ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177
                                               

Kobolttioksidi

Kobolttioksidi on kobolttimetallin oksidi. Väriltään yhdiste on vihreää tai mustaa jauhetta. Koboltti voi myös muodostaa oksidin hapetusluvulla +III eli kobolttioksidin sekä näiden sekaoksidin Co 3 O 4.

                                               

Kromi(II)oksidi

KromiIIoksidista on kaksi erilaista kidemuotoa. Alkeiskopiltaan kuutiollinen väriltään musta muoto, jonka kiderakenne muistuttaa natriumkloridin kiderakennetta, ja alkeiskopiltaan heksagonaalinen punaruskea muoto. KromiIIoksidi on suhteellinen py ...

                                               

Kromidioksidi

Kromidioksidi eli kromioksidi on epäorgaaninen yhdiste ja eräs kromin oksideista. Yhdistettä käytetään sen magneettisten ominaisuuksien vuoksi muun muassa videokaseteissa ja muissa magneettisissa tallennusvälineissä.

                                               

Kromitrioksidi

Huoneenlämpötilassa kromitrioksidi on punaisina neulamaisina kiteinä. Kiteet ovat hygroskooppisia ja liukenevat hyvin veteen. Veden lisäksi myös eräät orgaaniset liuottimet, kuten etanoli ja dietyylieetteri kykenevät liuottamaan kromitrioksidia. ...

                                               

Ksenontrioksidi

Ksenontrioksidi on väritöntä kiteistä ainetta, joka hajoaa räjähdysmäisesti hapeksi ja ksenoniksi kuumennettaessa yli huoneenlämpötilan. Kiteet koostuvat molekyyleistä, jotka ovat muodoltaan trigonaalisia pyramideja. Ksenonin ja hapen välinen sid ...

                                               

Lantaanioksidi

Lantaanioksidi on jauhemaista valkoista kiinteää ainetta. Se liukenee vain hyvin vähän veteen ja vesiliuoksissa muodostuu lantaanihydroksidia LaOH 3). Lantaanioksidi on harvinaisten maametallien oksideista emäksisin. Lantaanioksidia muodostuu muu ...

                                               

Litiumkobolttioksidi

Litiumkobolttioksidi eli litiumkoboltiitti on epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdiste johtaa sähköä ja sitä käytetään litiumioniakuissa katodina.

                                               

Litiumoksidi

Litiumoksidi on epäorgaaninen ioniyhdiste ja litiumin oksidi. Yhdistettä käytetään lasitteiden ja emalien valmistuksessa sekä muiden litiumyhdisteiden tuotantoon.

                                               

Litiumperoksidi

Litiumperoksidi on litium- ja peroksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää hiilidioksidin absorbointiin ja eräiden polymeerien valmistuksen yhteydessä.

                                               

Lutetium(III)oksidi

Lutetiumoksidi Lu 2 O 3 on harvinaisen maametallin lutetiumin epäorgaaninen yhdiste hapen kanssa. Se on valkeaa kiinteää ainetta joka muodostaa kiderakenteeltaan kuutiollisia kiteitä. Yhdiste ei liukene veteen eikä juuri muihinkaan yleisiin liuot ...

                                               

Lutetiumtantalaatti

Lutetiumtantalaatti on harvinaisen maametallin lutetiumin, tantaalin ja hapen epäorgaaninen yhdiste. Se on tihein tunnettu pysyvä valkoinen materiaali Ainoa vielä tiheämpi valkoinen aine on toriumdioksidi, mutta se on radioaktiivista mikä merkitt ...

                                               

Lyijydioksidi

Lyijydioksidi on huoneenlämpötilassa kiinteää, ruskeaa ainetta. Se ei liukene veteen, mutta happoliuoksiin se liukenee suhteellisen helposti. Aine on amfolyytti ja muodostaa emästen kanssa plumbaatteja. Lyijydioksidi hajoaa lyijyoksidiksi ja hape ...

