Back

ⓘ Systeemit - Systeemi, termodynamiikka, Dissipatiivinen systeemi, Dynaaminen systeemi, L-systeemi, Järjestelmä, systeemiteoria, Termodynamiikka ..
                                               

Systeemi (termodynamiikka)

Systeemi on termodynaamisessa tarkastelussa kokonaisuus, joka erottuu ympäristöstään todellisella tai vain pelkästään tarkastelua varten valitulla rajalla. Ympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen perusteella erilaiset systeemit voidaan jaotella seuraavasti: Eristämätön eli diabaattinen systeemi: energia lämpö ja työ voivat kulkea rajapinnan läpi. Eristetty eli adiabaattinen systeemi: ei voi vaihtaa energiaa ympäristönsä kanssa. Suljettu systeemi: ei vaihda ainetta ympäristönsä kanssa. Avoin systeemi: energia lämpö ja työ ja aine kulkevat vapaasti systeemiä ympäröivän rajan yli. Fysii ...

                                               

Dissipatiivinen systeemi

Dissipatiivinen systeemi tai dissipatiivinen rakenne on energiaa sitova avoin järjestelmä, joka on kaukana lämpöopillisesta tasapainosta. Dissipatiivinen systeemi kuluttaa energiaa ja vaihtaa ainetta ja energiaa ympäristönsä kanssa. Dissipatiiviset systeemit käyttäytyvät tilanteesta riippuen eri tavoin, ja voivat synnyttää mutkikasta, joskus kaoottista rakennetta ja toimintaa. Ympäristönsä kanssa vuorovaikutteiselle dissipatiiviselle systeemille on ominaista, että sen sisäinen entropia voi tilapäisesti vähetä ympäristön kustannuksella. Itseorganisoituva dissipatiivinen järjestelmä käyttää ...

                                               

Dynaaminen systeemi

Dynaaminen systeemi on ajan mukana muuttuva järjestelmä. Yksinkertainen dynaaminen systeemi on heiluri. Mutta melko yksinkertaisetkin dynaamiset systeemit voivat olla vaikeasti ennustettavia, koska niiden osat vuorovaikuttavat keskenään.

                                               

L-systeemi

L-systeemi, tai Lindenmayer-systeemi, on matemaattinen malli, jonka avulla on mallinnettu ja simuloitu kasvien rakennetta ja kasvua. Niiden avulla voidaan mallintaa myös muiden eliöiden rakennetta sekä esimerkiksi joitain fraktaaleja. Unkarilainen teoreettinen biologi ja kasvitieteilijä Aristid Lindenmayer kehitti L-systeemit vuonna 1968.

                                               

Järjestelmä (systeemiteoria)

Falckenberg, Eckhard D.; et al.: A FRAMEWORK OF INFORMATION SYSTEM CONCEPTS, s. 146-153. Department of Computer Science, University of Leiden, The Netherlands, 1998. ISBN 3-901882-01-4. Teoksen verkkoversio.

                                               

Termodynamiikka

Termodynamiikka on energian, lämmön, työn, entropian ja tapahtumien spontaanisuuden fysiikkaa. Termodynamiikka on läheisesti yhteydessä tilastolliseen fysiikkaan, josta monet sen lainalaisuudet voidaan johtaa.

                                               

Kyberfyysinen järjestelmä

Kyberfyysinen järjestelmä tarkoittaa fyysisen ja virtuaalisen toimintaympäristön yhdistämistä, jossa laitteiden keräämää ja laskemaa informaatiota käytetään yhteistyössä muiden järjestelmien kanssa. Kyberfyysisessä järjestelmässä sulautetut järjestelmät ja tietoliikenneverkot seuraavat ja ohjaavat fyysisiä toimintoja, usein palautesilmukassa jossa fyysiset prosessit ohjaavat laskennallisia ja päinvastoin. Kyberfyysisten järjestelmien käyttö on voimakkaassa kasvussa teollisuudessa.