue, joka joskus jaetaan luonnonmaantieteestä klimatologian, hydrogeologian ja geomorfologian yläkäsitteeksi. Se tutkii maan pinnanmuotoja ja muita luontoon liittyviä ilmiöitä ja niiden ...

                                               

Eksogeeniset prosessit

Eksogeeniset prosessit ovat luonnonmaantieteessä ja geomorfologiassa ulkosyntyisiä prosesseja, joissa energia on peräisin suoraan tai välillisesti Auringon säteilystä. Joissain prosesseissa mukana on myös painovoima. Eksogeenisiin tapahtumiin kuu ...

                                               

Endogeeniset prosessit

Endogeeniset prosessit ovat luonnonmaantieteessä ja geomorfologiassa maapallon sisäsyntyisiä prosesseja. Ne ovat maan sisäisen lämpöenergian astenosfäärin konvektiovirtausten välityksellä aiheuttamia maanpintaan kohdistuvia toimintoja. Niihin kuu ...

                                               

Luoksepääsemättömyyden napa

Luoksepääsemättömyyden napa on maantieteellisen muodostuman kohta, joka on kauimpana kaikista rannikoista. Luoksepääsemättömyyden napa voidaan määritellä vaikkapa mantereelle, saarelle tai merelle.

                                               

Maapallon äärimmäiset paikat

Maapallon äärimmäiset paikat -artikkeli kuvailee paikat jotka ovat jollain tavalla äärimmäisiä maapallon kuoren pinnalla, tunnetun tiedon perusteella.

                                               

Maasto

Maastolla tarkoitetaan maanpeitettä ja maan muotoja. Liikunnan ja liikenteen alalla se tarkoittaa tien ulkopuolista aluetta kokonaisuutena, esimerkiksi yhdyssanoissa maastojuoksu, maastoauto, taistelumaasto ja maastoratsastus. Maastoon vaikuttava ...

                                               

Hieno hietamoreeni

Hieno hietamoreeni on hienon maalajiryhmän maalaji. Hienon hiedan raekoko vaihtelee 0.002 millimetristä 0.06 millimetriin. Hiekanjyväsiä ei voi erottaa silmällä, ja märkänä valavana ja kuivana hieno hietamoreeni kokkaroituu. Sormien välissä puris ...

                                               

Soramoreeni

Soramoreeni koostuu useista soramoreeneista, jotka ovat karkean maalajiryhmän maalajeja. Lajittuneissa maissa soran raekoko vaihtelee 2 mm:stä 20 mm:iin ja hiekan 0.2 mm:stä 2 mm:iin.

                                               

Hiekkamoreeni

Hiekkamoreeni koostuu useista soramoreeneista, on keskikarkean maalajiryhmän maalaji. Lajittuneissa maissa karkean hiedan raekoko vaihtelee 0.06 mm:stä 20 mm:iin ja hiekan 0.2 mm:iin. Yksittäisiä rakeita voi havaita silmämääräisesti.

                                               

Moreeni

Moreeni voi tarkoittaa sekä jäätikön synnyttämää maalajia että siitä koostuvia moreenimuodostumia. Maalajina moreeni on Suomen yleisin maalaji, ja se peittää Suomen kallioperää lähes kauttaaltaan. Suomen maapinta-alasta moreenin osuus on noin 48 ...

                                               

Anturamaa

Anturamaa on maan pinnan alapuolella sijaitseva kova maakerros. Maarakeet ovat iskostuneet siinä yhteen vesiliukoisten humusaineiden ja rautayhdisteiden vaikutuksesta. Suomessa anturamaata on hiekka- ja soramailla, mutta se on melko harvinaista. ...

                                               

Gleysoli

Gleysoli on märkä maannos, jota muodostuu, kun pohjavesi nousee lähelle maanpintaa. Gleysoli peittää noin 5.7 prosenttia maapallon maa-alasta, esimerkiksi Mississippin laakson, Jangtsen laakson, Bangladeshin, Argentiinan pohjoisosia ja alueita Ke ...

                                               

Kalkkimaannos

Kalkkimaannos on maannos, jossa on keskimääräistä enemmän kalkkia. Monesti kalkki irtoaa alla olevasta rapautuvasta kalliosta, saapuu veden kuljettamana tai kulkee pölynä tuulen mukana kauempaa. Yleensä kalkki parantaa maaperää neutraloimalla sit ...