                                               

Lyijymonoksidi

Lyijymonoksidi esiintyy kahtena eri muotona α- ja β-lyijymonoksidina. Punainen α-lyijymonoksidi on kiteistä tetragonisen alkeiskopin omaavaa ainetta ja sitä kutsutaan myös nimellä litharge tai lyijyhilse. β-lyijymonoksidi on väriltään keltaista j ...

                                               

Magnesiumoksidi

Magnesiumoksidi eli magnesia on magnesiumin ja hapen kemiallinen yhdiste. Se on valkoista, haurasta ainetta. Se on ioniyhdiste, joka koostuu kahdenarvoisista positiivisista magnesiumioneista ja kahdenarvoisista negatiivisista oksidi-ioneista. Sen ...

                                               

Mangaani(III)oksidi

Mangaanioksidi eli mangaaniseskvioksidi on mangaani- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Luonnossa sitä esiintyy brauniittimineraalina. Yhdistettä käytetään magneettisena materiaalina elektroniikkateollisuudessa.

                                               

Mangaanidioksidi

Mangaanidioksidi, mangaanioksidi, on musta, jauhemainen suola, joka tunnetaan myös nimillä ruskokivi ja pyrolusiitti-nimisenä mineraalina. Mangaanidioksidi on lähes poikkeuksetta teollisuuden lähtöaineena muita mangaanisuoloja valmistettaessa. Ma ...

                                               

Mangaaniheptoksidi

Mangaaniheptoksidi eli mangaanioksidi on mangaanin ja hapen muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Aine on suhteellisen pysymätöntä ja reagoi herkästi, jopa räjähdysmäisesti.

                                               

Mangaanioksidi

Mangaanioksidi eli mangaanioksidi tai mangaanimonoksidi on mangaani- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muiden mangaaniyhdisteiden sekä lasin ja keramiikan valmistuksessa, lannoitteena, lisäravinteena sekä ...

                                               

Molybdeenidioksidi

Huoneenlämpötilassa molybdeenidioksidi on ruskehtavan tai harmahtavan violettia kiteistä ainetta, Yhdiste ei liukene veteen eikä myöskään happo- tai emäsliuoksiin. Väkevä typpihappo hapettaa sen molybdeenitrioksidiksi. Kuumennettaessa voimakkaast ...

                                               

Molybdeenitrioksidi

Molybdeenitrioksidi on molybdeeni- ja oksidi-ioneista muodostuva epäorgaaninen ioniyhdiste. Molybdeenitrioksidia käytetään molybdeenimetallin valmistukseen, molybdeeniyhdisteiden tuotantoon ja katalyyttinä hapetusreaktioissa.

                                               

Natriumoksidi

Natriumoksidi on kiinteää valkoista jauhemaista ainetta. Se reagoi veden kanssa, jolloin muodostuu natriumhydroksidia ja vapautuu lämpöä eli reaktio on eksoterminen. Natriumoksidin kiderakenne on niinkutsuttu antifluoriittirakenne, joka muistutta ...

                                               

Natriumsuperoksidi

Natriumsuperoksidi on huoneenlämpötilassa keltainen kiinteä aine. Sen kiderakenne riippuu lämpötilasta: alle −77 °C lämpötilassa sen rakenne muistuttaa pyriittiä, lämpötilavälillä −77.−50 °C sillä on markasiittirakenne ja tätä korkeammissa lämpöt ...

                                               

Nikkelioksidi

Nikkelioksidi on nikkeli- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa väriaineena lasin ja keramiikan valmistuksessa, katalyyttinä ja katalyyttien valmistamiseen ja muiden nikkeliyhdisteiden valmistamis ...

                                               

Niobiumpentoksidi

Niobiumpentoksidi eli niobiumoksidi on yksi niobiumin oksideista. Ainetta käytetään metallisen niobiumin tuotannossa ja elektroniikassa. Niobium muodostaa myös monoksidin ja dioksidin.

                                               

Oksidi

Oksidi on hapen ja jonkin toisen alkuaineen yhdiste. Esimerkiksi ruosteessa on raudan oksideja. Oksideja on paljon maankuoressa. Eräitä jalokaasuja lukuun ottamatta kaikki alkuaineet muodostavat oksideja. Oksideja syntyy yleensä hapetusreaktioissa.

