ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182
                                               

Diallyyliamiini

Diallyyliamiini on tyydyttymättömiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muiden yhdisteiden kuten hartsien ja lääkeaineiden valmistamiseen.

                                               

Dibutyyliamiini

Dibutyyliamiini on alifaattisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa korroosionestoaineena, katalyyttinä ja muiden orgaanisten yhdisteiden valmistamiseen.

                                               

Dietyleenitriamiini

Dietyleenitriamiini on alifaattinen amiini. Yhdistettä käytetään liuottimena ja orgaanisessa synteesissä. Dietyleenitriamiinista käytetään myös nimiä bisamiini, 3-atsapentaani-1.5-diamiini ja DETA.

                                               

Dietyyliamiini

Dietyyliamiini on sekundäärinen amiini. Dietyyliamiini sekoittuu veteen ja etanoliin. Johtuen aineen matalasta itsesyttymislämpötilasta, joka on pienempi kuin –26 °C se on hyvin herkästi leimahtavaa. Huoneenlämpötilassa dietyyliamiini on neste. D ...

                                               

Dimetyyliamiini

Dimetyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä olomuodoltaan väritöntä kaasua, jolla on pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on C 2 H 7 N ja rakennekaava on 2 NH. Dimetyyliamiinista käytetään myös nimityksiä DMA, metaaniamiini ja N ...

                                               

Dipropyyliamiini

Huoneenlämpötilassa dipropyyliamiini on väritöntä nestettä. Sillä on amiineille tyypillinen pistävä ja ammoniakinkaltainen haju. Yhdiste liukenee kohtalaisesti veteen ja hyvin muun muassa etanoliin, dietyylieetteriin ja asetoniin. Dipropyyliamiin ...

                                               

Disykloheksyyliamiini

Disykloheksyyliamiini on amineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muiden kemikaalien valmistamiseen, korroosionestoaineena ja hapettumista estävänä kemikaalina kumeissa.

                                               

Dodekyyliamiini

Dodekyyliamiini eli n-dodekyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi. Aine on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan valkoista kiteistä jauhetta, jolla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 12 H 27 N ja r ...

                                               

Etyleeni-imiini

Etyleeni-imiini on sekundäärinen amiini ja heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C 2 H 5 N ja rakennekaava CH 2 NHCH 2. Siitä käytetään myös nimiä atsiridiini, atsasyklopropaani ja dihydro-1H-atsiriini. Etyleeni-imiini on normaaliolo ...

                                               

Etyleenidiamiini

Etyleenidiamiini on kaksi aminoryhmää sisältävä amiini. Etyleenidiamiinia käytetään muun muassa liuottimina sekä lääkkeiden, fungisidien ja synteettisten vahojen valmistuksessa. Lisäksi yhdiste voi toimia kelaattina kompleksiyhdisteissä.

                                               

Etyyliamiini

Etyyliamiini on primäärinen amiini, jolla on voimakas haju. Aineesta käytetään myös nimiä etaaniamiini ja aminoetaani. Kuten useat muutkin amiinit myös etyyliamiini on emäksinen ja pystyy syövyttämään myös metalleja. Etyyliamiinia käytetään laaja ...

                                               

Heksametyleenidiamiini

Heksametyleenidiamiini on diamiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään valmistettaessa nylonia ja eräitä muita orgaanisia kemikaaleja.

                                               

Heksametyylidisilatsaani

Heksametyylidisilatsaani eli bisamiini silatsaaneihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä ja silikonien valmistamiseen.

                                               

Heksyyliamiini

Heksyyliamiini eli n-heksyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi. Aine on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä. Sen kemiallinen kaava on C 6 H 15 N ja rakennekaava CH 3 5 NH 2. Heksyyliamiinist ...

                                               

Imidatsoli

Imidatsoli on heterosyklinen aromaattinen yhdiste. Imidatsolista käytetään myös nimiä 1.3-diatsa-2.4-syklopentadieeni, 1.3-diatsoli, glyoksaliini ja miatsoli. Imidatsolirengas on läsnä tärkeissä biomolekyyleissä, kuten histidiinissä ja histamiini ...

                                               

Isobutanoliamiini

Isobutanoliamiini eli 2-amino-2-metyylipropanoli on aminoalkoholeihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisen kemian synteeseissä, happamien kaasujen absorboimiseen sekä emulgaattorina muun muassa kosmetiikkatuotte ...

                                               

Isobutyyliamiini

Isobutyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan amiiniksi. Aine on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju. Se on helposti syttyvää. Isobutyyliamiinin vesiliuos on keskivahva emäs. Sen kemiallinen k ...

                                               

Isopropyyliamiini

Isopropyyliamiini on alifaattisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena sekä liuottimena. Yhdisteestä käytetään myös nimiä 2-propaaniamiini, 2-aminopropaani ja 1-metyylietyy ...