                                               

Latosoli

Latosoli on tavallisin maannoslaji sademetsissä ja kosteilla savanneilla. Se sisältää vain vähän ravinteita voimakkaan huuhtoutumisen seurauksena. Latosoli on hyvin ohut multakerros, joka on muodostunut maahan pudonneista lehdistä, oksista ja puu ...

                                               

Mustamulta

Mustamulta eli tšernoseemi on muun muassa Venäjän, Ukrainan ja Kazakstanin pitkää ruohoa kasvavilla suhteellisen kosteilla lauhkeilla aroilla esiintyvä, hyvin ravinteikas ja viljelyyn erittäin soveltuva maannos. Niinpä monet mustanmullan alueet o ...

                                               

Podsoli

Podsoli, on havumetsävyöhykkeessä yleinen maannos, jossa on karike, humus, uuttumiskerros, rikastumiskerros ja pohjamaa. Podsoli on niukkaravinteista melko runsaiden sateiden takia. Sade valuttaa ravinteita alemmas ja jättää kasvua haittaavia ain ...

                                               

Atlantin valtameri

Atlantin valtameri eli Atlantti on maapallon toiseksi suurin valtameri Tyynen valtameren jälkeen. Se kattaa noin viidesosan Maan pinta-alasta. Valtameren nimi tulee Kreikan mytologian Atlas-jättiläisestä. Nimitys ”Atlaksen meri” esiintyy ensimmäi ...

                                               

Irlanninmeri

Irlanninmeri on meri, joka erottaa Ison-Britannian ja Irlannin saaret. Pyhän Yrjön kanaali Irlannin tasavallan ja Walesin välissä yhdistää meren Atlantin valtamereen etelässä ja pohjoisessa sen yhdistää valtamereen Skotlannin ja Pohjois-Irlannin ...

                                               

Kelttimeri

Kelttimeri on merialue Atlantin valtameressä Irlannin etelärannikon edustalla. Se ulottuu idässä Pyhän Yrjön kanaaliin, Bristolin kanaaliin ja Englannin kanaaliin sekä Walesin, Cornwallin, Devonin ja Bretagnen rannikoihin. Aikaisemmin merialueell ...

                                               

Labradorinmeri

Labradorinmeri on merialue Atlantin pohjoispäässä Grönlannin ja Kanadan välissä. Davisinsalmi yhdistää Labradorinmeren Baffininlahteen pohjoisessa ja Hudsoninsalmi Hudsoninlahteen lännessä. Labradorinmeri on syvimmältä kohdaltaan noin 3 400 metri ...

                                               

Läntinen reitti

Läntinen reitti on suunnilleen nelikulmainen alue Atlantin valtamerellä Britannian länsipuolella. Sen pohjois- ja etelärajoina ovat Britteinsaarten pohjois- ja eteläkärjet, itärajana on länsirannikko ja länsirajana suunnilleen Islannin kohdalla k ...

                                               

Sargassomeri

Sargassomeri on Pohjois-Atlantin osa Länsi-Intian, Bermudan ja Azorien saaristojen välissä. Sen pinta-ala on noin 8.5 miljoonaa neliökilometriä. Sargassomeri on saanut nimensä sitä kiertävien merivirtojen rannikoilta tuomista Sargassum -suvun lev ...

                                               

Scotianmeri

Scotianmeri on Atlantin valtameren osa Etelä-Amerikan ja Etelämantereen välillä. Se sijaitsee suurimmaksi osaksi Eteläisen jäämeren alueella. Meri on myrskyinen ja kylmä, ja sen alueella olevat saaret ovat ympärivuotisesti lumen peitossa. Scotian ...

                                               

Silvermatalikko

Silvermatalikko on Atlantin valtameressä Dominikaanisen tasavallan pohjoispuolella sijaitseva matala vesialue. Alue muodostuu lähes veden pinnan tasolle nousevasta merenpohjasta sekä koralliriutoista. Matalikon pohjoisosassa on pintahylkynä rahti ...

                                               

Weddellinmeri

Weddellinmeri on Atlantin valtameren lahti Grahaminmaan itäpuolella Etelämantereen länsirannikolla. Sen pinta-ala on noin 2.8 miljoonaa neliökilometriä. Weddellinmeren pohjukka on lauttajäätä ; jäähyllyt voivat olla kooltaan jopa 2 500 neliökilom ...

