ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183
                                               

MBD

MBD -oireyhtymä tulee sanoista Minimal Brain Dysfunction, joka tarkoittaa lievää aivotoiminnan häiriötä, jota esiintyy sekä normaalilahjaisilla, lahjakkailla että kehitysvammaisilla lapsilla. Oireet vaihtelevat sen mukaan, millä aivojen alueella ...

                                               

Möbiuksen oireyhtymä

Möbiuksen oireyhtymä on aivohermovaurio, joka vaikuttaa useimmiten kasvohermojen toimintaan. Möbiusta voisikin kuvailla synnynnäiseksi kasvohermohalvaukseksi, sillä erotuksella että osalla potilaista jotkin hermot ovat jääneet vajavaisesti kehitt ...

                                               

Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on parantumaton ja etenevä neurologinen sairaus, jonka motoriset perusoireet ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus ja hankaloitunut kävely. Myös dementia, masennus ja ahdistus ovat yleisiä. Taudin motoriset oireet jo ...

                                               

Koprolalia

Koprolalia on varsinkin Touretten oireyhtymään kuuluva oire. Sillä tarkoitetaan pakonomaista tarvetta puhua hävyttömyyksiä. Myös jatkuva kirosanojen käyttö normaalissa puheessa on koprolalialle ominaista.

                                               

William G. Lennox

William Gordon Lennox oli yhdysvaltalainen neurologi ja epileptologi, joka oli edelläkävijä aivosähkökäyrän käytössä epilepsian diagnosoinnissa ja hoidossa.

                                               

Mania

Mania on mielialahäiriö, jossa mieliala on epänormaalisti ja pysyvästi kohonneena ja kiihtyneenä mielialana, jota jatkuu vähintään viikon. Mieliala voi olla myös ärtyisä. Maanisessa tilassa oleva henkilö voi ajautua hakemaan mielihyvää tavoilla, ...

                                               

Hypomania

Hypomania on mielenterveyden häiriö, joka liitetään usein kaksisuuntaisen mielialahäiriöön. Se tarkoittaa oireiltaan maniankaltaista mutta lievempää jaksoa. Hypomanian erottaminen persoonallisuuteen liittyvistä mielialan vaihteluista voi olla vai ...

                                               

Aivot

Aivot ovat eläimen päässä sijaitseva elin, joka hallitsee ruumiintoimintoja. Aivot koostuvat hermokudoksesta, jonka erikoistuneita soluja ovat neuronit ja gliasolut. Aivot kuuluvat eläimen keskushermostoon, joka ottaa vastaan ja välittää hermoimp ...

                                               

Adenohypofyysi

Adenohypofyysi eli aivolisäkkeen etulohko on elimistön hormonitoiminnan kannalta keskeinen rauhanen. Aivolisäkkeen etulohko ja takalohko muodostavat yhdessä aivolisäkkeen, joka kuuluu elimistön umpieritysjärjestelmään. Adenohypofyysi erittää vere ...

                                               

Aivo-selkäydinneste

Aivo-selkäydinneste eli likvori on nestettä, joka suojaa sekä aivoja että selkäydintä iskuilta. Aivo-selkäydinneste syntyy osaksi aivokammioiden suonipunoksissa. Sivukammioista ja kolmannesta aivokammiosta neste kulkee kohti neljättä aivokammiota ...

                                               

Aivojuovio

Aivojuovio on kädellisillä isoaivoihin kuuluva osa, joka koostuu häntätumakkeesta ja aivokuorukasta. Aivojuovioita on yksi kummassakin aivopuoliskossa, eli se on parillinen anatominen rakenne. Aivojuovio osallistuu monimutkaisten liikesarjojen op ...

                                               

Aivokammio

Aivokammiot eli aivoventrikkelit ovat neljä aivojen sisällä sijaitsevaa aivo-selkäydinnesteen täyttämää onteloa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Isoaivopuoliskojen sisällä sijaitsevat vasen ja oikea sivukammio, joita nimitetään myös yhteisnimity ...

                                               

Aivokuorukka

Aivokuorukka on isojen aivojen alaosassa sijaitseva tyvitumake. Aivokuorukan tiedetään vaikuttavan yhdessä häntätumakkeen kanssa muun muassa kehon motoriseen toimintaan.