                                               

Platinadioksidi

Platinadioksidi eli platinaoksidi eli Adamsin katalyytti on platinan ja hapen muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Sitä käytetään katalyyttinä orgaanisten yhdisteiden hydrauksessa. Aine muodostaa useita kidevedellisiä muotoja ja useimmiten plati ...

                                               

Praseodyymi(III)oksidi

Praseodyymioksidi Pr 2 O 3 on harvinaisen maametallin praseodyymin epäorgaaninen yhdiste hapen kanssa. Se on valkeaa tai kellertävää kiinteää ainetta joka muodostaa kiderakenteeltaan heksagonaalisia kiteitä. Yhdiste liukenee hyvin huonosti veteen ...

                                               

Prometium(III)oksidi

Prometiumoksidi tai prometiumoksidi Pm 2 O 3 on harvinaisen maametallin prometiumin epäorgaaninen yhdiste hapen kanssa. Se on yleisin prometiumin yhdiste. Prometiumoksidi esiintyy kiderakenteeltaan kolmessa muodossa: Matalissa lämpötiloissa valli ...

                                               

Protaktinium(IV)oksidi

Protaktiniumoksidi on harvinaisen aktinoideihin kuuluvan alkuaine protaktiniumin yhdiste hapen kanssa, jossa happi esiintyy hapetusluvulla −II ja protaktinium +IV. Näin muodostuva yhdiste on PaO 2. ProtaktiniumIVoksidi muodostaa mustia pintakeski ...

                                               

Protaktinium(V)oksidi

Protaktiniumoksidi on harvinaisen aktinoideihin kuuluvan alkuaine protaktiniumin yhdiste hapen kanssa, jossa happi esiintyy hapetusluvulla −II ja protaktinium +V. Näin muodostuva yhdiste on Pa 2 O 5. Se muodostaa valkoisia ortorombisia kiteitä, j ...

                                               

Reniumdioksidi

Reniumdioksidi eli reniumoksidi on renium- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä katalyyttinä.

                                               

Reniumheptoksidi

Reniumheptoksidi eli reniumoksidi on renium- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä sekä valmistettaessa muita reniumyhdisteitä ja metallista reniumia.

                                               

Reniumtrioksidi

Huoneenlämpötilassa reniumtrioksidi on kiteistä tummanpunaista ainetta, jolla on metallinen kiilto. Yhdiste ei liukene veteen, happoihin eikä laimeisiin emäsliuoksin. Kuumennettaessa reniumtrioksidia väkevien emäsliuosten kanssa yhdiste dispropor ...

                                               

Rikin oksidit

Rikin oksidit ovat kemiallisia yhdisteitä, joissa rikki on sitoutunut happeen. Rikin oksidien kemialliset kaavat ovat muotoa SO x, jossa X on happiatomien määrä. Rikin oksidit aiheuttavat happamoitumista.

                                               

Rikkidioksidi

Rikkidioksidi on väritön, pistävänhajuinen, ärsyttävä ja syövyttävä kaasu. Se on rikin ja hapen yhdiste, jota syntyy muun muassa rikin tai rikkipitoisten aineiden palaessa, esimerkiksi eräitä fossiilisia polttoaineita käytettäessä sekä tulivuoren ...

                                               

Rikkitrioksidi

Rikkitrioksidi on yhdessä rikkidioksidin kanssa tärkein rikin oksideista. Se reagoi kiivaasti veden kanssa muodostaen rikkihappoa, jonka anhydridi se on. Teollisuudessa rikkitrioksidia käytetäänkin etupäässä rikkihapon valmistamiseen. Esiintyessä ...

                                               

Ruteniumdioksidi

Ruteniumdioksidi eli ruteniumoksidi on rutenium- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä sekä elektroniikan valmistuksessa.