                                               

Eteläinen jäämeri

Eteläinen jäämeri tai Eteläinen valtameri on Etelämannerta ympäröivä valtameri. Kansainvälinen merikartoitusjärjestö määritteli vuonna 2000 sen pohjoisrajaksi 60. eteläisen leveyspiirin. Sillä leveydellä myös kiertää lännestä itään kylmä Länsituu ...

                                               

Rossinmeri

Rossinmeri on eteläiseen jäämereen kuuluva syvä lahti, joka sijaitsee Victorianmaan ja Marie Byrdin maan välissä ja rajoittuu etelässä Rossin jäähyllyyn. Lahden suurimmat saaret ovat Rossinsaari sekä Rooseveltinsaari. Rossinmeri kuuluu kokonaisuu ...

                                               

Intian valtameri

Intian valtameri on maailman kolmanneksi suurin vesialue, joka sijaitsee Afrikan, Aasian, Australian ja Eteläisen jäämeren välissä. Bab el Mandeb yhdistää sen Punaiseenmereen, Hormuzinsalmi on reitti Persianlahdelle, Malakansalmi on tärkeä reitti ...

                                               

Arabianmeri

Arabianmeri on osa Intian valtamerta Intian ja Arabian niemimaan välissä. Arabianmeren rannikkovaltiot ovat Intia, Pakistan, Iran, Oman, Jemen, Somalia ja Malediivit. Sen kaksi tärkeää lahtea ovat Adeninlahti lounaassa, joka kurottuu kohti Punais ...

                                               

Inhaca

Inhaca on Mosambikille kuuluva pieni saari Intian valtamerellä. Se sijaitsee ainoastaan noin 40 kilometrin päässä Mosambikin rannikosta. Inhacassa on noin 6 000 asukasta. Tärkein elinkeino on kalastus. Saarella on myös jonkin verran turismia. Inc ...

                                               

Mafia (saari)

Mafia on Intian valtamerellä 130 kilometriä Dar es Salaamista kaakkoon sijaitseva pieni saari, joka kuuluu Tansanialle. Saaren asukkaat ovat pääasiassa kalastajia. Saaren pinta-ala on 440 neliökilometriä ja asukasluku yli 40 000. Mafian saarella ...

                                               

Pemba (saari)

Pemba on saari Intian valtameressä. Se kuuluu Tansanialle ja muodostaa yhdessä Sansibarin pääsaaren kanssa Sansibarin saaret. Pemba sijaitsee noin 50 kilometriä pääsaaresta pohjoiseen. Pemba on pääsaarta mäkisempi ja sillä on hedelmällisempi maap ...

                                               

Wasini

Wasini on Kenialle kuuluva saari Intian valtameressä. Wasini on vain joidenkin satojen metrien päässä Kenian rannikosta. Wasini sijaitsee myös lähellä Shimonin saarta. Saari on melko harvaan asuttu. Saarella ei ole muun muassa ollenkaan teitä. Wa ...

                                               

Mustameri

Mustameri on Kaakkois-Euroopan ja Vähän-Aasian välissä sijaitseva sisämeri. Sen rantavaltiot ovat Turkki, Bulgaria, Romania, Ukraina, Venäjä ja Georgia. Suurimmat siihen laskevat joet ovat Tonava, Dnepr ja Don. Pohjoisesta Mustaanmereen työntyy K ...

                                               

Pohjoinen jäämeri

Pohjoinen jäämeri on Arktisella alueella Pohjoisnavan ympärillä oleva suuri merialue. Sitä voidaan pitää jatkeena Atlantille, johon sen yhdistää Norjanmeri. Beringinsalmi yhdistää sen Tyyneenmereen. Pohjoisen jäämeren pinta-ala on noin 14 miljoon ...

                                               

Jan Mayen

Jan Mayen on Norjalle kuuluva Pohjoisen jäämeren saari, jonka pinta-ala on 373 neliökilometriä. Saari on vuoristoinen ja ilmastoltaan arktinen, tuulinen ja sumuinen.