                                               

Aivolisäke

Aivolisäke eli hypofyysi on umpirauhanen, jonka erittämät hormonit osallistuvat elimistössä kasvun, verenpaineen ja nestetasapainon, seksuaalitoimintojen, raskauden, synnytyksen, maidontuoton, lämpötilan ja kivun säätelyyn. Aivolisäke on ihmisell ...

                                               

Aivosilta

Aivosilta on aivorungossa keskiaivojen ja ydinjatkeen välissä sijaitseva aivojen osa. Muut aivorungon osat ovat väliaivot, keskiaivot ja ydinjatke, mutta väliaivoja ei aina lueta mukaan. Aivosillan kautta kulkee useita aivohermoja. Väliaivoista y ...

                                               

Albert Einsteinin aivot

Albert Einsteinin aivot ovat olleet huomattavan tieteellisen tutkimuksen ja spekulaation kohteena. Ne poistettiin heti Einsteinin kuolemaa seuranneiden tuntien aikana, ja aivot ovat saaneet osakseen huomiota Einsteinin suuren neron maineen ansios ...

                                               

Capsula interna

Capsula interna eli sisäkotelo on aivoissa molemmilla aivopuoliskoilla sijaitseva osa. Sen kautta kulkee suurin osa isoaivokuoren ja sen alaisten rakenteiden välisistä hermosyistä. Sisäkotelossa hermosyyt on pakattu tiivisti yhteen, mutta sisäkot ...

                                               

Epitalamus

Epitalamus on väliaivojen tumake. Sen osia ovat muun muassa umpieritysjärjestelmään kuuluva käpylisäke, trigonum habenularis, sekä aivosarven alla sijaitseva ydinjuova. Se yhdistää limbistä järjestelmää muihin aivojen osiin, kuten keskiaivoihin.

                                               

Hypotalamus

Hypotalamus on aivojen osa. Se sijaitsee väliaivojen pohjaosassa talamuksen alapuolella. Hypotalamus muodostaa aivolisäkkeen kanssa hormonaalisen säätelyjärjestelmän, jossa hypotalamus säätelee aivolisäkkeen toimintaa. Hypotalamus kontrolloi mm. ...

                                               

Häntätumake

Häntätumake on useiden eläinlajien aivoissa sijaitseva tyvitumake. Häntätumaketta pidetään tärkeänä osana aivojen oppimis- ja muistijärjestelmää.

                                               

Isoaivot

Isoaivot on aivojen suurin ja kaikkein etummaisina oleva osa. Ne myös peittävät aivojen muut osat alleen. Isoaivot on jakautunut kahteen uurteen rajaamaan osaan, vasempaan ja oikeaan puoliskoon. Puoliskoja yhdistää aivokurkiainen. Molemmat puolis ...

                                               

Kovakalvo (aivot)

Kovakalvo eli dura on uloin keskushermostoa peittävistä aivo- ja selkäydinkalvoista. Se on kaksilehtinen, sidekudoksinen paksu kalvo, joka ympäröi aivoja kiinnittyen kallon sisäpintaan, ja ulottuu myös selkäytimen ympärille. Pään vamma voi aiheut ...

                                               

Käpyrauhanen

Käpyrauhanen eli käpylisäke on väliaivojen yläosassa, kolmannen aivokammion takaseinämässä sijaitseva pieni, noin 0.1–0.2 g painava rauhanen, joka erittää vereen muun muassa melatoniinia, joka puolestaan toimii ruumiin sisäisenä kellona määrittäe ...

                                               

Lokeroveriviemäri

Lokeroveriviemäri eli sinus cavernosus on heti silmäkuopan takana sijaitseva aivojen kovakalvon laskimollinen rakenne. Sinus cavernosuksia on päässä kaksi molemmin puolin kitaluuta ja niitä yhdistää etummainen ja takimmainen intercavernous sinus. ...

                                               

Otsalohko

Otsalohko tai frontaalilohko on isoaivopuoliskojen etuosassa sijaitseva alue. Otsalohko sisältää primaarisen motorisen aivokuoren ja prefrontaalisen lohkon. Otsalohko osallistuu liikkeiden, tuoreen muistin ja tunteiden suunnitteluun. Aivojen osis ...