                                               

Kadaveriini

Kadaveriini on diamiiniyhdiste, jota syntyy proteiinien hydrolyysissä eläinkudosten hajoamisen tuloksena. Sen rakennekaava on NH 2 5 NH 2. Se aiheuttaa osittain virtsan ja siemennesteen pistävän hajun. Kadaveriinista käytetään myös nimiä pentamet ...

                                               

Luminoli

Luminoli on kemiallinen yhdiste, jolla saadaan aikaan kemiluminesenssi, eli luminesenssi-ilmiö, jossa se vapauttaa kirkkaan sinistä valoa. Reaktiossa valon lisäksi ei kuitenkaan vapaudu lämpöä. Usein kemiluminesenssin aikaansaamiseksi käytetään v ...

                                               

M-Fenyleenidiamiini

m-Fenyleenidiamiini on aromaattinen diamiini. Yhdistettä käytetään muun muassa väriaineiden ja polymeerien valmistuksessa. m-Fenyleenidiamiinista käytetään myös nimiä 1.3-diaminobentseeni, m-diaminobentseeni, 1.3-bentseenidiamiini, 3-aminoaniliin ...

                                               

M-Tolidiini

m-Tolidiini on aromaattisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä väriaineiden valmistukseen. m-Tolidiini on o-tolidiinin isomeeri.

                                               

Melamiini

Melamiini on orgaaninen emäs, jonka kemiallinen kaava on C 3 H 6 N 6. Sitä käytetään formaldehydiin yhdistämällä pääasiassa melamiinihartsin valmistukseen, ja siitä saadaan kestävää kertamuovia. Tätä muovia käytetään muun muassa keittiötarvikkeis ...

                                               

Memantiini

Memantiini on adamantaanin aminojohdannainen. Sitä käytetään Alzheimerin taudin hoitoon potilailla, joilla sairaus on vaikeahko. Memantiini vaikuttaa estämällä NMDA-reseptorien toimintaa. Ainetta voidaan käyttää myös yhdessä koliiniesteraasientsy ...

                                               

Metyyliamiini

Metyyliamiini on primäärinen amiini, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön kaasu ja sillä on tunnusomainen, kalaa muistuttava haju. Sen kemiallinen kaava on CH 5 N ja rakennekaava CH 3 NH 2. Metyyliamiinista käytetään myös nimiä meta ...

                                               

Metyylibentsyyliamiini

Metyylibentsyyliamiini eli 1-fenyylietyyliamiini on amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä erityisesti asymmetrisissä synteeseissä.

                                               

Morfoliini

Morfoliini on orgaaninen kemiallinen yhdiste, jonka kemiallinen rakennekaava on O 2 NH. Se on heterosyklinen ja sisältää sekä amiinin ja eetterin funktionaaliset ryhmät.

                                               

N-butyyliamiini

N-butyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi. Aine on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju ja se on helposti syttyvää ja muuttuu väriltään keltaiseksi seisoessaan. N-but ...

                                               

N-etyylianiliini

N-etyylianiliini on aromaattinen amiini ja aniliinin johdannainen. Yhdistettä käytetään valmistettaessa väriaineita. N-etyylianiliinista käytetään myös nimiä N-etyylibentsenamiini, aniliinoetaani ja N-etyylifenyyliamiini.

                                               

N-fenyyli-1-naftyyliamiini

N-fenyyli-1-naftyyliamiini on aromaattisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään kumien ja muovien hapettumisenestoaineina ja biokemiassa tutkimuskemikaalina.

                                               

N-metyylimorfoliini

N-metyylimorfoliini on heterosyklisiin tertiäärisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä ja katalyyttinä polymeeriteollisuudessa.

                                               

N,N-dietyylianiliini

N,N-dietyylianiliini on aniliinin johdannaisiin kuuluva aromaattinen orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään lähtöaineena orgaanisessa kemiassa muun muassa väriaineiden valmistuksessa.

                                               

N,N-dimetyyli-p-fenyleenidiamiini

N,N-Dimetyyli-p-fenyleenidiamiini eli dimetyyli-4-fenyleenidiamiini on aromaattinen amiini. Sitä käytetään pääasiassa orgaanisessa synteesissä.

                                               

N,N-dimetyylianiliini

N,N-dimetyylianiliini eli N,N-dimetyylifenyyliamiini on aromaattinen amiini ja aniliinin johdannainen. Ainetta käytetään kemianteollisuudessa liuottimena ja kemiallisessa synteesissä.

                                               

Nitrosoamiinit

Nitrosoamiinit ovat syöpää aiheuttavia typpiyhdisteitä, joita käytetään mm. joissakin tuholaismyrkyissä ja kosmetiikkatuotteissa. Niitä on tupakkatuotteissa, muun muassa savukkeissa sekä nuuskassa, erityisesti amerikkalaisessa nuuskassa, josta on ...

