ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333
                                               

Pansuola

Pansuola on eräs mineraalisuolamerkki. Siinä on puolet vähemmän natriumia kuin tavallisessa suolassa. Pansuola sisältää 28 % kaliumkloridia ja 12 % magnesiumsulfaattia. Sen sisältämä kalium auttaa ylläpitämään normaalia verenpainetta.

                                               

Suola

Suola on kemiassa nykyisin käytetyn määritelmän mukaan yhdiste, joka kiinteässä olomuodossa koostuu ionisidosten koossa pitämistä kiteistä. Suolassa kationina on usein jokin metalli-ioni, anionina taas epämetalli-ioni tai jokin moniatominen kompl ...

                                               

Suopa

Suopa eli kalisaippua on rasvahappojen kaliumsuolojen yhteisnimitys. Suovan pesuteho perustuu siihen, että se tavallisen saippuan eli natriumsaippuan tavoin synnyttää veden kanssa kolloidisen, emulgointiin kykenevän liuoksen. Suopa eroaa kiinteäs ...

                                               

Bromidi

Bromidi on bromin ioni. Sen sähkövaraus on -1. Bromidia on normaalisti merivedessä noin 65 milligrammaa litrassa. Bromideiksi kutsutaan myös ioniyhdisteitä, joissa bromidi-ioni on anionina, esimerkiksi kaliumbromidia, sekä bromia sisältäviä koval ...

                                               

Ammoniumbromidi

Huoneenlämpötilassa ammoniumbromidi on α-kiteinä, joiden rakenne muistuttaa cesiumkloridin rakennetta. Kun yhdistettä kuumennetaan sen kiderakenne muuttuu 184.3 °C:n lämpötilassa natriumkloridin kiderakennetta muistuttavaksi. Näitä kiteitä kutsut ...

                                               

Antimonitribromidi

Antimonitribromidi on antimonin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Sitä voidaan käyttää muiden antimoniyhdisteiden valmistamiseen, tekstiilien värjäyksessä, analyyttisen kemian reagenssina ja polymeerien palonestoaineena.

                                               

Bariumbromidi

Bariumbromidi on barium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään pääasiassa muiden yhdisteiden valmistamiseen ja valokuvauksessa. Muiden vesiliukoisten bariumyhdisteiden kaltaisesti myös bariumbromidi on myrky ...

                                               

Berylliumbromidi

Berylliumbromidi on beryllium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Bromidifenyylimetaani

Bromidifenyylimetaani eli bentshydryylibromidi on orgaaninen yhdiste, joka on difenyylimetaanin bromaustuote. Se on kiteistä ainetta, joka hajoaa vedessä ja liukenee etanoliin ja bentseeniin. Sitä käytetään monien amiinijohdannaisten ja antihista ...

                                               

Cesiumbromidi

Cesiumbromidi on cesium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää tuikeilmaisimissa ja infrapunaspektrometriassa.

                                               

Dibromimetaani

Dibromimetaani on hiilen ja bromin yhdiste, jota kutsutaan myös nimillä metyleenidibromidi ja metyleenibromidi. Sen kemiallinen kaava on CH 2 Br 2. Dibromimetaani on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, joka liukene veteen 1.2 g ...

                                               

Elohopea(I)bromidi

Elohopeabromidi eli merkurobromidi on elohopea- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää akusto-optisissa sovelluksissa, elektrolyyttinä elohopean puhdistuksessa ja orgaanisissa synteeseissä.

                                               

Elohopea(II)bromidi

Elohopeabromidi eli merkuribromidi on elohopean ja bromin muodostama epäorgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää analyyttisenä reagenssina, lääketieteessä sekä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Galliumtribromidi

Galliumtribromidi on galliumin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Hiilitetrabromidi

Hiilitetrabromidin on hiilen ja bromin yhdiste, jota kutsutaan myös nimellä tetrabromimetaani. Sen kemiallinen kaava on CBr 4. Hiilitetrabromidi on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön kiteinen aine, joka ei juurikaan liukene veteen. Yhdist ...