                                               

Kuningas Kaarlen maa

Kuningas Kaarlen maa on saariryhmä Pohjoisessa jäämeressä Huippuvuorista itään. Saarista suurin on Kuningas Kaarlen saari, jonka pinta-ala on 190 km² ja korkeus 320 metriä. Saariston huomasivat norjalaiset kalastajat 1859. Sen kartoitti 1898 Alfr ...

                                               

Lomonosovin harjanne

Lomonosovin harjanne on vedenalainen vuorijono Pohjoisella Jäämerellä. Se ulottuu 1 800 kilometrin matkan Uuden-Siperian saarista yli Jäämeren keskiosien Ellesmerensaarelle Kanadan arktisessa saaristossa. Vuorijono jakaa Pohjoisen jäämeren kahtee ...

                                               

Tyynimeri

Tyynimeri eli Tyyni valtameri on maailman suurin merialue. Se ulottuu pohjoiselta Arktikselta etelän Antarktikselle ja lännessä Aasian ja Australian mantereilta Pohjois- ja Etelä Amerikan mantereisiin idässä. Meren nimi tulee löytöretkeilijä Fern ...

                                               

Carnegien selänne

Carnegien selänne on epäseisminen selänne, joka sijaitsee Nazcan laatan pohjoisosassa. Se seuraa Galápagosin kuuman pisteen Nazcan laatalla kulkemaa aluetta. Carnegien selänne on noin 600 kilometriä pitkä ja itäisestä päädystään noin 300 kilometr ...

                                               

Challengerin syvänne

Challengerin syvänne on maankuoren pinnan syvin tunnettu kohta. Syvänteen alin kohta on 10 994 metriä, mittavirheen ollessa enintään ±40 metriä. Koko Mariaanien hauta on mitattu moniäänisellä kaikuluotauksella 100 metrin erotustarkkuudella. Chall ...

                                               

Clippertoninsaari

Clippertoninsaari on asumaton, maa-alaltaan viiden neliökilometrin kokoinen koralliatolli, joka sijaitsee itäisellä Tyynellä valtamerellä. Se kuuluu Ranskalle ja sijaitsee noin 1 300 kilometrin päässä Meksikon rannikolta. Fernão de Magalhães löys ...

                                               

Floresinmeri

Floresinmeri on 240 000 neliökilometrin kokoinen vesialue Indonesiassa. Lännessä sen rajana on Balinmeri, luoteessa Jaavanmeri, idässä ja koillisessa Bandanmeri. Etelässä ovat Intian valtameri ja Savunmeri, mutta useat saaret erottavat ne Floresi ...

                                               

Halmaheranmeri

Halmaheranmeri on Indonesian alueella sijaitsevaan Itä-Intian saaristoon kuuluva Tyynenmeren sivumeri. Halmaheranmeri sijaitsee päiväntasaajan seudulla Molukkien saariryhmän suurimman saaren Halmaheran itäpuolella ja Uuden-Guinean länsipuolella. ...

                                               

Japaninmeri

Japaninmeri on merialue Tyynenmeren länsireunalla. Se rajautuu idässä Japanin saariin, lännessä Korean niemimaahan ja pohjoisessa Venäjän kaukoidän rannikkoon ja Sahaliniin. Meri on 978 000 neliökilometrin laajuinen ja sen keskisyvyys on 1 752 me ...

                                               

Leewardsaaret

Leewardsaaret on Seurasaarten läntinen saariryhmä Ranskan Polynesiassa Tyynellämerellä. Siihen kuuluu viisi asuttua tuliperäistä sarta ja neljä asumatonta koralliatollia. Ensimmäinen eurooppalainen saaristolla oli James Cook vuonna 1769. Ensimmäi ...

                                               

Ohotanmeri

Ohotanmeri on yli 1.5 miljoonan neliökilometrin laajuinen Tyynenmeren luoteinen reunameri. Se on lähes kokonaan Venäjän alueiden ympäröimä, ja vain Hokkaidōn saarella se ulottuu Japanin alueelle. Ohotanmerta rajaavat Kamtšatkan niemimaa, Kuriilit ...

                                               

Salomonmeri

Salomonmeri on Tyynenmeren merialue Uuden-Guinean ja Salomonsaarten välissä. Meren pinta-ala on noin 720 000 neliökilometriä. Sen syvyys on keskimäärin noin 3 000 metriä ja syvin kohta 9 140 metriä. Salomonmerellä käytiin toisen maailmansodan aik ...