                                               

Seleenitrioksidi

Seleenitrioksidi on huoneenlämpötilassa valkoista kiinteää ainetta. Se imee vettä eli on hygroskooppista. Kiinteänä se esiintyy tetrameerina, jonka kaava on Se 4 O 12 ja rakenne muodostuu 8 atomia sisältävistä renkaista. Kaasu­maisessa olomuodoss ...

                                               

Strontiumoksidi

Strontiumoksidi on strontium- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden strontiumyhdisteiden valmistamiseen, lasitteiden valmistukseen, lääketieteessä ja pyrotekniikassa.

                                               

Tallium(I)oksidi

Huoneenlämpötilassa talliumIoksidi on mustaa tai hieman punertavaa kiteistä ainetta. Se reagoi veden kanssa talliumhydroksidiksi. Alkoholit reagoivat yhdisteen kanssa muodostaen talliumalkoksideja. Kuumennettaessa se hapettuu talliumIIIoksidiksi. ...

                                               

Tallium(III)oksidi

Talliumoksidi on tallium- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Sitä voidaan käyttää muiden talliumyhdisteiden ja erikoislasien valmistukseen.

                                               

Tantaalipentoksidi

Tantaalipentoksidi on valkoista kiinteää ainetta, joka ei liukene veteen ja hapoistakin vain vetyfluoridiin. Vetyfluoridiin liukeneminen johtuu fluorokompleksin muodostumisesta. Kuumennettaessa emäksisten hydroksidien tai karbonaattien kanssa muo ...

                                               

Telluuridioksidi

Telluuridioksidi on telluurin oksideihin kuuluva epäorgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa akusto-optisissa sovellutuksissa. Luonnossa telluuridioksidia esiintyy telluriittimineraalissa.

                                               

Telluuritrioksidi

Telluuritrioksidilla on kaksi kidemuotoa eli se on polymorfista. Kidemuodoista α-muoto on väriltään oranssinkeltaista ja sen kiderakenne muistuttaa rautaIIIfluoridin rakennetta. Tämä kidemuoto muuntuu rombedriseksi harmaaksi β-muodoksi kuumennett ...

                                               

Terbium(III)oksidi

Terbiumoksidi eli diterbiumtrioksidi on terbiumin ja hapen muodostama epäorgaaninen yhdiste, joka on eräs terbiumin oksideista. Se on p-tyypin puolijohde, varsinkin jos siihen on saostettu kalsiumia. Sitä voidaan valmistaa pelkistämällä metallise ...

                                               

Tinadioksidi

Tinadioksidi eli tinaoksidi on epäorgaaninen ioniyhdiste ja yksi tinan oksideista. Yhdistettä käytetään väriaineena, katalyyttinä ja lasin ja keramiikan valmistuksessa. Luonnossa tinadioksidia esiintyy kassiteriittimineraalissa.

                                               

Tinaoksidi

Tinaoksidi eli tinaoksidi on tina- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa muiden tinayhdisteiden valmistamiseen, värillisten lasien valmistamiseen ja katalyyttinä orgaanisen kemian reaktioissa.

                                               

Trimetyyliamiini-N-oksidi

Trimetyyliamiini-N-oksidi on orgaaninen yhdiste, joka kuuluu amiinioksideihin. Eliöissä yhdiste osallistuu osmoottisen paineen säätelyyn ja stabiloi proteiineja. Trimetyyliamiini-N-oksidia voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä heikkona h ...

                                               

Tuliumoksidi

Tuliumoksidi Tm 2 O 3 oksidi, dituliumtrioksidi, thulia) on alkuaine tuliumin epäorgaaninen yhdiste hapen kanssa, ja sen ainoa oksidi. Se on kiinteä aine joka muodostaa vaaleanvihreitä kiteitä, joiden kiderakenne on samankaltainen kuin talliumoks ...

                                               

Typen oksidit

Typen oksidit ovat typen ja hapen muodostamia yhdisteitä. Dityppitrioksidi N 2 O 3, typpiIII oksidi Typpioksidi NO, typpimonoksidi, typpiII oksidi väritön kaasu Dityppipentoksidi N 2 O 5 Dityppitetraoksidi N 2 O 4 Typpidioksidi NO 2 ruskea kaasu, ...