                                               

Indium(III)bromidi

Indiumbromidi viittaa tänne. Indiumilla on ainakin kaksi muuta bromidia: indiumIbromidi InBr ja indiumIIbromidi InBr 2. Indiumbromidi on indiumin epäorgaaninen yhdiste bromin kanssa, jossa bromi esiintyy hapetusluvulla −I ja indium +III. Näin muo ...

                                               

Jodibromidi

Jodibromidi eli jodimonobromidi on jodin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Kadmiumbromidi

Kadmiumbromidi on kadmium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää kemikaalina valokuvauksessa ja litografiassa.

                                               

Kalsiumbromidi

Kalsiumbromidi on kalsium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Aineesta käytetään myös nimeä kalsiumdibromidi. Ainetta käytetään lääketieteessä ja porausnesteenä sekä valokuvaustekniikassa. Kalsiumbromidi esiintyy usein kideve ...

                                               

Kobolttibromidi

Kobolttibromidi on koboltti- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä ja kosteusindikaattorina.

                                               

Kromi(II)bromidi

Huoneenlämpötilassa kromiIIbromidi on valkoista kiteistä ainetta, jonka alkeiskoppi on monokliininen. Yhdiste liukenee veteen ja liuos on väriltään sininen. Aine hapettuu helposti kromiIIIbromidiksi. KromiIIbromidia valmistetaan pelkistämällä kro ...

                                               

Kromibromidi

Kromibromidi eli kromibromidi on kromi- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Litiumbromidi

Litiumbromidi on litium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä käytetään kemiallisessa synteesissä ja lämmönsiirtolaitteissa.

                                               

Lyijybromidi

Lyijybromidi on lyijy- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä polymeroinneissa, polymeerien palonestoaineena ja valokuvausreagenssina.

                                               

Magnesiumbromidi

Magnesiumbromidi on magnesium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä ja reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä ja lääketieteessä.

                                               

Mangaanibromidi

Mangaanibromidi on mangaani- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Nikkelibromidi

Nikkelibromidi on nikkeli- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä ja päällystettäessä muita metalleja nikkelillä elektrolyyttisesti.

                                               

Palladiumbromidi

Palladiumbromidi on palladium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Piitetrabromidi

Piitetrabromidi eli tetrabromisilaani on piin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä käytetään erittäin puhtaan piin ja piiyhdisteiden valmistukseen.

                                               

Protaktinium(V)bromidi

Protaktiniumbromidi PaBr 5 on harvinaisen aktinoideihin kuuluvan alkuaine protaktiniumin yhdiste bromin kanssa, jossa bromi esiintyy hapetusluvulla −I ja protaktinium +V. Se muodostaa tummanpunaisia tai oranssinpunertavia monokliinisiä kiteitä α- ...

                                               

Sinkkibromidi

Sinkkibromidi on sinkki- ja bromidi-ionien muodostama ioniyhdiste. Sinkkibromidi liukenee erittäin hyvin veteen ja muodostaa liuetessaan happaman liuoksen. Yhdiste liukenee myös moniin orgaanisiin liuottimiin.

                                               

Strontiumbromidi

Strontiumbromidi on strontium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää pyrotekniikassa, valokuvauskemikaalina, analyyttisen kemian reagenssina ja lääketieteessä.

                                               

Talliumbromidi

Talliumbromidi on tallium- ja bromidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää infrapunasovellutuksissa, säteilynilmaisimissa ja reagenssina orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Telluuritetrabromidi

Telluuritetrabromidi on telluurin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Tetrabutyyliammoniumbromidi

Tetrabutyyliammoniumbromidi eli TBAB on kvaternäärisiin ammoniumsuoloihin kuuluva orgaaninen yhdiste, joka koostuu tetrabutyyliammoniumkationista, jolla on vastaionina bromidianioni. Yhdistettä käytetään yleisesti kemianteollisuudessa muun muassa ...

                                               

Tina(II)bromidi

Huoneenlämpötilassa tinaIIbromidi on keltaista kiteistä ainetta. Sen rakenne muistuttaa tinaIIkloridin rakennetta, tina- ja bromidi-ionit muodostavat polymeeriketjun ja alkeiskoppi on ortogonaalinen. Yhdiste liukenee muun muassa dietyylieetteriin ...