                                               

Pikkuaivoteltta

Pikkuaivoteltta, tentorium cerebelli, on pikkuaivojen ja takaraivolohkojen väliin sisemmästä kovakalvosta muodostuva osa, joka erottaa pikkuaivot takaraivonlohkojen alaosasta.

                                               

Raphe-tumake

Raphe-tumakkeet eli keskiviivatumakkeet sijaitsevat aivorungossa ja ydinjatkeessa. Ne ovat valvetilaa ylläpitäviä tumakkeita, kuten myös locus caeruleus eli sinertävä aivotäplä, hypotalamuksen takaosan histamiinisolut sekä ventraalinen tegmentumi ...

                                               

Sinertävä aivotäplä

Sinertävä aivotäplä tai sinitumake on valveen ylläpidon kannalta tärkeä aivorungon pientumake. Se reagoi varsinkin stressin yhteydessä syntyviin aistiärsykkeisiin erittämällä noradrenaliinia, joka ylläpitää aivokuoren reaktiokykyä.

                                               

Substantia nigra

Mustatumake on melaniinipitoisista hermosoluista koostuva laaja, poikkileikkauksessa kaarenmuotoinen parillinen hermotumake keskiaivoissa.

                                               

Subtalamus

Subtalamus on osa väliaivoja. Sen merkittävin osa on subtalaaminen tumake. Subtalamuksesta on yhteyksiä etuaivojen globus pallidumiin ja tyvitumakkeisiin.

                                               

Selkäydin

Selkäydin on keskushermostoon kuuluva osa, joka sijaitsee selkäydinkanavassa. Sen tehtävänä on ohjata aivoista saapuvia hermoimpulsseja kohti kohde-elimiä ja päinvastoin. Selkäydin on selkärangan sisällä kuin suojatussa putkessa. Jokaisen nikamap ...

                                               

Selkäydinkanava

Selkäydinkanava eli selkärangankanava kulkee päällekkäisten nikamien muodostamien nikamakaarten väliin jäävien nikama-aukkojen sisällä. Selkäydinkanava alkaa kallonpohjan niska-aukosta foramen magnum ja päättyy ristiluun alueelle lantiossa. Selkä ...

                                               

Dinatriuminosinaatti

Dinatriuminosinaattia eristetään kuivatusta kalasta tai levästä. Yhdistettä käytetään elintarvikkeissa arominvahventimena ja sen E-koodi on E631. Dinatriuminosinaatti antaa ruualle umamimaun. Sitä käytetään muun muassa kuivatuissa keittoaineksiss ...

                                               

Natriumglutamaatti

Natriumglutamaatti on glutamiinihapon natriumsuola, jota käytetään elintarvikkeiden lisäaineena arominvahventeena. Puhtaassa muodossaan natriumglutamaatti on valkoista kiteistä jauhetta. Veteen liuotettuna natriumglutamaatti liukenee nopeasti nat ...

                                               

Elintarvikeväri

Elintarvikeväri on elintarvikkeiden värin muuttamiseen tarkoitettu aine. Yleensä tavoitteena on parantaa ruoan ulkonäköä. Värejä voidaan tehdä keinotekoisesti tai käyttää hyväksi luonnon omia väriaineita kasveista esimerkiksi punajuuresta tai por ...

                                               

Kapsantiini

Kapsantiini on karotenoideihin kuuluva kiteinen punainen rasvaliukoinen elintarvikeväri. Sen kemiallinen kaava on C 40 H 56 O 3 ja moolimassa 584.871 g/mol, sulamispiste 177–178 °C, kiehumispiste 728.6 °C, suhteellinen tiheys 1.012 g/cm 3, leimah ...

                                               

Lykopeeni

Lykopeeni on muun muassa tomaatin punainen väriaine, joka kuuluu karotenoidien ryhmään. Se kuuluu rakenteeltaan hiilivetykarotenoideihin. Muita samaan ryhmään kuuluvia yhdisteitä ovat alfa- ja beetakaroteeni. Toisin kuin monet muut karotenoidit, ...

                                               

AIV-suola

AIV-suola on A. I. Virtasen kehittämä suola, joka parantaa voin säilyvyyttä. Se on dinatriumfosfaatilla ja natriumkarbonaatilla puskuroitua neutraloivaa suolaa. Hapatetusta kermasta kirnuamalla valmistettu voi oli Suomen tärkeä vientituote 1900-l ...

