Back

ⓘ Yhteiskunta - Yhteiskunta, Avoin yhteiskunta, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Loinen, yhteiskunta, Yhteiskunta-ampiaiset, Koti ja Yhteiskunta ..
                                               

Yhteiskunta

Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä maantieteellisellä alueella; myös erilaiset instituutiot, poliittiset käytännöt tai valtarakenteet, infrastruktuuri ja kulttuuri ovat osa yhteiskuntaa. Yhteiskuntaan kuuluvat myös ihmisyksilöt, perheet ja suvut. Yhteiskunta muodostuu ihmisten kaikkien nykyisten ja siihen mennessä institutionalisoituneiden vuorovaikutussuhteiden verkostoista. Yhteiskunta jaetaan muun muassa hegeliläisessä ja liberalistisessa perinteessä valtioon ja kansalaisyhteiskuntaan. Uudemmissa teorioissa yhteiskunta ...

                                               

Avoin yhteiskunta

Avoin yhteiskunta on ranskalaisen filosofi Henri Bergsonin luoma sekä Karl Popperin popularisoima ja edelleen kehittämä käsite, jonka Popper esitteli vuonna 1945 julkaistussa kirjassaan Avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Bergson määrittelee avoimen yhteiskunnan sellaiseksi joka periaatteessa aina edistää humanismia. Ideaalina demokratia on humaaniuden kehityssuunnan tienviitta. Yhteiskunnan avainominaisuuksia ovat yksilönvapaus ja rauhanomainen itsekorjautuvuus. Edelliset ominaisuudet toteuttavien liberaalien demokratioiden valtiomuodon demokraattisuus on sekundäärinen lisäetu. Avoin yht ...

                                               

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on suomalainen yhteiskuntatieteellisen alan korkeakoulutettujen etujärjestö. Jäsenistön tyypillinen koulutustausta on yhteiskuntatieteellinen, humanistinen tai kasvatustieteellinen korkeakoulututkinto. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut kuuluu keskusjärjestö Akavaan. Liiton puheenjohtajana on toiminut vuoden 2017 alusta valtiotieteiden maisteri. M.A. Antton Rönnholm. Liiton toiminnanjohtaja on yhteiskuntatieteiden maisteri Simo Pöyhönen. Liittoon kuuluu yli 12 500 jäsentä. Liitto hoitaa jäsenistönsä edunvalvontaa yhdessä Julkisalan koulutettujen neuvotte ...

                                               

Loinen (yhteiskunta)

Loinen eli koturi, joutolainen, läksiäin tai kesti tarkoitti maatalousyhteiskunnassa erään sen alimmilla tasoilla olleen ihmisryhmän edustajaa, joka ei omistanut asuntoaan vaan eli työnantajansa tiloissa. Suomessa nimitystä käytettiin etenkin Savossa.

                                               

Yhteiskunta-ampiaiset

Yhteiskunta-ampiaiset on ampiaisten alaheimo, johon kuuluvat lajit ovat kaikki aitososiaalisia. Erakkoampiaisista yhteiskunta-ampiaiset eroavat muun muassa suuremman kokonsa ja selvästi tukevamman ruuminrakenteensa perusteella.

                                               

Koti ja Yhteiskunta

Koti ja Yhteiskunta oli Helsingissä vuosina 1889–1911 ilmestynyt naistenlehti. Suomen Naisyhdistyksen piirissä perustettu Koti ja Yhteiskunta oli ruotsinkielisen Hemmet och Samhälletin ohella Suomen ensimmäinen naisten järjestölehti. Sisällöltään erilaisina ne olivat myös maan ensimmäiset naisten naisille tekemät lehdet. Koti ja Yhteiskunta siirtyi vuonna 1894 päätoimittajansa Aleksandra Gripenbergin julkaistavaksi, mutta säilyi sen jälkeenkin yhdistyksen äänitorvena. Kerran kuukaudessa ilmestynyt lehti saavutti 3 100 kappaleen levikin. Se sisälsi kirjoituksia naisten yhteiskunnallisesta a ...