                                               

O-Anisidiini

o-Anisidiini eli 2-metoksianiliini on aniliinijohdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää atsovärien ja muiden yhdisteiden valmistamiseen, joskin sen käyttöä rajoittaa sen myrkyllisyys ja karsinogeenisuus. o-Anisidiini on ...

                                               

O-Fenyleenidiamiini

o-Fenyleenidiamiini on aromaattinen kaksi aminoryhmää sisältävä amiini. Ainetta käytetään muun muassa orgaanisen kemian synteeseissä valmistettaessa heterosyklisiä yhdisteitä. o-Fenyleenidiamiini on isomeerinen m-fenyleenidiamiinin ja p-fenyleeni ...

                                               

O-Nitroaniliini

o-Nitroaniliini eli 2-nitroaniliini on nitroryhmän sisältävä orgaaninen yhdiste ja aniliinin johdannainen. Yhdistettä käytetään orgaanisessa synteesissä valmistettaessa väriaineita ja muita kemikaaleja. o-Nitroaniliinista käytetään myös nimiä 2-n ...

                                               

O-Tolidiini

o-Tolidiini on aromaattisiin amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä väriaineiden valmistamiseen ja analyyttisessä kemiassa reagenssina. o-Tolidiini on m-tolidiinin isomeeri.

                                               

Oktadekyyliamiini

Oktadekyyliamiini eli n-oktadekyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi. Aine on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan valkoisia hiutaleita, joilla on tunnusomainen haju. Sen kemiallinen kaava on C 18 H 39 N ja rak ...

                                               

P-Aminofenoli

p-Aminofenoli eli 4-aminofenoli on aromaattinen orgaaninen yhdiste, joka sisältää sekä hydroksyyli- että aminoryhmän. Yhdistettä käytetään kemianteollisuudessa muun muassa lääkkeiden ja väriaineiden valmistukseen. p-Aminofenoli on o- ja m-aminofe ...

                                               

P-Fenyleenidiamiini

p-Fenyleenidiamiini on aromaattinen diamiini. Ainetta käytetään väriaineiden valmistuksessa, hiusväreissä ja polymeeriteollisuudessa. Aineesta käytetään myös nimiä p-diaminobentseeni, 1.4-diaminobentseeni, 1.4-bentseenidiamiini ja p-aminoaniliini ...

                                               

Pentametyylidietyleenitriamiini

Pentametyylidietyleenitriamiini eli PMDTA tai PMDETA on polyamiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään katalyyttinä valmistettaessa polyuretaanivaahtoja ja orgaanisen kemian synteeseissä organometalliyhdisteiden ligandina.

                                               

Propyleenidiamiini

Propyleenidiamiini eli 1.2-diaminopropaani tai 1.2-propaanidiamiini on amiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään lähtöaineena orgaanisen kemian synteeseissä. Propyleenidiamiini on trimetyleenidiamiinin isomeeri.

                                               

Propyyliamiini

Propyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi. Aine on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön hygroskooppinen neste, jolla on tunnusomainen haju. Aine on helposti syttyvää ja sen vesiliuos on keskivahva emäs. ...

                                               

Putreskiini

Putreskiini on pahanhajuinen orgaaninen yhdiste NH 2 4 NH 2 joka on samankaltainen kadaveriinin kanssa; ne ovat diamiiniyhdisteitä, joita syntyy proteiinien hydrolyysissä eläinkudosten hajoamisen tuloksena. Molemmat ovat myrkyllisiä suurina annok ...

                                               

Pyrrolidiini

Pyrrolidiini on syklinen eli rengasrakenteinen amiini. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisen kemian synteeseissä. Pyrrolidiinirakenne esiintyy monissa alkaloideissa.

                                               

Rimantadiini

Rimantadiini on amiini, joka on adamantaanin johdannainen. Rimantadiinia käytetään toisen adamantaanin aminojohdannaisen amantadiinin tavoin A-viruksen torjuntaan ja hoitoon. Aine estää viruksen lisääntymistä solussa haittaamalla sen erään protei ...

                                               

Spermidiini

Spermidiini on polyamiineihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä tavataan muun muassa eläimissä, kasveissa ja mikro-organismeissa. Sillä on useita tärkeitä tehtäviä soluissa liittyen muun muassa solujen erikoistumiseen. Ensimmäisen kerran spe ...

                                               

Spermiini

Nisäkkäät tuottavat spermiiniä biosynteettisesti lähtien arginiinista ja ornitiinista. Entsyymit muuntavat nämä ensin putreskiiniksi, josta muodostuu spermidiiniä spermidiinisyntaasin katalysoimana. Spermidiinistä muodostuu spermiiniä spermiinisy ...