                                               

Erytorbiinihappo

Erytorbiinihappo eli isoaskorbiinihappo eli D-araboaskorbiinihappo on hapettumisenestoaine ja samalla happamuudensäätöaine. Sen E-koodi on E 315. Erytorbiinihappoa saa käyttää mm. liha- ja kalasäilykkeisiin sekä -puolisäilykkeisiin. Erytorbiiniha ...

                                               

Leivinjauhe

Leivinjauhe on leivonnassa käytetty synteettinen kohottaja-ainesosa, jonka tarkoitus on nopeuttaa taikinan kohoamista. Leivinhiiva on yleinen luonnollinen kohottaja-aine.

                                               

Pakkauskaasu

Pakkauskaasut ovat muita kaasuja kuin ilma, joita lisätään pakkaukseen ennen sulkemista mikrobiologisen säilyvyyden parantamiseksi. Pakkauskaasuja ilmaistaan e-koodeilla E 290 ja E 938 – E 949. E 942 Typpimonoksidi E 948 Happi E 944 Propaani E 94 ...

                                               

Sakeuttamisaine

Sakeuttamisaine on elintarvikkeiden lisäaine, jonka tarkoitus on tehdä ohut nestemäinen tuote sakeammaksi. Sakeuttamisaineet ovat tavallisesti jauhoja ja tärkkelyksiä. Ne merkitään tuoteselosteisiin yleensä E-koodeilla.

                                               

Bifenyyli

Bifenyyli on kiinteä aromaattinen yhdiste, jota kutsutaan myös nimillä difenyyli, fenyylibentseeni tai dibentseeni. Se sisältää kaksi toisiinsa liittynyttä aromaattista rengasta. Bifenyylin kemiallinen bruttokaava on C 12 H 10 ja rakennekaava C 6 ...

                                               

Booraksi

Booraksi eli dinatriumtetraboraattidekahydraatti, josta puhekielessä käytetään myös harhaanjohtavia nimityksiä natriumboraatti ja natriumtetraboraatti, E285 on monikäyttöinen booriyhdiste, mineraali ja boorihapon suola. Booraksia käytetään kotita ...

                                               

Kaliumnitriitti

Kaliumnitriitti on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan valkoista tai kellertävää, hygroskooppista kiinteää ainetta. Kaliumnitriitti voi räjähtää kuumentuessaan yli 530 °C. Elintarvikkeissa kaliumnitriittia käytetään lihavalmisteiden säilöntäaineen ...

                                               

Kaliumpropionaatti

Kaliumpropionaatti eli kaliumpropanaatti on propaanihapon kaliumsuola eli koostuu kalium- ja propionaatti-ioneista. Se on rakenteeltaan valkoista kiteistä jauhetta. Kaliumpropionaattia lisätään leipiin ja levonnaisiin säilöntäaineeksi. Kaliumprop ...

                                               

Kalsiumpropionaatti

Kalsiumpropionaatti eli kalsiumpropanaatti 2 Ca) on propaanihapon kalsiumsuola eli koostuu kalsium- ja propionaatti-ioneista. Kalsiumpropionaattia käytetään säilöntäaineena elintarvikkeissa.

                                               

Klooriasetamidi

Klooriasetamidi eli kloorietaaniamidi on asetamidin kloorattu johdannainen. Yhdistettä käytetään säilöntäaineena muun muassa kosmetiikassa ja valmistettaessa muita yhdisteitä orgaanisella synteesillä.

                                               

Maitohappo

Maitohappo on karboksyylihappo. Sitä vastaava anioni on laktaatti ja sen suolat laktaatteja kuten esimerkiksi natriumlaktaatti. Maitohappomolekyylillä on kaksi enantiomeeria: D-maitohappo eli D-maitohappo ja L-maitohappo eli L -maitohappo. Nämä m ...

                                               

Natriumvetysulfiitti

Natriumvetysulfiitti eli natriumbisulfiitti on natriumkationien ja vetysulfiittianionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa orgaanisessa synteesissä, selluteollisuudessa ja elintarvikkeissa lisäaineena.