                                               

Tina(IV)bromidi

Huoneenlämpötilassa tinaIVbromidi on valkoista tai väritöntä ja hyvin hygroskooppista kiteistä ainetta. Sen alkeiskoppi on monokliininen. Yhdiste liukenee veteen, mutta myös hydrolysoituu helposti. TinaIVbromidi liukenee myös etanoliin ja tetrakl ...

                                               

Titaani(II)bromidi

Huoneenlämpötilassa titaaniIIbromidi on sinertävänmustaa kiteistä ainetta. Sen kiderakenne on samankaltainen kadmiumjodidin rakenteen kanssa. Yhdiste on erittäin voimakas pelkistin ja jopa vesi hapettaa titaanin hapetusluvulle +III. Ilman kanssa ...

                                               

Titaani(III)bromidi

Huoneenlämpötilassa titaaniIIIbromidi on violettia tai violetinmustaa kiteistä ainetta. Sen kiderakenne on samankaltainen vismuttiIIIjodidin rakenteen kanssa ja sillä on kaksi polymorfista muotoa. Kidevedettömän yhdisteen lisäksi tunnetaan kideve ...

                                               

Titaani(IV)bromidi

Titaanibromidi on titaanin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä käytetään katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Vetybromidi

Vetybromidi eli bromivety on bromin ja vedyn muodostama molekyyliyhdiste. Normaaliolosuhteissa vetybromidi on kaasua, mutta se voidaan myös nesteyttää. Kuten useimpien muidenkin halogeenien vety-yhdisteet, myös vetybromidi on vahva happo. Vetybro ...

                                               

Vismuttitribromidi

Vismuttitribromidi on vismutin ja bromin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää katalyyttinä orgaanisen kemian synteeseissä.

                                               

Ytterbium(II)bromidi

Ytterbiumbromidi tai ytterbiumbromidi YbBr 2 on harvinaisen maametallin ytterbiumin epäorgaaninen yhdiste bromin kanssa, jossa bromi esiintyy hapetusluvulla −I ja ytterbium +II. Se reagoi veden kanssa.

                                               

Ytterbium(III)bromidi

Ytterbiumbromidi tai ytterbiumbromidi YbBr 3 on harvinaisen maametallin ytterbiumin epäorgaaninen yhdiste bromin kanssa, jossa bromi esiintyy hapetusluvulla −I ja ytterbium +III. Se liukenee veteen ja muodostaa myös kidevedellisiä hydraatteja.

                                               

Zirkonium(IV)bromidi

Huoneenlämpötilassa zirkoniumIVbromidi on valkoista tai kellertävää kiteistä ainetta. Yhdisteen alkeiskoppi on kuutiollinen. ZirkoniumIVbromidi reagoi veden kanssa hydrolysoituen zirkoniumoksibromidiksi. Aineen kemialliset ominaisuudet ovat saman ...

                                               

Arseenihapoke

Arseenihapoke on epäorgaaninen yhdiste ja toinen arseenin happi­hapoista. Se on suhteellisen pysymätön ja tunnetaan ainoastaan vesiliuoksina. Arseenihapokkeen suolat ovat arseniittejä.

                                               

Arseenihappo

Arseenihappo eli ortoarseenihappo on yksi arseenin happi­hapoista. Arseenihappo muistuttaa monilta ominaisuuksiltaan, kuten happamuudeltaan fosforihappoa. Erityisesti niiden suolat arsenaatit ja fosfaatit ovat ominaisuuksiltaan lähellä toisiaan.

                                               

Bromihappo

Bromihappo on epäorgaaninen yhdiste ja eräs bromin happihapoista. Yhdistettä voidaan käyttää hapettimena. Bromihapon suolat ovat bromaatteja.

                                               

Ditionihappo

Ditionihappo on yksi rikin happi­hapoista. Yhdiste tunnetaan ainoastaan vesiliuoksina, eikä ole erityisen pysyvä. Sen suolat, jotka ovat nimeltään ditionaatteja ovat sen sijaan pysyviä.

                                               

Fluoriboorihappo

Fluoriboorihappo on vahva epäorgaaninen happo. Yhdisteestä käytetään myös nimiä tetrafluoroboorihappo, tetrafluoriboorihappo, fluoboorihappo, boorifluorihappo ja vetytetrafluoroboraatti.