Back

ⓘ Tiede - Tiede, Tiede, lehti, Yle Tiede, & edistys, toiminta ja todellisuus, Ihminen ja tiede, Menetelmätiede, Tiedeneuvonta ..
                                               

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteen tehtävänä on selittää ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa, mutta myös aikaisemman tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selitysten ja ennustusten todentamista. Tieteen tarkoituksena on kertoa ympäröivästä maailmasta varmoja totuuksia ja tieteen pyrkimyksenä on muuttaa maailma kielelliseen muotoon selittämällä todellisuut ...

                                               

Tiede (lehti)

Tiede on suomalainen tieteen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1980 lähtien. Lehteä julkaisee Tieteen tiedotus ry ja kustantaa Sanoman tytäryhtiö Sanoma Media Finland. Tieteen päätoimittaja on Jukka Ruukki. Vuodessa ilmestyy nykyisin 14 numeroa. Lehti kertoo laaja-alaisesti tieteen saavutuksista, meneillään olevista tutkimuksista ja tulevaisuuden tavoitteista. Vakiopalstoja ovat uutisosion lisäksi muun muassa Omat Sanat, Tiede vastaa ja Kuva-arvoitus. Jokaisessa lehdessä on useampia pidempiä artikkeleita, jotka ovat yleensä asiantuntijoiden kirjoittamia. Lehdessä on myös oma lukijo ...

                                               

Yle Tiede

Yle Tiede on Yleisradion tarjoama vuonna 2007 perustettu verkkopalvelu. Yle Tiede kuuluu Ylen sisältöopasperheeseen, jonka muita jäseniä ovat mm. Aivonarikka, Kulttuurikunto, A-tuubi, Oppiminen, Olotila ja Lapset. Tieteen sivustolla voi lukea tiedeuutiset ja seurata Ylen tiedetarjontaa televisiossa, radiossa ja verkossa. Tarjolla on myös linkkejä Ylen Elävän arkiston tiedemateriaaleihin ja Yle Areenassa katsottavissa ja kuunneltavissa oleviin tiedeohjelmiin.

                                               

Tiede & edistys

Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema monitieteinen kriittinen aikakausjulkaisu. Lehden toimituskuntaan kuuluvat Yrjö Haila, Sara Heinämaa, Elisa Heinämäki, Ilpo Helén, Merja Hintsa, Ari Hirvonen, Timo Kaitaro, Markku Koivusalo, Taneli Kukkonen, Turo-Kimmo Lehtonen, Susanna Lindberg, Miika Luoto, Mika Ojakangas, Tuija Pulkkinen, Kimmo Sarje ja Petri Ylikoski.

                                               

Tiede, toiminta ja todellisuus

Tiede, toiminta ja todellisuus: Tieteellisen maailmankäsityksen filosofiset perusteet on Raimo Tuomelan tieteenfilosofinen teos. Kirja on ilmestynyt Gaudeamuksen Filosofinen kirjasto -sarjassa 1983.

                                               

Ihminen ja tiede

Ihminen ja tiede: Tieteellisen toiminnan perusteita on suomalaisen filosofin Kari E. Turusen lyhyt, yleistajuinen kirja, jossa hän kirjoittaa tieteellisen toiminnan luonteesta. Ensimmäinen painos ilmestyi 1978 Gummeruksen Filosofisia yleisopintoja -sarjassa ja toinen 1987 Atenan muuttamattomana painoksena. Kirjanen perustuu Jyväskylän yliopiston filosofian laitoksen julkaisuun 2/1974 Filosofian metodisesta merkityksestä.

Menetelmätiede
                                               

Menetelmätiede

Menetelmätiede on jonkin tieteenalan osa-alue, jota käytetään tai voidaan käyttää tutkimusmenetelmänä muissa tieteissä. Useimmat menetelmätieteet ovat matemaattispainotteisia. Yleisimpiä menetelmätieteitä ovatmuun muassa tilastotiede, tietojenkäsittelytiede ja geoinformatiikka. Menetelmätieteitä on mahdollista opiskella useissa yliopistoissa opintojen tukena esimerkiksi sivuaineopintoina. Lisäksi tilastotieteen perusopinnot ovat monessa tutkintorakenteessa pakollisia.

                                               

Tiedeneuvonta

Tiedeneuvonta tarkoittaa tieteen tukea päätöksenteolle. Kansallisella tasolla se rakentuu tutkimusta tuottavien, välittävien ja hyödyntävien organisaatioiden yhteistoiminnan tuloksena.